Ahir zaman

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara

Ahir zaman (Farsça: آخرالزمان) (Türkçe karşılığı: Son devir), çeşitli dinlerde kıyamet öncesinde alametlerle kendisini belli edeceği belirtilen zaman dilimi, dünyanın son günleri.[1]

İslam'da ahir zaman[değiştir | kaynağı değiştir]

Kıyamet kopmadan önceki Dünya’nın son günleri olarak değerlendirilen bu zaman diliminde rivayetlere göre bir takım belirtiler ortaya çıkacaktır. Bu belirtilere "Ahir Zaman Alametleri" veya "Kıyamet Alametleri" denilmektedir. Kuran'da konuyla ilgili genel ifadeler kullanılmakta ve kıyametin kopma zamanının bilinemeyeceği hatta Muhammed'in dahi bu vakti bilemeyeceği bildirilmektedir. Peygamber kendisine bu konuyla ilgili soru soranlara "kıyamet için ne hazırladınız?" sorusuyla karşılık vermiştir. Bununla birlikte Muhammed çevresindekilere kıyametin alametlerinin bir kısmından bahsetmiş bulunmaktadır. Yoruma göre hadisler kıyametin kopacağı zamanı değil, kıyamete yaklaşan zaman diliminde gerçekleşecek değişimleri haber vermekte ve inananları bu dönemin çalkantılarına karşı uyarmaktadır.

Diğer dinlerde de kıyamet alametlerinden bahsedilmekte olup, o dinlerin temsilcileri de aynı şekilde din önderleri tarafından uyarılagelmektedir.

Kur'an'da ahir zaman[değiştir | kaynağı değiştir]

Kur'an'da kıyametin insanların gaflet içinde olduğu bir zamanda aniden geleceği ve kıyametin kopma saatinin tam olarak bilinemeyeceği anlatılır.

 • "Gerçekten Allah'ın vaadi haktır, kıyamet saatinde hiçbir kuşku yoktur." denildiği zaman siz: "kıyamet-saati de neymiş, biz bilmiyoruz; biz yalnızca bir zanda (ve tahmin) bulunup zannediyoruz; biz kesin bir bilgiyle inanmakta olanlar değiliz." demiştiniz. ( Casiye Suresi, 32)
 • Hayır, onlar kıyamet saatini yalanladılar; biz kıyamet saatini yalan sayanlara çılgınca yanan bir ateş hazırladık. (Furkan Suresi, 11)

Hadislerde ahir zaman[değiştir | kaynağı değiştir]

Hadislerde Kuran’a nispetle daha fazla kıyametten bahsedildiği görülmektedir. Ahir zamanın ve kıyametin yakınlaştığının belirtileri daha ayrıntılı olarak zikredilmekte, mü'minler uyarılmakta, tavsiyelerle yönlendirilmektedir. Bazı hadislerde ise Dünyanın ömrü (yaşı) ve kalan zamanına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. (bkn. Kıyamet) Kıyametin alametleri:” 1. Ortalığı kaplayacak ve insanlara zarar verecek bir duman, 2. Deccal, 3. Dâbbetü'l-arz (yer canavarı veya yaratığı), 4. Güneşin Batı'dan doğması, 5. Îsâ'nın inmesi, 6. Yecüc ve Mecüc adı verilen yaratıkların yeryüzüne yayılmaları, 7-9. Doğuda, batıda ve Arap Yarımadasında üç büyük toprak hareketi (çökme olayı), 10. Yemen taraflarından başlayacak bir ateş kümesi” [2]

 • Enes anlatıyor: "Resulullah buyurdular ki: "Kıyamet kopmazdan önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler olacak. (O vakit) kişi mü'min olarak sabaha erer de kâfir olarak akşama kavuşur. Mü'min olarak akşama erer, kâfir olarak sabaha kavuşur. Birçok kimseler azıcık bir dünyalık mukabilinde dinlerini satarlar." [3]
 • Kıyametin hemen yakınında anarşi[kaynak belirtilmeli] ve kargaşa günleri vardır.[4][5]
 • Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır… Ölümler ve katliamlar yaygın hale gelecek…[6][7]
 • İnsanlar arasında biseksüellik artacak [8]
 • İnsanlar Allahın varlığını açıkça inkâr etmedikleri sürece Kıyamet kopmayacak [9]
 • Kıyamet yaklaştığında; taylasan giyilmesi çoğalır, ticaret artar, mal çoğalır, mal sahibine malı için tazim edilir, fuhuş yayılır, çocuklar amir durumuna gelir, kadınların sayısı artar. Sultan zulüm eder, eksik ölçü ve tartı yapılır, bir adamın köpek yavrusunu yetiştirmesi kendi çocuğunu yetiştirmekten kendisine daha cazip gelir. Büyüğe hürmet, küçüğe de merhamet edilmez ve gayri meşru çocuklar çoğalır, hatta yol ortasında adam kadınla yakınlaşır. İnsanlar, kalpleri kurt olduğu halde koyun postuna bürünürler, o zaman da insanların en iyi görüneni "müdahin" (kötülükleri gördüğü halde karışmayıp, kendi işine bakan) olanıdır.[10][11][12][13]

Ramuz el-Hadis'den * Ümmetimin sonunda birtakım kavimler olur ki, camilerini süsler, kalplerini viran ederler. Onlardan birisi dinine vermediği ehemmiyetten fazlasını elbisesine verir. Bunlar, dünyaları selâmet oldu mu, ahiret işini kaale almazlar.

Hristiyanlıkta ahir zaman[değiştir | kaynağı değiştir]

Hıristiyanlıkta insanlığın sonunda yıkımlar ve savaşlarla gelecek çağ. Başta evanjelikler olmak üzere bir kısım hristiyanlar şu an bu dönemin içinde bulunduğumuza inanmaktadırlar. Dinden uzaklaşma ve coğrafi yıkımlar (depremler, seller vs.) ile kendisini belli eden bu çağ başlarında İsa'nın bulunduğu Hristiyanlar ile şeytan'ın güçleri arasında gerçekleşecek bir savaşla son bulacaktır.

İncil'de son zamanlar

Fakat şunu anla ki son günlerde sıkıntılı zamanlar gelecek. Zira insanlar benliklerine, paraya, gurura, kendini beğenmişliğe, sövgüye, ukalalığa düşkün, ebeveynine itaatsiz, nankör, günahkâr, zalim, öfkesine yenik, müfteri, sefih, gaddar, iyilik düşmanı, hain, pervasız, gururla şişkin, Tanrı'yı sevmekten çok hazlara düşkün, dinin kudretini inkâr ederken onun sadece biçimini gözeteceklerdir. Bu insanlara sırt çevir.

İncil- 2 Timoti 3.1-5

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "Genel Türkçe Sözlük". TDK. http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=ahir+zaman&ayn=tam. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2009. 
 2. ^ http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat2/0018.htm
 3. ^ Tirmizî, Fiten 39, (2211)
 4. ^ Suyuti]], Cami'üs Sagir, 3/211
 5. ^ Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/492
 6. ^ Camiü's-Sagir, 3:211
 7. ^ Müsned, 2:492, 4:391, 392
 8. ^ El-Muttaki el-Hindi
 9. ^ Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, s. 27
 10. ^ Buhârî,Fezâilu'l-Kur'ân 36, Menakıb 25, İstitâbe 6
 11. ^ Müslim, Zekât 154, (1066)
 12. ^ Ebu Davud, Sünnet 31, (4767)
 13. ^ Nesâî, Tahrîm 26, (7, 119)

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]