Log-normal dağılım

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Log-normal
Olasılık yoğunluk fonksiyonu
Lognormal için olasılık yoğunluk fonksiyonu gösterimi
μ=0
Yığmalı dağılım fonksiyonu
Lognormal için yığmalı yoğunluk fonksiyonu için gösterim
μ=0
Parametreler
Destek
Olasılık yoğunluk fonksiyonu (OYF)
Birikimli dağılım fonksiyonu (YDF)
Ortalama
Medyan
Mod
Varyans
Çarpıklık
Fazladan basıklık
Entropi
Moment üreten fonksiyon (mf) (Ham momentler için metine bakin)
Karakteristik fonksiyon

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında log-normal dağılım logaritması normal dağılım gösteren herhangi bir rassal değişken için tek-kuyruklu bir olasılık dağılımdır. Eğer Y normal dağılım gösteren bir rassal değişken ise, bu halde X= exp(Y) için olasılık dağılımı bir log-normal dağılımdır; aynı şekilde eğer X log-normal dağılım gösterirse o halde log(X) normal dağılım gösterir. Logaritma fonksiyonu için bazın ne olduğu önemli değildir: Herhangi iki pozitif sayı olan ab ≠ 1 için eğer loga(X) normal dağılım gösterirse, logb(X) fonksiyonu da normaldir.


Karakterizasyon[değiştir | kaynağı değiştir]

Olasılık yoğunluk fonksiyonu[değiştir | kaynağı değiştir]

Log-normal dağılım için olasılık yoğunluk fonksiyonu için şudur:

Burada μ ve σ değişkenin logaritma değerleri için ortalama ve standart sapmasidir. Bu halde parametreler kullanılan logaritma türünde (ya e bazlı, 2 bazlı veya 10 bazlı) birimlerdedir. Ancak radyo komünikasyon incelemelerinde bu parametreler tipik olarak desibel birimleri iledir.

Yığmalı dağılım fonksiyonu[değiştir | kaynağı değiştir]

Log-normal dağılım için yığmalı dağılım fonksiyonu şudur:

Momentler[değiştir | kaynağı değiştir]

Bütün momentler şu ifadelerle verilmiştir:

Moment üreten fonksiyon[değiştir | kaynağı değiştir]

Log-normal dağılım için moment ureten fonksiyon bulunmamaktadır.

Özellikler[değiştir | kaynağı değiştir]

Ortalama ve standart sapma[değiştir | kaynağı değiştir]

Beklenen değer (ortalama) şudur:

Varyans şöyle ifade edilir:

ve standart sapma şu olur:

Beklenen değer ve varyans verilmiş olduğu halde μ ve σ2 değerlerini elde etmek için kullanılan bağlantılar şöyle ifade edilir:

Mod ve medyan[değiştir | kaynağı değiştir]

Bu dağılım için mod şudur:

Medyan şudur:

Geometrik ortalama ve geometrik standart sapma[değiştir | kaynağı değiştir]

Log-normal dağılım için geometrik ortalama ve geometrik standart sapma olur.

Eğer bir örneklem veri serisi log-normal dağılım gösteren bir anakütleden gelmişse, geometrik ortalama ve geometrik standart sapma güvenlilik aralık kestirimi elde etmek için kullanılabilir. Bu noramal dağılım gösteren anakütleden gelen örneklem verilerinden aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılarak güvenlilik aralığı bulmaya benzemektedir.

Güvenlik aralığı sınırları Log uzayi Geometrik
3σ alt sınır
2σ alt sınır
1σ alt sınır
1σ üst sınır
2σ üst sınır
3σ üst sınır

Burada geometrik ortalama ve geometrik standart sapma olur.

Momentler[değiştir | kaynağı değiştir]

Bu dağılım için ilk birkaç ham momentler şunlardır:

Kısmî bekleyişler[değiştir | kaynağı değiştir]

Parametrelerin maksimum olabilirlilik kestirimi[değiştir | kaynağı değiştir]

İlişkili dağılımlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Eğer bir normal dağılım gösterirse, o halde .
  • Eğer bağımsız olarak parametreleri aynı μ ve değişik σ olan log-normal dağılım gösteren değişkenlerse ve ise, o halde Y de log-normal dağılım gösteren değişkendir; yani olur.


Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]