Kromozom 7 (insan)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Kromozom 7 sayfasından yönlendirildi)

Kromozom 7, 22 çift otozomal insan kromozomlarından 7. olanıdır. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 158 milyon baz çiftine ve toplam hücre DNA'sının %5 ya da %5,5'ine sahiptir. Kromozom 7 muhtemelen 1,000 ile 1,400 arasında gen içermektedir.

İnsan karyotipinde kromozomlar

Genler[değiştir | kaynağı değiştir]

Kromozom 7'de bulunan genlerden bazıları şunlardır;

 • ASL: argininosuksinat liaz
 • CCM2: serebral derin malformasyon 2
 • CGRP-RCP: kalsitonin geni
 • CFTR: kistik fibrozis transmembran iletkenlik düzenleyicis, ATP-bağlayıcı kaset (altailesi C, üye 7)
 • COL1A2: kollajen, tip I, alfa 2
 • CYLN2: sitoplazmik bağlantılı 2
 • DFNA5: sağırlık, otozomal baskın 5
 • DLD: dihidrolipoamid dehidrogenaz
 • ELN: elastin
 • GARS: glisil-tRNA sentetaz
 • GTF2I: genel transkripsiyon faktörü II, i
 • GTF2IRD1: GTF2I tekrar baskın domain içerik. 1
 • GUSB: beta-glukuronidaz
 • HSPB1: ısı şok 27kDa proteini 1
 • KCNH2: potasyum voltaj kapısı kanalı, altaile H, üye 2
 • KRIT1: KRIT1, ankyrin tekrarlama içerikli
 • LIMK1: LIM domain kinaz 1
 • p47 phox ya da NCF1: 47 kDa nötrofil oksidaz faktörü
 • PMS2: PMS2 mayoz sonrası ayrılma artışı 2 (S. cerevisiae)
 • RELN: Reelin
 • SBDS: Shwachman-Bodian-Diamond sendromu
 • SLC25A13: çözücü taşıyıc ailesi 25, üye 13 (sitrin)
 • SLC26A4: çözücü taşıyıc ailesi 26, üye 4
 • TFR2: transferrin reseptörü 2
 • TPST1: tirosilprotein sülfotransferaz 1

Hastalıklar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kromozom 7 üzerinde bulunan genlerin yol açtığı hastalıklardan bazıları şöyledir;

 • argininosuksinik asiduria
 • Asperger sendromu
 • serebral derin malfarmasyon
 • Charcot-Marie-Tooth hastalığı
 • Charcot-Marie-Tooth hastalığı, tip 2
 • sitrullinemia
 • konjenital bilateral vas deferens yokluğu
 • kistik fibrozis
 • distal spinal müsküler atrofi, tip V
 • Ehlers-Danlos sendromu
 • Ehlers-Danlos sendromu, arthrokalasia tip
 • Ehlers-Danlos sendromu, klasik tip
 • hemokromatozis
 • hemokromatozis, tip 3
 • Irsi nonpolipozis kolorektal kanser
 • akçaağaç ürin hastalığı
 • diyabet olgun dönem saldırısı genç tip 2
 • mukopolisakkaridozis tip VII ya da Sly sendromu
 • sendromik olmayan sağırlık
 • sendromik olmayan sağırlık, otozomal baskın
 • sendromik olmayan sağırlık, otozomal çekinik
 • osteogenezis imperfecta
 • osteogenezis imperfecta, tip I
 • osteogenezis imperfecta, tip II
 • osteogenezis imperfecta, tip III
 • osteogenezis imperfecta, tip IV
 • p47-phox-eksik kronik granulomatous hastalığı
 • Pendred sendromu
 • Romano-Ward sendromu
 • Shwachman-Diamond sendromu
 • Williams sendromu