Kingu

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Jump to navigation Jump to search
Bereketli Hilal
mit dizisi
Palmsymbol.png
Mezopotamya mitolojisi
Levanten
Arap mitolojisi
Yezidi
Mezopotamya
Enlil
Annuna
Gılgamış Destanı
Babil mitolojisi

İyi varlıklar:
Humbaba · Kingu
Kişar · Mamitu
Siris · Zu
Kötü varlıklar:
Asag · Edimmu
Hanbi · Kur
Lamaştu · Namtar
Pazuzu · Rabisu
Reşef

ekle

Kingu, Qingu olarak da yazılır, Babil mitolojisindeki bir cindir. Tanrıça Tiamat, ki sonra Marduk tarafından öldürülmüştür, Kingu'nun annesiydi.

Tiamat Kingu'ya Kader Tableti'ni verdi. Kingu, Kader Tableti'ni boynuna asardı, bu da ona büyük bir kuvvet kazandırırdı. Daha sonraları, Marduk tarafından öldürüldü ve kanından insanlık yaratıldı.