Finlandiya'da eğitim

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Finlandiya eğitim sistemi, okul ücreti olmayan ve tamamıyla öğünleri tam zamanlı öğrencilere sağlanan bir eğitim sistemidir. Finlandiya'nın güncel eğitim sistemi günlük bakım programları (bebekler ve yeni yürümeye başlamış çocuklar için), bir senelik anaokulu programı (altı yaşındakiler için kreş); dokuz yıllık zorunlu çok amaçlı okul(yedi yaşından başlayıp, on altı yaşına kadar süren); zorunlu eğitim sonrasında ikinci genel akademik ve meslekî eğitim; yükseköğrenim (üniversite ve uygulamalı bilimler üniversitesi) ve yetişkinler (ömür boyu süren) eğitimlerden oluşmaktadır. Eğitimde eşitliği ve mükemmelliği sağlamak için Finlandiya'nın uyguladığı strateji: Öğrencileri eğitim hayatlarında seçmeden, izlemeden ve gruplama yapmadan halka açık ve finanse edilmiş kapsamlı bir okul sistemi inşa etmeye dayanır. Stratejilerinden bir parçası: öğrencilerin evlerinin yakınlarında okula sahip olmaları için okul ağını mümkün olduğunca yaymaktır. Eğer uygun olmayan durumlarda, örneğin kırsal alanlarda, ücretsiz ulaşım imkânı sağlamaktır. Derslerde kapsayıcı özel eğitim ve düşük başarıyı azaltmak için eğitici çaba tipik Nordik eğitim sistemidir.

Dokuz yıllık çok amaçlı okuldaki temel eğitim sonrasında 16 yaşındaki öğrenciler ikinci eğitimlerine devam edip etmemeyi seçebiliyor. İkinci eğitimlerini akademik yönde ya da mesleki eğitim yönünde tercih edebiliyorlar. Her ikisi de genellikle üç yıllık bir süre tutuyor ve öğrenciye üçüncü eğitimine devam edebilecek yeterliliği kazandırıyor. Üçüncü eğitim üniversite ve politeknik (Uygulamaları bilimler üniversitesi olarak da bilinmektedir) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Üniversiteler doktora seviyesi derecesi vermektedir. Eskiden sadece üniversite mezunları daha yüksek dereceler (lisansüstü) için eğitim alabiliyordu, ancak Bologna anlaşmasından sonra tüm lisans derecesine sahip kişiler daha yüksek dereceli eğitimler alabilmek için uygun duruma geldi. Ülkede 17 üniversite ve 27 uygulamalı bilimler üniversitesi vardır.

Birleşmiş Milletler'in 2006 verilerine dayanan 2008 İnsani Gelişme Endeksine göre eğitim endeksinde Finlandiya en yüksek endeksliler arasında 0.993'lük bir değere sahip çıktı. Finlandiyalı eğitim bakanı bu başarıyı eğitim sistemine(tüm yaş grupları için birleşik temel eğitim), yüksek derecede yetenekli öğretmenlere ve okullara sağlanan otonomiye atfetti.

Finlandiya devamlı olarak, uluslararası ulusal eğitim sistemleri karşılaştırması olan PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) çalışmasında yüksek sırada yer almaktadır. Son yıllarda PISA sıralamasında Finlandiya listenin en üstündeki yerini kaybetmiş olsa da devamlı üst sıralarda yer almaktadır. 2012 yılındaki çalışmada, Finlandiya okumada altıncı, matematikte on ikinci ve bilimde ise beşinci olmuştur. 2003'te ise Finlandiya bilim ve okumada birinci sıradaydı, matematikte ise ikinci sıradaydı. Finlandiya'nın üçüncü derece eğitim sistemi dahası Dünya Ekonomik Forumu'nda birinci olarak değerlendirilmiştir.

Genel başarıyı kutlarken, Finlandiya'nın 2012 yılındaki PISA'nın okuma sınavlarındaki cinsiyet farkları 2015 yılında Brokings Enstitüsü tarafından yayınlanan raporda tespit edilmiştir. 15 yaşındaki erkeklerin okuma sınavındaki performansı ORCD ülkelerinin ortalamasından ciddi bir farklılık göstermemektedir ve aynı yaştaki kızlara göre 0.66'lık bir standart sapma yapmaktadır. (Tüm dünyada, aynı yaştaki kızlar genellikle okumaya ilgileri aynı yaştaki erkeklerden daha fazla olması sebebi ile kızlar okuma konusunda aynı yaştaki erkeklere göre daha başarılı oluyorlar.)