Esperantido

From Vikipedi
Jump to navigation Jump to search

Esperantido, Esperanto'dan türetilmiş yapay bir dildir. Esperantido başlangıçta Ido dili için kullanılmaktaydı. Esperantido kelimesi, Esperanto ile bir "çocuk (bir ebeveynden doğan), bir genç (hayvandan) ya da yavru" (ido) anlamına gelen -id- (-ido) ekinden türetilmiştir. Dolayısıyla, Esperantido kelimenin tam anlamıyla "Esperanto soyundan gelenler" anlamına gelir.

Esperanto'da veya diğer Esperantidolar'da algılanmış bir takım kusurları veya zayıf yönleri ele almak için sözlüğünü, gramer bilgisini, telaffuzunu ve ortografisini geliştirmeye çalışan bir dizi Esperantidolar oluşturulmuştur. Diğerleri ise dil oyunu olarak ya da Esperanto edebiyatına çeşitlilik katmak için yaratıldılar.