Erasmus Programı

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Erasmus+ Programı, Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı veya Erasmus+ Projesi (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students:[1] 1987 yılında başlatılan Avrupa Birliği öğrenci değişim programıdır.[2][3]

Amaç[değiştir | kaynağı değiştir]

Erasmus+ programının temel amaçları; gençleri kendilerini mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleme, eğitim- öğretim ve gençlik çalışmalarını çağdaş bir şekilde yürütmek ve kurumları ortaklık kurmak için teşvik etmek şeklinde sıralanabilir. Sıralanan üç amaç ana eylem planına göre farklılık göstermektedir. Erasmus+ programının genel amaçları içerisinde; Avrupa 2020 hedefleri içerisindeki yükseköğretim katılım oranını %32’den %40’a çıkarmak; okul terk etme oranını %14’ten %10’a[4]indirmek gibi eğitim konular, azınlık gruplara ait kişilerin hakları da dâhil, insan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun egemenliği ve insan haklarına saygı, çoğulculuk ayrımcılık yapmama, tolerans, adalet, dayanışma ve kadın-erkek eşitliği ile tanımlanan Avrupa değerlerinin Üye devletlerce[5] de tanınmasını sağlamaya yönelik faaliyetler gösterilebilir. Program; gençlerin istihdamı, aktif vatandaşlık, sosyal dahil etme, uluslararası işbirliği, kültür alışverişi, dil becerilerinin gelişimi, sürdürülebilir kalkınma gibi bir bireyden bir topluma misyonuna sahiptir.[6]

Programın yapısı[değiştir | kaynağı değiştir]

Erasmus + Programı, 3 ana ve 2 özel eylemden oluşur. Bu temel eylem şunları destekler:

Öğrencilerin ve personelin hareketliliği[değiştir | kaynağı değiştir]

Öğrenciler, kursiyerler ve gençlerin yanı sıra profesörler, öğretmenler, eğitmenler, gençlik çalışanları, eğitim kurumları personeli ve sivil toplum kuruluşlarının başka bir ülkede bir öğrenme ve / veya mesleki deneyim üstlenmeleri için fırsatlar;

Erasmus Yüksek Lisans Eğitimi[değiştir | kaynağı değiştir]

Dünya çapındaki en iyi yüksek lisans öğrencilerine tam derece bursları veren yüksek öğrenim kurumlarının konsorsiyumları tarafından sunulan üst düzey entegre uluslararası eğitim programları;

Erasmus + Yüksek Lisans Kredileri[değiştir | kaynağı değiştir]

Program Ülkelerinden yüksek öğrenim öğrencileri, tam bir Yüksek Lisans Derecesi için yurtdışına çıkmak için Program tarafından desteklenen bir krediye başvurabilirler. Öğrenciler, programa katılan ulusal bankalara veya öğrenci kredi kuruluşlarına başvurmalıdır.

İnovasyon için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi[değiştir | kaynağı değiştir]

Bu Temel Eylem şunları destekler: Ulusötesi Stratejik Ortaklıklar, eğitim öğretim ve gençliğin bir veya daha fazla alanına hitap eden girişimler geliştirmeyi ve eğitim, öğretim ve gençlikle veya diğer ilgili alanlarda yer alan farklı kuruluş türleri arasında yeniliği, deneyim ve bilgi alışverişini teşvik etmeyi amaçladı. Bazı hareketlilik faaliyetleri, projenin hedeflerine katkıda bulundukları ölçüde desteklenir; Yeniliği, girişimciliği, yaratıcılığı, istihdam edilebilirliği, bilgi alışverişini ve / veya çok disiplinli öğretme ve öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçlayan yüksek öğretim kurumları ve işletmeler arasındaki Bilgi İttifakları; Sektör Becerileri İttifakları, ortak mesleki eğitim müfredatlarının, programlarının ve öğretim ve eğitim metodolojilerinin tasarımını ve sunumunu destekleyen, belirli bir ekonomik sektördeki eğilimlerin ve bir veya daha fazla profesyonel alanda performans göstermek için gerekli becerilerin kanıtlarından yararlanarak Yüksek öğretim ve gençlik alanlarında Ortak Ülkeler ile işbirliğini destekleyen kapasite geliştirme projeleri. Kapasite geliştirme projeleri, kurumları / kurumları ve sistemleri modernizasyon ve uluslararasılaşma süreçlerinde desteklemeyi amaçlamaktadır. Bazı kapasite geliştirme projeleri, projenin hedeflerine katkıda bulundukları ölçüde hareketlilik faaliyetlerini destekler; ETwinning, Okul Eğitimi Geçidi, Avrupa Yetişkin Öğrenimi Platformu (EPALE) ve Avrupa Gençlik Portalı gibi BT destek platformları, öğretmenler, eğitmenler ve öğretmenler için sanal işbirliği alanları, fırsat veritabanları, uygulama toplulukları ve diğer çevrimiçi hizmetler sunar. Avrupa ve ötesinde okul ve yetişkin eğitimi alanındaki uygulayıcıların yanı sıra gençler, gönüllüler ve gençlik çalışanları. Ek olarak, 2018'den itibaren, Erasmus+ Sanal Değişim girişimi Avrupa ve Güney Akdeniz ülkelerindeki gençler arasında kültürlerarası öğrenme deneyimleri sunar.[7]

Politika reformu için destek[değiştir | kaynağı değiştir]

Bu Temel Eylem şunları destekler: Kanıta dayalı politika oluşturma ve izleme için eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi, özellikle: akademik ağlarla işbirliği yoluyla da dahil olmak üzere ülkeye özgü ve tematik analiz; Eğitim, öğretim ve gençlikte Açık Koordinasyon Yöntemi aracılığıyla akran öğrenimi ve akran incelemeleri. Paydaşlar arasında yenilikçi politika geliştirmeyi teşvik etmek ve kamu yetkililerinin sağlam değerlendirme metodolojilerine dayalı saha denemeleri yoluyla yenilikçi politikaların etkinliğini test etmelerini sağlamak için politika yeniliği girişimleri; Şeffaflığı ve becerilerin ve niteliklerin tanınmasını kolaylaştırmak için Avrupa politika araçlarına destek, ayrıca kalite güvencesini teşvik etmek, yaygın ve gayri resmi öğrenmenin doğrulanmasını, beceri yönetimi ve rehberliği desteklemek için kredi aktarımı. Bu Eylem aynı zamanda Avrupa çapında alışverişi, vatandaşların öğrenme ve çalışma hareketliliğini ve farklı eğitim, öğretim ve gençlik alanları arasında esnek öğrenme yollarının geliştirilmesini kolaylaştıran ağlara desteği de içerir; Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarındaki politikaların etkisini ve katma değerini güçlendirmek için oldukça tanınmış uzmanlığa ve analitik kapasiteye (OECD ve Avrupa Konseyi gibi) sahip uluslararası kuruluşlarla işbirliği; Özellikle Avrupa 2020, Eğitim ve Öğretim 2020, AB Gençlik Stratejisi ve bunun yanı sıra Avrupa politika gündemleri hakkında farkındalık yaratmak için eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında kamu yetkililerini, tedarikçileri ve paydaşları içeren paydaş diyalogu, politika ve Program tanıtımı Avrupa eğitim, öğretim ve gençlik politikalarının dış boyutu. Bu faaliyetler, Program sonuçlarından yararlanmayı teşvik ederek ve somut etki yaratarak paydaşların politikaların uygulanmasını aktif olarak destekleme kapasitesini geliştirmek için gereklidir.

Jean Monnet faaliyetleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Jean Monnet Faaliyetleri şunları destekleyecektir: Bir yüksek öğretim kurumunun resmi müfredatında yer alan Avrupa entegrasyon çalışmalarında öğretimi derinleştirmek ve ayrıca öğretmen gibi diğer eğitim seviyeleri için de AB içeriği üzerine araştırmalar yürütmek, izlemek ve denetlemek için Akademik Modüller, Kürsüler, Mükemmellik Merkezleri eğitim ve zorunlu eğitim. Bu Eylemler aynı zamanda işgücü piyasasında artan talep gören alanlardaki gelecekteki profesyoneller için Avrupa entegrasyonu konularında derinlemesine eğitim sağlamayı ve aynı zamanda genç nesil öğretmenleri ve araştırmacıları teşvik etmeyi, Avrupa entegrasyonu konu alanları; Akademik dünya ile politika tartışması, aşağıdakiler aracılığıyla desteklenir: a) Avrupa ve dünya çapında farklı üniversiteler arasında işbirliğini geliştirmek, işbirliğini teşvik etmek ve son derece ilgili AB konularında kamu aktörleri ve Komisyon hizmetleri ile yüksek bir bilgi alışverişi platformu oluşturmak için ağlar ; b) AB içeriğinin tartışılmasını, yansımasını teşvik etmeyi ve AB ve süreçleriyle ilgili bilgileri artırmayı amaçlayan yenilik ve çapraz gübreleme ve AB içeriğinin yayılmasına yönelik projeler ; Derneklere destek, AB çalışmaları ve AB meseleleriyle ilgilenen derneklerin yasal faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek ve AB gerçeklerini daha geniş bir kamuoyunu geliştiren aktif Avrupa vatandaşlığı arasında duyurmak. Jean Monnet Faaliyetleri ayrıca, Avrupa menfaatini hedefleyen ve politika yapıcılara yeni anlayışlar ve somut öneriler sağlamak amacıyla Çalışmalar ve konferanslar düzenleyen belirlenmiş kurumlara işletme hibeleri sağlar.

Spor[değiştir | kaynağı değiştir]

Spor alanındaki eylemler şunları destekleyecektir: İşbirlikçi Ortaklıklar Sporun bütünlüğünü teşvik etmeyi amaçlayan (dopingle mücadele, şike ile mücadele, küçüklerin korunması), sporda iyi yönetişim konusunda AB ilkelerinin uygulanmasına yönelik yenilikçi yaklaşımların desteklenmesi, sosyal içerme ve fırsat eşitliği alanında AB stratejileri, katılımı teşvik etme spor ve fiziksel aktivitede (AB Fiziksel Aktivite Kılavuzlarının, gönüllülüğün, sporda istihdamın yanı sıra sporda eğitim ve öğretimin uygulanmasını desteklemek) ve sporcuların ikili kariyerlerine ilişkin AB kılavuzlarının uygulanmasını desteklemek. Bu ortaklıklar, sosyal içermeyi ve sporda eşit fırsatları teşvik etmeyi, Avrupa geleneksel sporlarını ve oyunlarını teşvik etmeyi, gönüllülerin, antrenörlerin hareketliliğini desteklemeyi amaçlayan Küçük İşbirliğine Dayalı Ortaklıkları da içerir. Kar amacı gütmeyen Avrupa spor etkinlikleri, belirli bir etkinliğin hazırlanması, organizasyonu ve takibinden sorumlu bireysel kuruluşlara izin verir. İlgili faaliyetler arasında sporcular ve gönüllüler için etkinlik öncesinde eğitim faaliyetlerinin organizasyonu, açılış ve kapanış törenleri, yarışmalar, spor etkinliğinin yan faaliyetleri (konferanslar, seminerler) ve mirasın uygulanması yer alacaktır. değerlendirmeler veya takip faaliyetleri gibi faaliyetler; Çalışmalar yoluyla politika oluşturma için kanıt temelinin güçlendirilmesi ; veri toplama, anketler; ağlar; Program Ülkelerinden ve spor organizasyonlarından iyi uygulamaları yayan ve AB düzeyindeki ağları güçlendiren konferanslar ve seminerler, bu ağların ulusal üyelerinin ortaklarıyla olan sinerjilerden ve değişimlerden yararlanmaları için; Esas olarak yıllık AB Spor Forumu ve AB Başkanlığını yürüten AB Üye Devletleri tarafından düzenlenen Spor Başkanlığı etkinliklerine destek olmak üzere ilgili Avrupalı paydaşlarla diyalog. Spor paydaşları ile optimal diyaloğu sağlamak için toplantılar ve seminerler de uygun şekilde organize edilebilir.[8][9]

Gençler ve gençlik çalışanları için[değiştir | kaynağı değiştir]

Yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen bu fırsatların her biri için koşul ve işleyiş farklıdır. Ancak gençlere tanınan fırsatlardaki temel amaç, eğitim hayatına devam eden veya etmeyen 18-30 yaş arasındaki gençlere mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak ve topluma faydalı olmalarına önayak olacak imkanlar sunmak iken gençlik alanında çalışan bireylere sunulanlar da ise çeşitli eğitim ve iş ağı geliştirme projeleriyle bu bireylerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.[10]

Staj Hareketliliği[değiştir | kaynağı değiştir]

Erasmus+ Staj Hareketlilikleri ile yükseköğretim ya da mesleki eğitim gören bireyler yurtdışındaki bir ülkede 2 aydan 12 aya kadar staj yapabilir veya çalışabilir. Bu hareketlilik projeleriyle gençlerin ve gençlik çalışanlarının iletişim, dil ve kültürlerarası becerilerinin yanı sıra, mesleki ve girişimcilik becerilerinin de geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu fırsatlar üç başlık altında toplanabilir: [11][12]

Ortak Ülkelerde Staj[değiştir | kaynağı değiştir]

Erasmus+ Yükseköğretim Programı kapsamında olan bu faaliyete, yükseköğretim kurumu öğrencileri (ve yeni mezunları) başvuru yapabilmektedir. Bu sayede bireyler, ortak ülkelerde bulunan bir kurum/kuruluş/işletmede staj yapabilmektedirler.[13]

Program Ülkelerinde Staj[değiştir | kaynağı değiştir]

Ortak ülkelerde staj imkanlarına benzer şekilde program ülkelerinde yapılabilecek staj imkanları Erasmus+ Yükseköğretim Programı kapsamındadır. Bu sayede öğrenciler ve yeni mezunlar program ülkelerindeki bir kurum/kuruluş/işletmede staj yapabilmektedirler.[14]

Program Ülkelerinde Staj – Mesleki Eğitim[değiştir | kaynağı değiştir]

Meslek lisesi öğrencileri ve çırakların yurtdışında bir işletmede veya bir mesleki eğitim kurumunda staj yapmasına imkân tanıyan bu faaliyet, Mesleki Eğitim Öğrenci Hareketliliği projeleri kapsamında yer almaktadır.[15]

Öğrenme Hareketliliği[değiştir | kaynağı değiştir]

Öğrencilerin, eğitmenlerin, gençlerin ve gençlik çalışanlarının farklı ülkelerde eğitim ve öğrenim faaliyetleri içerisine girerek bakış açılarını, mesleki ve kişisel yetkinliklerini ve kültürel ve dil becerilerini arttırmaya yönelik olan öğrenme hareketlilikleri şu başlıklara ayrılabilir: [16][17]

Öğrenme Hareketliliği İçin Merkezi Fırsatlar – Yüksek Lisans için Kredi Desteği[değiştir | kaynağı değiştir]

Geri ödemeli olan bu kredi, program ülkelerinden birinde bulunan ve Erasmus Üniversite Beyannamesi (ECHE) sahibi bir üniversitede yüksek lisans eğitimi hakkı kazanmış olan lisans mezunu öğrencilere yöneliktir. Bu sayede farklı ülkelerdeki farklı yükseköğretim kurumları, alanlarında başarılı öğrencilere kendi bünyelerinde eğitim verebilmekte ve yürütülen bu iş birliği üzerinden kendi kurumlarını uluslararası alanda daha görünür kılabilmektedir.[18]

Ortak Ülkelerde Öğrenim – Yükseköğrenim[değiştir | kaynağı değiştir]

Yükseköğretim öğrencilerinin 3-12 ay süreliğine farklı bir ülkedeki farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitimlerine devam etmesine olanak veren bu proje sayesinde, öğrenciler yurtdışındaki okul hayatını deneyimleyebilmekte ve dil ve kültürlerarası beceriler başta olmak üzere farklı mesleki ve kişisel yetkinlikler kazanmaktadırlar.[19]

Ortaklık Faaliyetlerinde Öğrenme Fırsatları – Erasmus+ Gençlik[değiştir | kaynağı değiştir]

Program ülkeleri, komşu ortak ülkeler veya diğer ortak ülkeler listelerinde yer alan ülkelerde bulunan sivil toplum örgütleri ve kamu ve sosyal sorumluluk projeleri yürüten kurum ve kuruluşların ortak olabileceği bu faaliyetler sayesinde, gençlik alanında yenilikçi çalışmaların üretilmesi, aktarılması ve hayata konulması amaçlarıyla ortak kurum ve kuruluşlar çeşitli iş birliği projeleri yönetebilmektedir. Bu projeler, Gençlik Alanındaki Stratejik Ortaklık faaliyetleri olarak adlandırılmaktadır.[20]

Ortaklık Faaliyetlerinde Öğrenme Fırsatları – Okul Eğitimi (Okullar Arası)[değiştir | kaynağı değiştir]

3 günden 2 aya kadar kısa süreli olarak ya da 2 aydan 12 aya kadar uzun süreli olarak yürütülebilen ve Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık olarak adlandırılan bu projelerle, program üyesi ülkelerde bulunan ortak okullar arası öğrenci değişimleri yürütülebilmektedir. Kısa süreli olan projeler “kısa dönemli öğrenci grupları değişimi”, uzun süreli olan projeler ise “uzun dönemli öğrenci hareketliliği” olarak adlandırılmaktadır. Bu projeler sayesinde öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde farklı okullarda akranlarıyla öğrenim görme imkânı elde ederler. En az 2 farklı program ülkesinden en az 2 okulun ortak olabileceği bu projelerde ortaklık ve koordinatörlük ancak okullar tarafından yürütülebilmektedir. Öte yandan ortaklık sayısı en fazla 6 olabilir. Koordinatör okul, yerleşik olduğu ülkedeki Ulusal Ajansa ortaklık adına tek bir başvuru yapmalıdır.[21]

Program Ülkelerinde Öğrenim – Erasmus+ Gençlik[değiştir | kaynağı değiştir]

Gençlik Değişimi ve Gençlik Çalışanları Hareketliliği projeleri ile gerçekleştirilen program ülkelerinde öğrenim fırsatları, hem 13-30 yaş arasındaki gençler, hem de herhangi bir yaş şartı olmaksızın gençlik çalışmalarında aktif olan bireylerin çeşitli projelerle bir araya gelmesini sağlar. Böylece gençler kültürlerarası öğrenim fırsatı elde ederken, gençlik çalışanları ise ortaklık faaliyetleri yürütebilmektedir. Bu başlık altında, Gençlik Değişimi projelerini de tanımlamak yerinde olacaktır:

Gençlik Değişimleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Bu projeler, grup liderleri eşliğinde en az iki farklı ülkeden gelen katılımcıların ortak bir konu üzerine birlikte çalışması ve bu konuyu birlikte irdeleyerek öğrenmesine imkân tanırken aynı zamanda da grupların karşılıklı kültürel bilgi alışverişi gerçekleştirmesine olanak sağlar. Böylece gençler toplumsal farkındalıklarını arttırabilecekleri, akran öğrenimi sayesinde yeni bakış açıları edinebilecekleri ve birey olmanın getirdiği değer ve kavramları pekiştirebilecekleri bir ortama girme fırsatı elde ederler. Bu projeler yurtdışında gerçekleştirilebileceği gibi, ülke içinde de uluslararası olarak yürütülebilir.[22]

Program Ülkelerinde Öğrenim – Yükseköğretim[değiştir | kaynağı değiştir]

Bu faaliyet, yükseköğretim öğrencilerinin 3-12 ay boyunca farklı bir program ülkesinde bulunan benzer bir kurumda öğrenimlerine devam etmesine imkân tanır. Böylece öğrenciler yurtdışındaki okul hayatını deneyimlemekle kalmaz, aynı zamanda okumakta oldukları alana dair farklı bakış açıları kazanabilir ve hem mesleki hem de kişisel olarak kendilerini geliştirebilirler. Bu faaliyetle ilgili bilinmesi gereken en önemli noktalardan biri, öğrencinin halihazırda okumakta olduğu ve faaliyet süresince eğitim görmeyi planladığı her iki yükseköğretim kurumunun da Erasmus Üniversite Beyannamesi (ECHE) sahibi olması gerektiğidir.[23][24]

Ulus Ötesi İş Birliği Faaliyeti – Erasmus+[değiştir | kaynağı değiştir]

Avrupa ülkeleri içinde ortaklaşa çalışmalar yürütme olarak tanımlanabilen Ulus Ötesi İş Birliği Faaliyeti, Ulusal Ajansların birlikte projeler planlayıp organize etmesini ve karşılıklı bilgi alışverişi yapmalarını sağlar.

Öğrenme Hareketliliği İçin Merkezi Fırsatlar – Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Erasmus Mundus, yüksek lisans yapmak isteyen ve gerekli kriterleri karşılayan bireylerin birden fazla ülkede 2 ila 4 dönem boyunca uluslararası bir ortamda yüksek lisans eğitimi almalarına olanak tanır. Eğer ortak ülkelerden bir kurum da ilgili iş birliğine dahilse, eğitimin bir kısmı bu ortak ülkede alınabilir. Eğitim alınmak istenen kurumlar, program ülkelerinde bulunmalı ve Erasmus Üniversite Beyannamesi (ECHE) sahibi olmalıdırlar. Oluşturulacak bu ortaklaşa eğitim iş birliği, en az 3 farklı ülkeden 3 farklı kurum arasında olmalıdır.[25][26]

Ortak Ülkelerde Öğrenim – Erasmus+ Gençlik[değiştir | kaynağı değiştir]

Program ülkelerde yürütülen öğrenim projelerine benzer şekilde, Gençlik Değişimi ve Gençlik Çalışanları Hareketliliği projeleri ile gerçekleştirilen ortak ülkelerde öğrenim fırsatları, hem 13-30 yaş arasındaki gençler, hem de herhangi bir yaş şartı olmaksızın gençlik çalışmalarında aktif bireylerin çeşitli projelerle bir araya gelmesi sağlar.[27]

Gönüllülük (Ulusal & Uluslararası) – ESC[değiştir | kaynağı değiştir]

ESC (European Solidarity Corps (Avrupa Dayanışma Programı), önceki adıyla EVS), 18 – 30 yaş arasındaki bireylerin hem kendi ülkelerinde hem de yabancı bir ülkede kısa ve/veya uzun dönem gönüllü olarak çalışabilmelerini sağlar. Kısa dönem gönüllülük projeleri 2 aya kadar olan projeler iken, uzun dönem projeler 2 ila 12 ay sürmektedir. Bu projeler sayesinde gençler hem toplum yararına çalışırken hem de mesleki, kişisel, kültürler arası, dil gibi alanlarda becerilerini geliştirme olanağı elde ederler. Ayrıca, Erasmus+ kapsamında sigorta, konaklama, ulaşım ve cep harçlığı desteği sağlanır. Bu noktada bir diğer önemli nokta ise, gönüllü olarak çalışılmak istenen kurum ve kuruluşlar, program ülkeleri veya komşu ortak ülkelerden birinde bulunmalı ve Erasmus+ gönüllülük akreditasyonu sahibi olmalıdır.[28][29]

Ulusal Faaliyetler – ESC/Dayanışma Projeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

ESC Dayanışma Projeleri, gençlerin, içinde yaşadıkları toplumun yararına projeler geliştirmesini ve bu projeleri hayata koymasını sağlar. Bu projeler, 18 – 30 yaşları arasındaki en az 5 birey tarafından yürütülmelidir. 2 – 12 ay arası sürmesi gereken bu projelerle, içinde bulunan toplumun yaşadığı bir sorun irdelenir, bu soruna dair iyileştirici eylemler hayata konulmaya çalışılır.[30]

Politika Reformuna Destek[değiştir | kaynağı değiştir]

Politika Reformuna Destekler, gençlerin ve gençlik çalışanlarının bir araya gelerek kendilerini ve içinde bulundukları toplumları etkileyen konularda tartışmalarını, birbirleri üzerinden konuya dair akran öğrenimi gerçekleştirmelerini ve bu etkileşimler sonucunda da politikalar üretmelerini sağlayan faaliyetler için verilen destekleri kapsamaktadır. Bu faaliyetler, Doğrudan Avrupa Komisyonuna Sunulan Projeler üzerinden yürütülebileceği gibi, ulusal ve uluslararası alanlarda gençlerin ve karar alıcıların bir araya gelmesini sağlayan Gençlik Diyalogları ile de yürütülebilir.[31][32]

Kısa Süreli Eğitim (TCA)[değiştir | kaynağı değiştir]

Erasmus+ Gençlik kapsamında olan Kısa Süreli Eğitimler, adından da anlaşılabileceği üzere, uluslararası olarak organize edilen kısa süreli eğitimlerdir. Bu eğitimlerle, gençleri ve gençlik çalışanlarını ilgilendiren temel konulardan bazıları olan eğitim, spor ve gençlik alanlarında gençlerin ve gençlik çalışanlarının bilgi ve deneyimlerini arttırmak, ülkeler arasında iş birliği yürütmek ve halihazırda yürütülmekte olan yerel ve uluslararası faaliyet ve uygulamaları iyileştirmek amaçlanmaktadır.[33][34]

Katılımcı ülkeler[değiştir | kaynağı değiştir]

Erasmus'a katılabilen ülkeler program ülkeleri ve partner ülkeler olarak iki temel gruba ayrılmıştır.[35]

Program ülkeleri
AB ülkeleri Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, ispanya, İsveç
AB dışı ülkeler Kuzey Makedonya, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Sırbistan, Türkiye
Partner ülkeler
Batı Balkan ülkeleri (Bölge 1) Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ
Doğu Ortaklığı ülkeleri (Bölge 2) Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova

Ukrayna (Uluslararası hukuk tarafından tanınan bölge)

Güney Akdeniz ülkeleri (Bölge 3) Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye, Tunus
Rusya Federasyonu (Bölge 4) Uluslararası hukuk tarafından tanınan Rusya toprakları

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "What's in a name? History of the Erasmus Programme". 4 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2020. 
 2. ^ Council decision, OJ L 166, 25 Haziran 1987
 3. ^ "Archived copy". 17 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 4. ^ "Genel Anlamda Erasmus Nedir?" (PDF). Yükseköğretim Koordinatörlüğü Sunumu, Erasmus+ Yükseköğretim için Yeni Başlayanlar Toplantısı 22 Mayıs 2017. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 5. ^ "Erasmus Program Rehberi (2014)" (PDF). Türkiye Ulusal Ajansı. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 6. ^ "Erasmus'tan Erasmus'a 30 Yılın Hikayesi" (PDF). Türkiye Ulusal Ajansı, Ekim 2017. 22 Ocak 2021 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 7. ^ "Regulations". Official Journal of the European Union, 30.07.2018. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 8. ^ "Regulation (EU) No:1288/2013 of the European Parliament and of te Council of (11.12. 2013)". Official Journal of the European Union, 20.12.2013. 14 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 9. ^ "What is the structure of the Erasmus+ Programme?". ec.europa.eu sitesi. 25 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 10. ^ "European Commission" (İngilizce). 28 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 11. ^ "Trainees". Ec.eurpa.eu sitesi. 28 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 12. ^ "Staj hareketliliği". Ua.gov.tr sitesi. 16 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 13. ^ "Ortak ülkelerde staj". Ua.gov.tr sitesi. 17 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 14. ^ "Program ülkelerinde staj-2". Ua.gov.tr sitesi. 4 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 15. ^ "Program ülkelerine staj-4". Ua.gov.tr sitesi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 16. ^ "Program ülkelerinde staj". Ua.gov.tr sitesi. 16 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 17. ^ "Opportunities for Individuals". Ec.europa.eu sitesi. 28 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 18. ^ "Öğrenme hareketliliği için merkezi fırsatlar". Ua.gov.tr sitesi. 2 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 19. ^ "Ortak Ülkelerde Öğrenim -2". Ua.gov.tr sitesi. 2 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 20. ^ "Ortaklık Faaliyetlerinde Öğrenme Fırsatları -5". Ua.gov.tr sitesi. 2 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 21. ^ "Ortaklık Faaliyetlerinde Öğrenme Fırsatları -6". Ua.gov.tr sitesi. 2 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 22. ^ "Ulusal Ajans". 3 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 23. ^ {Web kaynağı | url = https://www.ua.gov.tr/programlar/firsatlar/ka1-ka103-program-ulkelerinde-ogrenim-2%7C başlık = Ulusal Ajans | erişimtarihi = 11 Mart 2021 | ölüurl = evet }}
 24. ^ "Euroepan Commission". 28 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 25. ^ "Ulusal Ajans". 2 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 26. ^ "European Commission". 28 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 27. ^ "Ulusal Ajans". 2 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 28. ^ "Ulusal Ajans web sitesi". 16 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 29. ^ "European Commission web sitesi". 8 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 30. ^ "Ulusal Ajans web sitesi". 6 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 31. ^ "Ulusal Ajans web sitesi". 26 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 32. ^ "Ulusal Ajans web sitesi". 26 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 33. ^ "Ulusal Ajans web sitesi". 6 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 34. ^ "Salto Youth web sitesi web sitesi". 23 Ekim 2001 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mart 2021. 
 35. ^ "Arşivlenmiş kopya". 31 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2020.