İçeriğe atla

Abdülhamid Ferid Paşa

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Abdülhamid Ferid Paşa
Amecli hülefalığı
Görev süresi
1839-1848
Mabeyn başkâtipliği
Görev süresi
1848-1855
Serasker müsteşarlığı (bâlâ rütbesi)
Görev süresi
1855 - ?
Meclis-i Vâlâ Azası
Görev süresi
? - 1863
Görev süresi
1865-1866
Evkaf Nazırı
Görev süresi
1863-1865
Görev süresi
Temmuz 1866 - 1868
Âdile Sultan Kethüdası
Görev süresi
Temmuz 1866 - 1870
Şûrâ-yı Devlet Azası
Görev süresi
1868-1870
Pertevniyal Sultan Kethüdası
Görev süresi
1870-1875
Kişisel bilgiler
Doğum 1815
İstanbul
Ölüm Mart 1875 (60 yaşında)
Defin yeri II. Mahmud Türbesi
Ebeveyn(ler) Mustafa Efendi (Babası)
Mesleği Osmanlı devlet adamı

Abdülhamid Ferid Paşa (1815-1875), Osmanlı devlet adamıdır.

Kastamonu debbağ esnafından Mustafa Efendi'nin oğludur, İstanbul'da doğmuştur. Sadaret mektubi kalemine girmiş ve devlet ricalinden şair ve alim meşhur ve matbû mütercimi Lebib Efendi'ye damad olmuş 1839'da Amecli hülefalığına ve sonra mabeyn kâtipleri arasına alınarak Haziran 1848'de Tersane Nezaretine tayin edilen Ali Şefik Bey'in yerine mabeyn başkâtipliğine getirilmiştir. Ocak 1855'te bâlâ rütbesiyle Serasker müsteşarlığına ve 1279'da Meclis-i Vâlâ azalığına ve 1863'te Evkaf nazırlığına tayin olunmuştur. Abdülhamid Ferid Efendi Eylül 1865'te ikinci defa Meclis-i Vâlâ azası olmuş; Temmuz 1866'da ikinci defa Evkaf-ı hümayun nezaretine tayin, aynı ayın ondokuzunda padişah Abdülaziz'in kız kardeşi Âdile Sultan kethüdalığı, memuriyetine ilave kılınmış ve Mart 1868'de Sultan kethüdalığı üzerinde kalmak üzere Şûrâ-yı Devlet azalığına ve aynı sene sekiz gün sonra Sadaret müsteşarı ve daha sonra Mahkeme-i Nızamiye reisi ve İcra Cemiyeti reisi ve 18 Ocak 1870'de Sultan Abdülaziz'in validesi Pertevniyal Sultan kethüdası olarak icra cemiyeti reisliğinden alınmış ve Haziran 1871'de vezir ve Valide kethüdalığı ile beraber Hazîne-i Hâssa nazırı ve aynı senede kethüdalığa ilaveten Bahriye nazırı ve ikinci defa Hazine-i hassa nazırı olmuştur. Abdülhamid Ferid Paşa Ocak 1875'te yine Valide kethüdalığı üzerinde olarak Bahriye nazırı vekili iken Mart 1875'te vefat ederek II. Mahmud Türbesi haziresine defnolunmuştur.[1]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1963). "Abdülhamid Ferid Paşa'nın Ruznâmesinden". Belleten. 27 (106). Türk Tarih Kurumu. ss. 257-287. ISSN 0041-4255. 1 Nisan 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Nisan 2023.