Ünlü düşmesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Örnekler
 • alın > alnım
 • kayıp > kaybetmek
 • çevir- > çevrim
 • burun > burnu

Ünlü düşmesi, Türkçede görülen bir ses olayıdır. Genellikle ikinci hecesinde dar bir ünlü (ı, i, u, ü) bulunan sözcüklerde görülür ancak istisnaları mevcuttur.

İki heceli sözcüklerde[değiştir | kaynağı değiştir]

İki heceli bazı sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecedeki dar ünlü düşer:

 • yalın-ız = yalnız (aradaki ı harfi düşmüştür)
 • burun-um = burnum (aradaki u harfi düşmüştür)
 • boyun-um = boynum (aradaki u harfi düşmüştür)
 • omuz-um = omzum (aradaki u harfi düşmüştür)
 • ağız-ım = ağzım (aradaki ı harfi düşmüştür)
 • alın-ım = alnım (aradaki ı harfi düşmüştür)
 • karın-ım = karnım (aradaki ı harfi düşmüştür)
 • isim-im = ismim (aradaki i harfi düşmüştür)
 • fikir-imiz = fikrimiz (aradaki i harfi düşmüştür)
 • keşif-im = keşfim (aradaki i harfi düşmüştür)
 • beyin-in = beynin (aradaki i harfi düşmüştür)
 • resim-in = resmin (aradaki i harfi düşmüştür)
 • devir = devri (burada sadece harf yerinin değişmesi olmuştur)

ÖNEMLİ: Bu sözcükler bir ikileme oluşturduğunda ünlü düşmesi görülmez:[1]

 • burun buruna, omuz omuza, devirden devire, ağızdan ağıza

Bunun haricinde birleşik isim oluşturan bazı isimlerde de ünlü düşmesi görülür:

 • kahve-altı = kahvaltı (aradaki e harfi düşmüştür)
 • ne-için = niçin (aradaki e harfi düşmüştür)
 • ne-asıl = nasıl (aradaki e harfi düşmüştür)
 • sütlü-aş = sütlaç (aradaki ü harfi düşmüştür)
 • güllü-aş = güllaç (aradaki ü harfi düşmüştür)
 • cuma-ertesi = cumartesi (aradaki e harfi düşmüştür)
 • pazar-ertesi = pazartesi (aradaki e harfi düşmüştür)

İsimden oluşturulan fiillerde[değiştir | kaynağı değiştir]

Bazı isimlerin, ünlü ile başlayan yapım ekleri veya yardımcı fiiller alarak, fiil gövdesi haline gelmeleri sonucunda oluşur

 • meyil+etmek > meyletmek
 • sabır+etmek > sabretmek
 • seyir+etmek > seyretmek
 • küfür+etmek > küfretmek
 • emir+etmek > emretmek
 • şükür+etmek > şükretmek
 • hapis+olmak > hapsolmak
 • kayıp+olmak > kaybolmak
 • kahır+olmak > kahrolmak
 • sarı-armak > sararmak
 • koku-lamak > koklamak
 • yumurta-lamak > yumurtlamak
 • ileri-lemek > ilerlemek
 • oyun-amak > oynamak
 • sızı-lamak > sızlamak

Fiilden oluşturulan isimlerde[değiştir | kaynağı değiştir]

Fiil köklerinden yapım ekleri ile isme dönüşen bazı sözcüklerde görülür:

 • uyumak > uyku (u düşmüştür)
 • kıvırmak > kıvrım (ı düşmüştür)
 • devirmek > devrim (i düşmüştür)
 • çevirmek > çevre (i düşmüştür)
 • kavuşmak > kavşak (u düşmüştür)
 • buyurmak > buyruk (u düşmüştür)

Belirtisiz ad tamlamasıyla oluşturulan yer adlarında[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Kadıköyü > Kadıköy
 • Tekirdağı > Tekirdağ
 • Elmadağı > Elmadağ
 • Güniz Sokağı > Güniz Sokak

Yaygın hatalar[değiştir | kaynağı değiştir]

Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, bura, şura, ora, ileri gibi sözcükler herhangi bir ek aldığında sonlarındaki ünlüler konuşma dilinde düşme eğilimi gösterse bile (yukarıda yerine yukarda, içeride yerine içerde vs.); yazılışta ünlü düşmesi görülmez:[1]

 • aşağıda, yukarıdan, içeride, dışarıda, buradan, şurada, orada, ileride

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ a b Ünlü Düşmesi Türk Dil Kurumu