Tartışma:Türkçülük

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Jump to navigation Jump to search
Vikiproje Azerbaycan (C-sınıf, Çok-önem)
VikiProje simgesi Bu madde, Vikipedi'deki Azerbaycan maddelerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Vikiproje Azerbaycan kapsamındadır. Eğer projeye katılmak isterseniz, bu sayfaya bağlı değişiklikler yapabilir veya katılabileceğiniz ve tartışabileceğiniz proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 C  Bu madde C-sınıf olarak değerlendirilmiştir.
 Çok  Bu madde Çok-önemli olarak değerlendirilmiştir.
 
Vikiproje Sovyetler Birliği (C-sınıf, Az-önem)
VikiProje simgesi Bu madde, Vikipedi'deki Sovyetler Birliği maddelerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Vikiproje Sovyetler Birliği kapsamındadır. Eğer projeye katılmak isterseniz, bu sayfaya bağlı değişiklikler yapabilir veya katılabileceğiniz ve tartışabileceğiniz proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 C  Bu madde C-sınıf olarak değerlendirilmiştir.
 Az  Bu madde Az-önemli olarak değerlendirilmiştir.
 
Arşiv
Arşivler
  1. Arşiv 1

Şablonlar[kaynağı değiştir]

Türk Birliği maddesinin Türk Dünyası maddesi ile birleştirilmesi önerisi üzere, bu maddedeki birleştirme şablonu kaldırıldı. Atabəy 21:36, 14 Temmuz 2009 (UTC)

Takabeg, maddeye şablon eklemeni ilk önce burada tartışman gerekir. Sadece maddelere şablon tıkayıp gitmen, vandalizmden farklı bir hareket değildir. Atabəy 22:32, 31 Ağustos 2009 (UTC)

Maddenin eski hale getirilmesi[kaynağı değiştir]

Türkçülük, Pantürkizm, Turancılık maddesi de var. İki madde başlığı olabilir. Fakat şu anki haliyle yanlış bilgileri aktarmış oluyoruz. Birde Türkçülük maddesinin tartışma sayfası Tartışma:Pantürkizm :) Kafalarına göre başlık değişikliği yaptılar ondan kaynaklanıyor. Vikipedide kullanıcılar sorumsuzdur. Fakat bu kadar da maddeleri bozmasınlar. Anladığım kadarıyla bazı kullanıcıların dertleri sadece başlık. Fakat içinde sırf Turancılıkla ilgili kısımlar da var. Maddenin geçmiş kayıtlarına bakarak eski hale getirilmesi uygundur. Takabeg ileti 22:40, 31 Ağustos 2009 (UTC)

Türkçülük ile Turancılık'ın farkı[kaynağı değiştir]

Malesef insanımız da ülküdaşımız da bugün dahi bunu anlayamamaktadır ki Türkçülük ile Turancılık aynı fikir akımı değildir. Türkçülük dünya Türki halklarını değil Misak-ı Milli Türk topluluklarını birleştirmek ister ve bu bakımdan Atatürk bir Türkçü olmuş olur. Turancılık ise bütün Türk ve Türki toplulukların(Türkmen,Özbek,Uygur,Afgan vs.) bir bayrak altında toplanmasını amaçlar. Ülkücülere göre bu Allah davasıdır ve en önemli temsilcisi Alparslan Türkeş'tir. Madde sayfasında Türkçülük Turancılık gibi anlatıldığı için önemli temsilcilerinin başında Nihal Atsız ve Alparslan Türkeş olmalıdır. Ya da madde tıpkı edebiyat tarihindeki Türkçülük olarak yeniden yazılmalıdır.YörükHan (mesaj)

Katılıyorum. Ancak katılmadığım bir nokta var. Pan-Türkizm tüm Türk topluluklarını birleştirmek ister. Turancılık ise Türk toplulukları dışında öteki Turan ırklarını (Macar, Fin, Moğol gibi) da içine katar. Türkçülük ise sizin dediğiniz gibi Türkiye Türklerini birleştirir.-- Batuhan 20:30, 19 Nisan 2014 (UTC)
Bir şey daha eklemek istiyorum. Bu akımlar birbirini kapsar. Örneğin: Turancı birisi ayrıca Pan-Türkçüdür, Pan-Türkçü birisi de aynı zamanda Türkçüdür.-- Batuhan 20:37, 19 Nisan 2014 (UTC)
Evet ben de hemen hemen aynısını belirttim. Turancılık sadece Türkleri değil Türki toplulukları(Türke yakın) da içine katar. Her Turancı mantık olarak Türkçü fakat her Türkçü, Turancı değildir. Ülkemiz siyasetinde özellikle CKMP ve MHP'nin ilk zamanlarında Enver Paşa'nın Turancılık anlayışı var gibi gözüküyordu yani yönünü tamamen Doğu'ya çevirmiş bir anlayış vardı. Fakat şimdi Macarlar, Finler vb. milletlerin de aynı ülküye sahip olması gerektiğini düşünen (genelde Avrupalı) siyasetçiler de var. Demek istediğim Turancılık da kendi içerisinde değişik kollara bürünüyor.YörükHan (mesaj)

Pantürkizm farkı[kaynağı değiştir]

Pantürkizm'in birebir karşılığı Türkçülük değil Türk birliğidir. Tartışmaya açık.--Фтх (mesaj) 10:18, 16 Temmuz 2014 (UTC)

Evet Türkçülük ile Pantürkizm birbirinden tamamen farklıdır. Ziya Gökalp bunu eserlerinde belirtmiştir. Sayfanın derhal yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

Türkçülük ve Turancılık hakkında[kaynağı değiştir]

Türkçülük, ırkçılık ve Turancılık'tan mürekkeptir. Bu ikisi olmadan yapılan işe Türkçülük denemez. Bu ışık altında içerisinde Türkçülük bulunmayan bir Turancılık'tan bahsedilemez çünkü Turancılık bütün Türklerin Türkler tarafından yönetildiği siyasi bir birlik temayülüdür. İçerisinde Turancılık bulunmayan bir Türkçülükten de bahsedilemez çünkü Türkçülük Atsız'ın deyimiyle "Büyük Türkeli'nde, Türk uruğunun kayıtsız şartsız hakimiyeti ve bağımsızlığı ile Türklüğün her yönden bütün milletlerden ileri ve üstün olması ülküsüdür." Bu durumda Türkçülük, "Türkçülük" ve "Turancılık" şeklinde değil, "Irkçılık" ve "Turancılık" alt başlıklarıyla incelenebilir.

Rusya'da Türkçülük[kaynağı değiştir]

Bu maddenin başlığa konu kısmında bariz hatalar vardır.

1) Zeki Velidi Togan ve Mustafa Çokayoğlu, 1905 devrimi sırasında 15 yaşındadırlar. Orta tahsilleri ile meşguldürler. Henüz siyasi bir kariyerleri yoktur.

2) 1905 Devrimi sonrası baskı artmıştır, fakat maddede geçen liderlerden bu nedenle harice çıkan olmamıştır. 1905 Devrimi öncesinde de Hüseyinzade Ali ve Ağaoğlu Ahmed beyler İttihat ve Terakki içerisinde faaliyette idiler. 1908 Türk Devrimi sonrası Yusuf Akçura ile birlikte Türk Ocağı'nın kuruluşunda yer aldılar.

3) Liderler harice çıkışı 1917 Bolşevik Devrimi'nden sonra Kızıl Ordu'nun Türk ülkelerini tekrar işgalleri ile olmuştur. İşte bu dönemde Zeki Velidi Togan'dan ve Mustafa Çokayoğlu'ndan bahsedebiliriz.

4) Hem 1905 Devrimi, hem de 1917 Devrimi sonrasında çıkan Türk - Müslüman münevverlerinin aydınlanma ve hak hukuk mücadelesinin salt Türkçülük ile tanımlanabileceğini sanmıyorum. Bu mücadelelerde yer alan kişiler arasında bu fikre sahip kişiler olabilir, fakat verilen mücadele toplumların sosyal ve ekonomik, insani ve milli hakları, eşitlik, muhtariyet ve ardından bağımsızlığa yöneliktir. Bu münevverlerin neredeyse tamamı kendini bu dönemde sosyal demokrat/sosyalist görür. Fakat bu terimlerin kullanımı, günümüz Türkiyesinin algılanış biçimiyle olamaz. Bu aydınların sosyalizmi, Rus emperyalizme karşı doğdu, Bolşevik Kızıl Ordu'nun işgali ile anti Bolşevik, anti komünist bir nitelik kazandı. Bu aydınlar( Devlet adamları, dava adamları, vatanperverler) baskılar nedeniyle harice çıkma gereği duyduklarında yürüttükleri milli mücadele, Rus emperyalizminin Türk dünyasını sömürmesi ve bunun Bolşevikler başa geçince Sovyetler tarafından katlanarak devam ettirilmesi nedeniyle Türkçü nitelik kazandı.