Tapuğ

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Tapuğ - Türk halk ve tasavvuf edebiyatında dini içerikli şiir, dinsel musiki, ilahi. Değişik Türk dillerinde Tapuk veya Tapzuk (Tapzuğ) olarak da söylenir. İçeriği dini konulara dair olan ve özel ezgileri bulunan şiir ve müzik türüdür.

Ayrıca Gülşeni tarikatına bağlı mutasavvıf şairlerin ayinler sırasında okudukları makamlı şiirlere de yine tapuğ adı verilir.

Etimoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkçe (Tap) kökünden türemiştir. İnanmak, kulluk etmek anlamları vardır. Tapmak (İman etmek), tapınmak (ibadet etmek) gibi sözcüklerle aynı kökeni paylaşır. Ve anlam olarak da bu kelimelerle yakından bağlantılıdır. Bu kelimeyle aynı kökten gelen Tapu sözcüğü, güven ve belirli bir hakkı göstermesi bakımından dikkate değerdir. Azerice'deki tapmak sözcüğünün bulmak anlamı da, inancın bulunç (vicdan) ile alakasını ortaya koyması açısından önemlidir.

Tapuğ örneği[değiştir | kaynağı değiştir]

Bizdedir[değiştir | kaynağı değiştir]

Eşrefoğlu al haberi
Bahçe biziz gül bizdedir
Biz bir Mevlânın kuluyuz
Yetmiş iki dil bizdedir
Erlik midir eri yormak
Irak yoldan haber sormak
Cennetteki ol dört ırmak
Coşkun akan sel bizdedir
Âdem vardır cismi semiz
Apdest alır olmaz temin
Halkı ta'neylemek nemiz
Bilcümle vebal bizdedir
Arı vardır uyup gezer
Teni tenden seçip gezer
Canan bizden kaçıp gezer
Edep erkân yol bizdedir
Kuldur Hasan Dede'm kuldur
Manayı söyleyen dildir
Elif Hakka doğru yoldur
Cim ararsan dal bizdedir

Tamaşvarlı Âşık Hasan.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]