Sahil Güvenlik Teşkilatı (Türkiye)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara
Sahil Güvenlik Komutanlığı
SGK-logo-Turkish.jpg
Etkin 1859
Ülke  Türkiye
Bağlılık Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı[1]
Tipi Kolluk kuvveti[2]
Görevi Emniyet ve Asayiş (DENİZ ASAYİŞ)
Büyüklük 5,725 etkin personel[3]
Parçası TC İçişleri Bakanlığı[4]
Garnizon/Merkez Ankara
Slogan Asayiş,Huzur ve Güven
Renkler Turuncu ve Lacivert
Marş Sahil Güvenlik Marşı
Maskot Fok ve Yunus
Komutanları
Komutan Tümamiral Hakan Üstem
Nişanlar
Bayrak Flag of Turkish Coast Guard Commander.svg
İstanbul Boğazı'nda bir sahil güvenlik botu
Ankara'da Sahil Güvenlik Komutanlığı binası.

Türk Sahil Güvenliği (Resmî adıyla: Sahil Güvenlik Komutanlığı) (Kısa adıyla: SGK ve TCSG), Osmanlı döneminde "Rüsumet Emaneti" olarak kurulmuş ve 13 Temmuz 1982 tarihli ve 2692 sayılı yasa ile özerk bir yapıya kavuşturulmuş bir güvenlik kuvvetidir. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapmaktadır.[5]

kendisine 2692 sayılı Sahil Güvenlik Kanunu, Sahil Güvenlik Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yasası ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nda ve diğer yasalarda verilen görevleri yerine getiren Askeri güvenlik ve kolluk kuvvetidir. Bu alan Türkiye Sahil ve Denizlerinin yüzölçümünün % 94’ünü kapsamaktadır.[6]

Sahil Güvenlik görevi Emniyet ve Asayiş, Can ve Mal Güvenliği ile Kamu Düzeninin Korunmasını Sağlamak, diğer yasa ve Kanunların kendisine verdiği görevleri yerine getirmektir.[7]

Sahil Güvenlik personeli; Tüm personeli ile Uçucu ve Kurbağadamlar olmak üzere; subay, astsubay, uzman, öğrenci, sivil memur ve işçilerden oluşur.[8]

Türkiye Sahil ve Denizlerinde Asayiş, Arama Kurtarma, Can ve mal güvenliğini sağlama...vb görevlerini kanunlar çercevesinde yapmaya tek yetkili kurum olarak Sahil Güvenlik Teşkılatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü`ne bağlı Deniz Liman Şübe Müdürlüğü`dür(Deniz Polisi).[7][9]

Sahil Güvenlik, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapmaktadır.[10]

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

1859'da "Taşra Gümrük İdareleri", İstanbul Emtia Gümrük Eminliği'ne bağlanmış ve 1861'de kurumun adı "Rüsumat Emaneti " olarak değiştirilmiştir. "Rüsumat Emaneti" teşkilatı ile emrindeki "Gümrük Muhafaza Teşkilatı", sahillerin korunması, kaçakçılığın önlenmesi ve izlenmesi için kurulmuştur. 1886'da Jandarmaya bağlı "Kordon Bölükleri" oluşturulmuştur.[11]

Cumhuriyetin kurulmasından sonra 1932 yılında da 1917 sayılı kanunla Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı "Gümrük Muhafaza Umum Komutanlığı" kurulmuştur.[12]

Denizden yapılacak kaçakçılığın önlenmesi ve karasularının güvenliği bu kuruluşa verilmiştir. Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı görev yönünden Gümrük ve Tekel Bakanlığı, deniz sınırlarının güvenliği ve personelin eğitimi bakımından Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde 1956 yılına kadar bu faaliyetlerini sürdürmüştür. 1956 yılında lağv edilen bu kuruluşun görevleri Jandarma Genel Komutanlığı'na devredilmiştir.[13]

1967 yılından itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulması için başlatılan çalışmalar sonucunda, 13 Temmuz 1982 tarihinde 2692 sayılı kanun kabul edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulmuştur. 1 Eylül 1982 tarihinden itibaren fiilen göreve başlayan Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı olarak görev yapmıştır.[14]

1 Ocak 1985 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı müstakil yapıya kavuşturan kanun, 18 Haziran 2003 tarihinde yasalaşmış, 24 Haziran 2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.[5]

Görevleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Sahil Güvenlik Teşkilat, Görev ve Yetkileri Tüzüğü gereğince;[10]

- Türkiye Cumhuriyetinin bütün sahillerinde, iç sularında, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında, kanunlarla kendisine verilen görevleri uygulamak ve yetkileri kullanmak.[10]

- 1. Deniz yolu ile yapılan her türlü kaçakçılık eylemlerini,

- 2. 1710 sayılı Eski Eserler Kanununa aykırı eylemleri,

- 3. 2565 sayılı Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa aykırı eylemleri,

Önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, tutuklamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmek.[6]

1. 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarda Karasuları Dâhilinde İcrai Sanat ve Ticaret Hakkında Kanuna,

2. 3222 sayılı Telsiz Kanununa,

3. 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanuna,

4. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa,

5. 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanuna,

6. 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa,

7 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa,

8. 5682 sayılı Pasaport Kanununa,

9. 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanuna,

10. 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununa,

11. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa,

12. Seyir güvenliği ile demirleme, bağlama, avlanma, dalgıçlık ve bayrak çekme ile ilgili hükümlere,

13. Deniz ve hava araçları ile denizlerdeki tesislerden yapılacak her türlü kirletmelerle ilgili hükümlere,

14. Yukarıda belirtilen konulara ilişkin uluslararası andlaşmalara,

Aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmek.[10]

- Deniz ve Kıyılarda Görülecek Başıboş Mayın, Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlerin Yokedilmeleri Hakkında 17/5/1948 tarih ve 5202 sayılı Kanunun uygulanmasında gerekli koruma tedbirlerini alarak ilgililere haber vermek.[15]

- Deniz seyir yardımcılarının ilgili hükümlere göre çalışma durumlarını, yetkili kuruluşlarca konulan deniz engelleri ile batık işaretlerinin sürekliliğini izlemek, kontrol etmek, görülen aksaklık ve noksanlıkları ilgililere bildirmek.[10]

- Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma Sözleşmesinin öngördüğü düzeyde arama ve kurtarma görevlerini icra etmek.[16]

- Karasularımıza giren mültecileri silah, mühimmat vesair harp vasıtalarından arıtmak ve bu mülteciler ile onların nezdindeki silah, mühimmat vesair harp vasıtalarını ilgililere teslim etmek.[10]

- Görev alanları içinde genel güvenlik kuvvetlerince takibi gerekli suçlarla, karada başlayıp denizde devam eden yukarıda belirtilen suçlar dışındaki suçların izlenmesinde ve suçluların yakalanmasında güvenlik kuvveti olarak diğer güvenlik kuvvetlerine yardım etmek, gerektiğinde bu suçlara elkoymak ve suçluları yakalayıp yetkili makamlara teslim etmek.[10]

Gümrük teşkilatı bulunan limanlarda Gümrük ve Tekel Bakanlığının görev ve yetkileri ile Sahil Güvenlik Komutanlığının bu maddede belirtilen görev ve yetkilerine girmeyen konularda özel kanunlara göre görevli ve yetkili kılınmış diğer makamların görev ve yetkileri devam eder.[10]

Yetkileri: Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları kendilerine bu Kanun ile verilen görevlerin yapılmasında; silah kullanma yetkisi dâhil kanunların diğer güvenlik ( Emniyet Genel Müdürlüğü ) kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.[17]

Liman sınırları içinde ve dışında Türk Kanunlarına göre cezalandırılması gereken eylemlere, ilgili kanun ve uluslararası andlaşmalar hükümlerine göre elkoyarlar.[10]

Suçun denizde başlayıp karada devam etmesi ya da suçluların karaya geçmesi hallerinde, yetkili güvenlik kuvveti olaya el koyuncaya kadar suç delillerinin kaybolmasını ve suçluların kaçmasını önlemek amacıyla yetkilerini karada da sürdürürler. Durum, en kısa sürede gerekli imkânlar kullanılarak mahalli mülki amire bildirilir.[7]

Sahil Güvenlik Komutanlığı Asayiş birimleri[5][değiştir | kaynağı değiştir]

 • Sahil Güvenlik Komutanlığı (Ankara)
 • Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı (İstanbul)
  • Sahil Güvenlik İstanbul Grup Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik İmralı Özel Görev Grup Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı (Bursa)
  • Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Onarım Destek Komutanlığı(İstanbul)
 • Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı (Samsun)
  • Sahil Güvenlik Trabzon Grup Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik İkmal Destek Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Onarım Destek Komutanlığı
 • Sahil Güvenlik Ege Denizi Bölge Komutanlığı (İzmir)
  • Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik Ege Denizi Bölge Onarım Destek Komutanlığı
 • Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı (Mersin)
  • Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı
 • Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı (İzmir)
  • Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik Antalya Hava Grup Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik Hava Stand Eğitim filo Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik Hava Harekat Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik Hava İkmal Ve Bakım Komutanlığı
 • Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı (Antalya)
  • Sahil Güvenlik Okullar Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik Eğitim Merkez Komutanlığı
 • Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığı (İstanbul)
  • Sahil Güvenlik Bölge Komutanlıklarına tabi olan birlikler
   • Sahil Güvenlik Merkez karakol komutanlıkları
   • Sahil Güvenlik Karakol Komutanlıkları ve bağlısı bot Komutanlıkları

== Ana teçhizatlar == [18]

Sahil Güvenlik Asayiş
Yüzer platform devriye araçları
4 SG Arama Kurtarma Botu
16 80 Sınıfı Botlar
8 70 Tonluk Botlar
13 Kaan 33 Sınıfı Botlar
9 Kaan 29 Sınıfı Botlar
5 Kaan 19 Sınıfı Botlar
18 Kaan 15 Sınıfı Botlar
4 Sar 35 Sınıfı Botlar
10 Sar 33 Sınıfı Botlar
14 Türk Tipi Botlar
13 Sac Piket Tipi Botlar
n/a Kontrol Botlar
n/a SAGET
Uçar platformlar
14 AB 412 Helikopterleri
3 CASA CN 235 Uçakları

Komutanlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Rütbeler[değiştir | kaynağı değiştir]

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan personel sağ koluna bu yazıyı takar.
Subay Rütbeleri TR-NAVY-OF7.gif
Tümamiral
TR-NAVY-OF6.gif
Tuğamiral
TR-NAVY-OF5.gif
Albay
TR-NAVY-OF4.gif
Yarbay
TR-NAVY-OF3.gif
Binbaşı
TR-NAVY-OF2.gif
Yüzbaşı
TR-NAVY-OF1a.gif
Üsteğmen
TR-NAVY-OF1b.gif
Teğmen
Astsubay Rütbeleri Kıdemli başçavuş.gif
Astsubay
Kıdemli
Başçavuş
Başçavuş.gif

Astsubay
Başçavuş
Kıdemli üstçavuş.gif
Astsubay
Kıdemli
Üstçavuş
Üstçavuş.gif

Astsubay
Üstçavuş
Kıdemli çavuş.gif
Astsubay
Kıdemli
Çavuş
Astsubay çavuş.gif

Astsubay
Çavuş

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesi 13.11.2011 tarihinde erişildi.
 • [1] Sahil güvenlik kanunu
 • [2] Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın İdari ve Adli Görevlerine İlişkin Tüzük
 • [3] Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
 • [4] T.C. ANAYASASI
 • [5] CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
 • [6] DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKINDA KANUN
 • [7] DENİZDE ZABT VE MÜSADERE KANUNU
 • [8] KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU
 • [9] KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİ
 • [10] TANIK KORUMA KANUNU
 • [11] TÜRK CEZA KANUNU
 • [12] TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN
 • [13] UÇUş, PARAŞÜT, DENiZALTI, DALGIÇ VE KURBAĞA ADAM HiZMETLERi TAZMiNAT KANUNU
 • [14] ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ
 • [15] ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
 • [16] ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK
 • [17] TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ
 • [18] TÜRK BOĞAZLARI DENİZ TRAFİK DÜZENİ TÜZÜĞÜ
 • [19] İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
 • [20] SAHİL GÜVENLİK KİTABI