Sahil Güvenlik (Türkiye)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Sahil Güvenlik Teşkilatı (Türkiye) sayfasından yönlendirildi)
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Türk Sahil Güvenliği
Sahil Güvenlik Komutanlığı bröve.png
Türk Sahil Güvenliği brövesi
Etkin 9 Temmuz 1982 [1]
Ülke  Türkiye
Bağlılık Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı[2]
Sınıfı Sahil Güvenlik [3]
Tipi Genel kolluk kuvveti
Görevi Emniyet, asayiş ve kamu düzeni
Adli kolluk hizmetleri
Büyüklük 5.673 Personel (Şubat 2016)[4]
102 Sahil Güvenlik Botu
4 Arama Kurtarma Gemisi
13 Helikopter
3 Uçak
Parçası Türk Deniz Kuvvetleri [5]
(savaş durumunda)
Karargâh Sahil Güvenlik Komutanlığı
Bakanlıklar, Ankara
Slogan Etkin. Caydırıcı. Saygın.
Renkler Turuncu, Siyah, Beyaz             
Marş Sahil Güvenlik Marşı
Maskot Fok
Website sg.gov.tr
Komutanlar
Komutan Tuğamiral Ahmet Kendir
Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz
Nişanlar
Fors Flag of Turkish Coast Guard Commander.svg
Kol şeridi Kol kokarti.jpg
Kimlik
sembolü
Turkish Coast Guard racing stripe.svg

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye'nin bütün sahillerinde, iç suları Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında hizmet veren silahlı genel kolluk kuvveti.[6]

Osmanlı döneminde Rüsumet Emaneti adıyla kurulmuş ve 13 Temmuz 1982 tarihli ve 2692 sayılı Yasa ile özerk bir yapıya kavuşturulmuş olan Komutanlık, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapmaktadır. Seferberlik ve savaş hallerinde, Komutanlığın Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek bölümleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girer; kalan bölümleriyse normal görevlerine devam eder.[6][7]

Komutanlığın görevi emniyet ve asayişi sağlamak, halkın can ve mal güvenliği ile kamu düzeninin korumak, adli kolluk görevlerini yapmak ve kanunların kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmektir. Sahil Güvenlik personeli uçucu ve kurbağadamlar olmak üzere; subay, astsubay, uzman, öğrenci, sivil memur ve işçilerden oluşmaktadır.

Emniyet Müdürlüklerine bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlükleriyle birlikte Türkiye sahil ve denizlerinde asayiş, arama kurtarma, can ve mal güvenliğini sağlama gibi görevleri yerine getiren iki kurumdan biridir.

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı, Ankara

İstanbul dışındaki sahillerin korunması ve kaçakçılığın izlenip önlenmesi için kurulmuş olan Taşra Gümrük İdareleri 1859 yılında, başkentte aynı amaçla kurulmuş olan İstanbul Emtia Gümrük Eminliğine bağlanmıştır. 1861 yılında kurumun adı Rüsumat Emaneti olarak değiştirilmiştir. 1886 yılına gelindiğindeyse Jandarmaya bağlı Kordon Bölükleri oluşturulmuştur.

Cumhuriyetin ilanın ardından, 1932 yılında 1917 sayılı Kanun ile Genelkurmay Başkanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Umum Komutanlığı kurulmuştur. Denizden yapılacak kaçakçılığın önlenmesi ve karasularının güvenliğinin sağlanması görevleri bu Komutanlığa verilmiştir. Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı görev yönünden Gümrük ve Tekel Bakanlığı, deniz sınırlarının güvenliği ve personelin eğitimi bakımından Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde 1956 yılına kadar bu faaliyetlerini sürdürmüştür.

1956 yılında lağvedilen bu kuruluşun görevleri Jandarma Genel Komutanlığına devredilmiştir. 1967 yılından itibaren Sahil Güvenlik Teşkilatı kurulması için başlatılan çalışmalar sonucunda, 13 Temmuz 1982 tarihinde 2692 sayılı Kanun kabul edilerek Sahil Güvenlik Teşkilatı kurulmuştur. 1 Eylül 1982 tarihinden itibaren fiilen göreve başlayan Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Ocak 1985 tarihine kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapmıştır. Komutanlık bu tarihten beri İçişleri Bakanlığına bağlıdır.

Komutanlık 24 Haziran 2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle müstakil yapıya kavuşmuştur. 15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkan 25 Temmuz 2015 tarihli ve 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Komutanlık sivilleştirilmiş; Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşu içerisinden çıkarılarak sadece İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girmesi yalnızca seferberlik ve savaş halleriyle sınırlandırılarak Bakanlar Kurulu kararı koşulu getirilmiştir. Ayrıca Komutanlığın tamamının, Kuvvet Komutanlığı emrine girebileceğine dair hüküm kaldırılarak emre girecek birimlerin belirlenmesinde Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.[6][7]

Görevleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye'nin bütün sahillerinde, iç suları Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında kanunlarla belirlenen kolluk görevlerini yerine getirir. Bu görevler şunlardır:[6]

 • Deniz yolu ile yapılan her türlü kaçakçılık eylemini ve aşağıdaki kanunlara aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmek:
  • 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu
  • 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
 • Liman sınırları dışında aşağıdaki kanun ve hükümlere aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmek:
  • 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarda Karasuları Dahilinde İcrai Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun
  • 3222 sayılı Telsiz Kanunu
  • 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunu
  • 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
  • 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanunu
  • 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu
  • 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
  • 5682 sayılı Pasaport Kanununa
  • 5683 sayılı Yabancıların Türkiye‘de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunu
  • 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu
  • 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
  • Seyir güvenliği ile demirleme, bağlama,avlanma, dalgıçlık ve bayrak çekme ile ilgili hükümler
  • Deniz ve hava araçları ile denizlerdeki tesislerden yapılacak her türlü kirletmelerle ilgili hükümler
  • Belirtilen konulara ilişkin uluslararası antlaşmalar
 • 5202 sayılı Deniz ve Kıyılarda Görülecek Başıboş Mayın, Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlerin Yokedilmeleri Hakkında Kanun'un uygulanmasında gerekli koruma tedbirlerini alarak ilgililere haber vermek.
 • Deniz seyir yardımcılarının ilgili hükümlere göre çalışma durumlarını, yetkili kuruluşlarca konulan deniz engelleri ile batık işaretlerinin sürekliliğini izlemek, kontrol etmek, görülen aksaklık ve noksanlıkları ilgililere bildirmek.
 • Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma Sözleşmesi'nin öngördüğü düzeyde arama ve kurtarma görevlerini icra etmek.
 • Türkiye'nin karasularına giren mültecileri silah, mühimmat ve benzeri savaş araçlarından arındırmak ve bu mülteciler ile bulundurdukları silah, mühimmat ve benzeri savaş araçlarını ilgililere teslim etmek.
 • Görev alanları içinde genel güvenlik kuvvetlerince takibi gerekli suçlarla, karada başlayıp denizde devam eden yukarıda belirtilen suçlar dışındaki suçların izlenmesinde ve suçluların yakalanmasında diğer güvenlik kuvvetlerine yardım etmek, gerektiğinde suçluları yakalayıp yetkili makamlara teslim etmek.

Yetkileri[değiştir | kaynağı değiştir]

Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları, kendilerine Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmede, silah kullanma yetkisi dâhil kanunların diğer güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptir.

Liman sınırları içinde ve dışında Türk kanunlarına göre cezalandırılması gereken eylemlere, ilgili kanun ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre müdahale ederler. Suçun denizde başlayıp karada devam etmesi ya da suçluların karaya geçmesi hallerinde, yetkili güvenlik kuvveti olaya müdahale edene dek suç delillerinin kaybolmasını ve suçluların kaçmasını önlemek amacıyla yetkilerini karada da sürdürürler. Durum, en kısa sürede gerekli imkanlar kullanılarak yerel mülki amire bildirilir.[6]

Asayiş birimleri[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Sahil Güvenlik Komutanlığı (Ankara)
 • Sahil Güvenlik Akademisi (Ankara)[8]
 • Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı (İstanbul)
  • Sahil Güvenlik İstanbul Grup Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik İmralı Özel Görev Grup Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı (Bursa)
  • Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı (Ayvalık/Çanakkale)
  • Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Onarım Destek Komutanlığı(İstanbul)
 • Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı (Samsun)
  • Sahil Güvenlik Trabzon Grup Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik İkmal Destek Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Onarım Destek Komutanlığı
 • Sahil Güvenlik Ege Denizi Bölge Komutanlığı (İzmir)
  • Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik Ege Denizi Bölge Onarım Destek Komutanlığı
  • Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ( Bodrum / Muğla )
 • Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı (Mersin)
  • Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik Çevlik Karakol Komutanlığı ( Çevlik / Hatay )
 • Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı (İzmir)
  • Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik Antalya Hava Grup Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik Hava Stand Eğitim filo Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik Hava Harekat Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik Hava İkmal Ve Bakım Komutanlığı
 • Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı (Antalya)
  • Sahil Güvenlik Okullar Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik Eğitim Merkez Komutanlığı
 • Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığı (İstanbul)
  • Sahil Güvenlik Bölge Komutanlıklarına tabi olan birlikler
   • Sahil Güvenlik Merkez karakol komutanlıkları
   • Sahil Güvenlik Karakol Komutanlıkları ve bağlısı bot Komutanlıkları

Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH)

Ana teçhizatlar[değiştir | kaynağı değiştir]

İstanbul Boğazı'nda bir sahil güvenlik botu
Antalya Havalimanı'nda bir CASA CN 235
Sahil Güvenlik Asayiş
Yüzer platform devriye araçları
4 SG Arama Kurtarma Botu
16 80 Sınıfı Botlar
8 70 Tonluk Botlar
13 Kaan 33 Sınıfı Botlar
9 Kaan 29 Sınıfı Botlar
5 Kaan 19 Sınıfı Botlar
18 Kaan 15 Sınıfı Botlar
4 Sar 35 Sınıfı Botlar
10 Sar 33 Sınıfı Botlar
14 Türk Tipi Botlar
13 Sac Piket Tipi Botlar
n/a Kontrol Botlar
n/a SAGET
4 MRTP12 Süratli Devriye Botu (toplam 8 adet sipariş)[9]
Uçar platformlar
14 AB 412 Helikopterleri
3 CASA CN 235 Uçakları

Komutanlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Rütbeler[değiştir | kaynağı değiştir]

Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan personel sağ koluna bu şeridi takar.
Subay Rütbeleri Generic-Navy-O10.svg
Tümamiral
Generic-Navy-O9.svg
Tuğamiral
Generic-Navy-O7.svg
Albay
Generic-Navy-O6.svg
Yarbay
Generic-Navy-O5.svg
Binbaşı
Generic-Navy-O3.svg
Yüzbaşı
Generic-Navy-O2.svg
Üsteğmen
Generic-Navy-O1.svg
Teğmen
Astsubay Rütbeleri Navy-TUR-OR-09.svg
Astsubay
Kıdemli
Başçavuş
Navy-TUR-OR-08.svg

Astsubay
Başçavuş
Navy-TUR-OR-07a.svg
Astsubay
Kıdemli
Üstçavuş
Navy-TUR-OR-07b.svg

Astsubay
Üstçavuş
Navy-TUR-OR-06a.svg
Astsubay
Kıdemli
Çavuş
Navy-TUR-OR-06b.svg

Astsubay
Çavuş

Dipnotlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]