Pedagog

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Pedagog, çocuk ve ergenin psikolojisini, psikososyal, bilişsel ve duygusal gelişimini takip eden, gerektiğinde ebeveynlere psikolojik ve pedagojik danışmanlık yapan, çocuk ve ergenler ile çalışan psikolojik danışmanlardır. Pedagoglar, toplum tarafından kabul gören normlar doğrultusunda çocuklardaki bedensel, zihinsel, duygusal ve psikososyal gelişimlerini inceler, buralarda meydana gelen sapmaların düzeltilmesinde rol alırlar. Türkiye'de bu unvana sahip olmak için Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim dalında 4 yıllık ihtisas yapmak gereklidir.

Pedagogların hizmet sahaları genelde şu başlıklar altında toparlanabilir;

 • Davranış bozuklukları
 • Öğrenme ve dikkat bozuklukları
 • Engelli çocuklar rehabilitasyonu
 • Düşük ve yüksek IQ üzeri çalışmalar
 • Anne-çocuk ilişileri
 • Öğretmenlik ve rehberlik hizmetleri
 • Çocuk terbiyesine yönelik destek programları
 • Terapi görüşmeleri
 • Zeka geriliği ve/veya üstün zeka
 • Okul başarısızlığı ve uyumsuzluğu,
 • Yaygın gelişim bozukluklar
 • Gecikmiş dil ve konuşma
 • Artikülasyon (sesletim) ve sesbilgisi bozuklukları
 • Kekemelik
 • Aile danışmanlığı

Bunların yanı sıra pedagoglar, çocuk mahkemelerinde bilirkişi, çocuk ıslahevlerinde gözlemci ve uzman kişi, her dereceli okullarda disiplin kurulu danışmanlığı, kreş ve çocuk yuvalarının açılmasında bilirkişi, sağlık kurumları, hastane çocuk kliniklerinde ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde uzman olarak da görev yapmaktadırlar.