Meslek yüksekokulu

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Meslek yüksekokulu, üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarıdır.

İki yıl süreli eğitim verilmektedir. Mezun olma hakkı kazanan öğrencilere, bağlı bulunduğu üniversiteden ön lisans derecesinde diploma verilir. Teknik bölümlerden mezun olan öğrenciler tekniker unvanı kazanır.

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

Meslek Yüksek Okullarının açılmasındaki amacı; üniversite kapılarında yığınları önlemenin dışında gerçek anlamda sanayinin ihtiyacı olan ara kademe teknik elemanlarının öğretimini gerçekleştirmektir. Günümüze kadar mezun olanlarının sayısı ortalama 700.000 kadardır ve Türkiye " de ilk eğitim 1911 yılında "Kondüktör Fen Mektebi" adıyla bir okulun kurulmasıyla başlamıştır. 1922 yılında bu okulun adı" Nafıa Fen Mektebi" olarak değiştirilmiş ve öğrenim süresi ortaokulundan sonra iki yıl olarak tespit edilmiştir. 1944 yılında aynı okula sanat ve Yapı Enstitüsü mezunları da alınarak okulun süresi iki yıl oiarak tespit edildi ve mezunlara da " Fen Memuru" yerine tekniker unvanı verildi. 1965 yılında biri Ankara'da diğeri İstanbul'da olmak üzere Tekniker Yüksek Okulu öğrenime açıldı. 1968 yılında Tekniker okullarının tümü, 1971 yılında ise Tekniker Yüksek Okulları kapatıldı. 1974-1975 öğrenim yılından itibaren Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Meslek Yüksek Okulları açıldı. Meslek Yüksek Okulları lise ve dengi okullardan sonra ilgili bölümlerde 2 yıl yüksek tahsil veren okullardır. 1982 yılında Meslek Yüksek Okulları üniversitelere bağlandı. Meslek Yüksek Okullarının açılma amacı; üniversite kapılarında yığınları önlemenin dışında gerçek anlamda sanayinin ihtiyacı olan ara kademe teknik elamanlarının öğretimini gerçekleştirmektedir.

Türkiye'de ilk planlı ve düzenli teknikerlik eğitimi Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu'nun 59 sayılı kararı ile 1953 yılında başladı. Daha sonra 1968 yılında o zamana kadar elde edilen hakları da ellerinden alınarak kapatılmıştır. Kapatılmanın sonucu olarak binlerce tekniker mağdur edilmiş oldu. Meslek Yüksek Okullarının öğretim hayatma başlatılması kararı ile 1975 yılında okullar eğitim alanındaki yerini almış oldu. Böylece teknikerlik eğitiminde yeni bir dönem başlatıldı. M.E.B bünyesinde eğitime başlayan Meslek Yüksek Okulları mezunları; Talim ve Terbiye Kurulu'nun 26.02.1982 gün ve 300.1862.82 sayılı görüşü ile 7 yıl sonra tekniker unvanına sahip olabildi. Teknikerliğin kanunlaşması ise bundan tam on yıı sonra 12.05.1992 tarihinde 21226 sayılı resmi gazetede 3795 sayılı kanunun yayınlanması ile gerçekleşti.

Meslek yüksekokullarına kayıt[değiştir | kaynağı değiştir]

Meslek Yüksek Okullarına kayıt yaptırabilmek için Üniversite sınavından barajı geçmek gereklidir.

Eğitim[değiştir | kaynağı değiştir]

Derslere alanlarında uzman öğretim görevlilerinin dışında üniversiteye bağlı öğretim üyeleri de girebilmektedir. Teori kadar mesleki eğitime önem verilmiştir. Bu nedenle teknik imkânı yetersiz okullar meslek liselerinin laboratuvar ve atölyelerini kullanabilmektedir. Her meslek yüksek okulunun belirli bir staj süresi vardır. Stajı onaylanmayan öğrenciye tüm dersleri geçse bile mezuniyet hakkı tanınmamaktadır.

DGS[değiştir | kaynağı değiştir]

Öğrenciler, her yıl yapılmakta olan Dikey Geçiş Sınavı ile kendi branşında bir lisans bölümünde eğitimine devam etme hakkı kazanabilir. Bu sınava girebilmek için mezun ya da son sınıf öğrencisi olmak gereklidir.

İktisadi ve idari programlardan mezun olan öğrenciler Anadolu Üniversitesi İşletme veya İktisat Fakültelerinin 3. sınıflarına (Açıköğretim) sınava girerek dikey geçiş yapabilmektedir. Diğer bölümlerden mezun olan öğrenciler ise bir yıl süreli hazırlık sınıfında lisans eğitimine başlar. Hazırlık sınıfında almış olduğu tüm dersleri başarı ile geçmesi durumunda 3.sınıftan lisans eğitimine devam eder. Öğrenciler, hazırlık sınıfında okurken üniversitenin tüm olanaklarından faydalanamayabilir. Örnek; SSK, öğrenci indirim kartları vb.

Askerlik[değiştir | kaynağı değiştir]

yedek astsubaylık yapabilmektedirler

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]