Dershane

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Dershane, öğretim ile beraber öğrencinin duygusal, bilişsel ve davranışsal özelliklerinin artırılmaya çalışıldığı, bünyelerinde rehber öğretmenlerin bulunma şartı olan kurumdur.Kişisel gelişim kursu: Kişilerin, sosyal ve kültürel alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği ve benzeri eğitimlerin verildiği çeşitli kursları kapsarlar. Ayrıca Kişilerin, meslek edinme ve mesleklerinde ilerlemelerine yönelik alanlarda Bakanlıkça belirlenmiş uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği ve benzeri eğitimlerin verildiği çeşitli kurslar da dershanelerde açılmaktadır.

Temelde iki kategoride, LGS ve YKS, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığının müfredat programlarında yer alan konuların ve hedef davranışların belirli bir zaman ölçeğinde öğrenciye aktarıldığı, öğrencinin verili konularda test edilerek yeterliliğinin ölçüldüğü, tüm işlemlerden sonra bireysel değerlendirme ile eksik kalınmış olan alanlarda işlemin yeniden başlatıldığı özel öğretim kurumlarıdır. Yasal olarak Millî Eğitim Bakanlığına ve Talim ve Terbiye Kuruluna bağlıdırlar.