Mesih'te Kardeşler

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Mesih'te Kardeşler veya Kristadelfiyanlar[1] (İngilizce: Christadelphians), Üniteryen Hristiyanlık görüşünü benimseyen bir topluluktur. Restorasyoncu ve binyılcıdır. Hareket, İngiliz asıllı Amerikalı ilahiyatçı John Thomas'ın (1805-1871) tebliğ faaliyetleri ile 19. yüzyılda Birleşik Krallık ve Kuzey Amerika'da gelişmiştir. Amerikan İç Savaşı (1863) zamanında vicdani ve dinî inançlarına aykırı olduğunu ileri sürerek askerlik hizmetini ifa etmeyi reddeden kimse statüsünü alabilmek için bir gruba bağlılığın beyan edilmesi gerekmiştir. O dönem itibarıyla Christadelphian ismi kullanılmıştır. Bu isim John Thomas tarafından Grekçe Mesih (Kristos) ve kardeşler (adelfoi) kelimelerinin birleştirilmesiyle türetilmiş olup "Mesih inancında kardeşler"[2] ya da "Mesih'te kardeşler"[1] anlamına gelir.

Mesih'te Kardeşler Teslisçi Hristiyanlığın birçok inanç esasını reddeder. Ruhun ölümsüzlüğü, Teslis, İsa'nın ezeli olması, çocukların vaftiz edilmesi, Kutsal Ruh'un Tanrı'nın üç benliğinden biri olması, İsa'nın Tanrı doğası ve günümüzde Kutsal Ruh'un verdiği ruhsal armağanlar gibi Teslisçi inanç esasları Mesih'te Kardeşler tarafından reddedilir. Mesih'te Kardeşler Şeytan'ın bir yaratık olduğuna inanmaz ve şeytan kelimesinin insanın içindeki kötülük anlamına geldiğini, cehennemin sonsuz bir azaptan ziyade sadece ölüm ve mezar anlamına geldiğine inanırlar. Mesih'te Kardeşler cennete sadece İsa'nın gittiğini ve herhangi bir insanın cennete hiçbir zaman gitmeyeceğini, bundan ziyade kıyamet vaktinde İsa'nın tekrardan yeryüzüne inerek ilk olarak İsrail'den başlayarak dünyada Tanrı'nın Krallığı'nı kuracağına ve inananların diriliş sonrası burada yaşayacağına inanmaktadırlar. Mesih'te Kardeşler reddettikleri doktrinlerin 1. yüzyıldan sonra büyük ölçüde pagan Yunan felsefesine maruz kalınması yoluyla Hristiyan inancına eklendiğini ve İncil metinleri kullanılarak reddettikleri inanç esaslarının doğrulanamayacağına inanmaktadırlar.

İnançları[değiştir | kaynağı değiştir]

Mesih'te Kardeşler'in inançları tamamen Kutsal Kitap'a dayalıdır ve bir dizi doktrin alanında ana akım Hristiyanlıktan farklıdır. Mesih'te Kardeşler, Kutsal Kitap'ın Tanrı'nın her şeyi yaratan olduğunu öğrettiğini ve Oğlu İsa'dan ayrı bir varlık olduğunu ileri sürer. Kutsal Kitap, Kutsal Ruh'un bir kişi olduğunu değil, Tanrı'nın yaratma ve kurtarmada kullandığı güç olduğunu öğretir.

İngiltere'nin Bath şehrinde bir Mesih'te Kardeşler ibadethanesi.

Kutsal Kitap, İsa'nın; özellikle Eski Ahit'te İbrahim ve Davut'a atfedilen kehanetlerde vadedilen Mesih olduğunu bildirir. İsa, Meryem'in oğlu ve Tanrı'nın gücüyle mucizevi doğumu itibarıyla Tanrı'nın Oğlu'dur. Denenmişse de günah işlememiştir. Tanrı ona ölümsüzlük vermiştir ve o, Tanrı'nın oturduğu göğe yükselmiştir. İsa, dünyada Tanrı'nın krallığını kurmak için bizzat dönecektir. Tahtı Kudüs'te (Yeruşalim) olacaktır ve İsrail'de yeniden kurulan Tanrı'nın Krallığı'nda kral olacaktır. İsa aynı zamanda dünyaya hükmedecektir.

İnsanlar, ancak öğretilerine inanarak, tövbe ederek ve suya tamamen dalarak vaftiz edilme yoluyla İsa'nın müridi olabilmektedir. Tanrı'nın merhametine inanarak kurtarılmasına rağmen gerçek inanç kendini, sevap kazanılacak işler yolunda uğraşılması şeklinde gösterecektir; dolayısıyla mürit, Kutsal Kitap öğretileriyle uyumlu bir yaşam sürdürmelidir. Kutsal Kitap; ölümü, hayatın tamamen sona ermesi olarak tanımlar. Ölümden sonra inançlılar âdem-i vücut (var olmama) hâlinde, İsa'nın dönüşüyle yaşanacak dirilişe kadar bilinçsizdir. Yargı gününü müteakiben, kabul görenler İsa ile yeniden yaratılmış bir dünyada, ona Tanrı'nın Krallığı'nı kurmada yardım ederek, ölümlü nüfusa bin yıl (Milenyum) hükmederek yaşayacaktır. Tanrı'nın Krallığı, İsa ve havarileri tarafından öğretilen Müjde'nin odak noktasıdır.

Tanrı'nın vaatlerinin gerçekleşeceğini ve kutsal yazıların güvenilirliğini görmek için Kutsal Kitap'ın kehanetlerinden gerçekleşen örneklere, özellikle de halklarla ilgili olanlara (Daniel 11) bakmak yeterlidir. Ana akım Hristiyan mezhepler tarafından geleneksel olarak kabul edilen bazı doktrinler vardır ki Mesih'te Kardeşler'e göre bunlar Kutsal Kitap'a dayandırılamamaktadır, özellikle ruhun ölümsüzlüğü, Teslis ve İsa'nın doğumundan önce var oluşu gibi. Kutsal Kitap'ta Şeytan veya İblis'in geçtiği yerlerde anlaşılması gereken, insanoğlunun tabiatında var olan günah ve Yaratan'ın isteklerine karşı gelmeye eğilimidir. Cehennemden, ebedi eziyet yeri değil, sadece bütün insanların girdiği mezar anlaşılmalıdır.

Topluluk[değiştir | kaynağı değiştir]

Mesih'te Kardeşler vicdanî ve dinî inançlarına aykırı olduğunu ileri sürerek askerlik hizmetini ifa etmeyi reddeden kimselerdir (conscientious objector) ama pasifist değillerdir ve orduya girmekten sakınırlar. Genelde pazar günleri gerçekleşen cemaat ibadeti, vaftiz edilen tüm üyelerle birlikte İsa'yı anmaya odaklanır.

Günümüzde aşağı yukarı 130 ülkede, çoğu kurulmuş "ekklesia"lara (kilise) üye, kendi dillerinde vaaz ve ibadet eden yaklaşık 100.000 Kristadelfiyan vardır.

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ a b "Christadelphianlar Kimdir?". ntlworld.com. 16 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Nisan 2014. 
  2. ^ "11.3.4 TOPLULUKTA YAŞAM". biblebasicsonline.com. 23 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Nisan 2014.