Adil Esedov

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Adil Esedov
Adil Asadov.jpg
Doğumu 1 Ekim 1958 (1958-10-01) (61 yaşında)
Quba, Azerbaycan

Adil Esedov – Azerbaycanlı filozof.

Bilimsel-pedagojik etkinlikleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Adil İsgender oğlu Esedov 1 Ekim 1958’de Azerbaycan’ın Guba ilinde doğdu. 1986-1989 tarihlerinde Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Felsefe ve Hukuk Enstitüsü’nün felsefe bölümünde doktora eğitimi aldı. “Tefekkürün Tarihi Türleri ve Mühendis Faaliyeti” isimli doktora çalışmasını zamanından erken doktora eğitim süresi bitmeden başarıyla bitirdi ve felsefe doktoru ilmi derecesini almaya hak kazandı. Felsefe doktoru Adil Esedov Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Felsefe Enstitüsün Estetik Bölümünün[1] ve aynı zamanda Felsefe Maarifçilik Biriminin[2] Başkanıdır. 1994 senesinde “Tefekkür Türlerinin Dinamiği “Toplum ve Doğa” sistemi bağlamında” konulu ilimler doktorluğu bağlamında ikinci doktora çalışmasını başarıyla savunarak felsefe ilimleri doktoru unvanını almaya hak kazanmıştır. Adil Esedov Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nde 1986 tarihinden itibaren kesintisiz olarak çalışmanın yanı sıra 1991 senesinde Azerbaycan Devlet İktisad Üniversitesi’de, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi’nde ve Bakü Devlet Üniversitesi’de öğretim üyesi olarak çalışdı. Adil Esedov eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, ayrıca 2005 senesinde Felsefe Maarifçilik Birimini kurdu. Yine o, 2011 senesinde Dünya Azerbaycanlıları’nın III Kurultayı’nın temsilçisi görevinde bulundu. Ocak 2011 tarihinden itibaren Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nin Felsefe ve Hukuk Enstitüsü Estetik Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır. Adil Esedov aynı zamanda Enstitü’nün İlmi Komisyonunun, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yanında Ali Attestasiya Komisyonu tarafından Enstitü’de oluşturulan Doktora Çalışmaları Komisyonu’nun ve Azerbaycan Cumhuriyeti İlmi Araştırmaların Organizasyonu ve Koordinatörlüğü Birimi’nce Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Siyasi İlimler alanında oluşturlan “Problem Komisyonu”nun üyesidir. Adil Esedov’un Azerbaycan, Rus, İngilis ve Almanca olmak üzere 170-den fazla ilmi çalışması mevcuddur. Ayrıca, Bakü, Moskova, Minsk, Tiflis, Belgorad, Bratislav, Afina, Sankt-Petersburg, ABD’de (Harward Üniversitesi’de) organiza edilen uluslararası pek çok konferans ve sempozyumlarda akdemik bildirileriyle katkı sağladı. Yine o, sosyal bilimler alanında İkinci Avrupa Konferansı’nda (13-18 Haziran, 1998) Azerbaycanı gereğince temsil etti. Bunun yanı sıra Adil Esedov’un “Moslem World and Europe” adlı bildirisi Paris’te basıldı. Adil Esedov’un dünya felsefesi geleneğinden pek çok çevirileri bulunmaktadır. Şöyle ki, Adil Esedov alman filozofu Artur Schopenhauer’in muhteşem ve kayda değer eseri olan İrade ve Tasavvur Ekseninde Dünya adlı yapıtını, yine Norveç filozoflarından Gunnar Skirbekk’in ve Nils Gilye’nin Felsefe Tarihi ve Amerika filozofu Uill Dürant’ın Felsefî Hikâyeler: Dünya Felsefesinin En Meşhur Temsilcilerinin Biyografisi ve Yaklaşımları gibi eserleri Azerbaycan diline kazandırmıştır. Onun ilmi çalışmalarının temel hedefini Felsefî Pentoloji’nin- beş kısımdan oluşan felsefe sisteminin ileri sürülmesi oluşturmaktadır. Biçim olarak felsefi Pentoloji, mahiyeti açısından ise müellifçe “spiritüalist aristokratizm felsefesi” olarak adlandırılan söz konusu sistemin içeriği şöyledir: Güzellik Felsefesi, Varlık Felsefesi, Tefekkür Felsefesi, Ahlak Felsefesi ve Siyaset Felsefesi. Adil Esedov’un ileri sürdüğü ve felsefi Pentoloji alanında sunduğu sipiritualist aristokratizm felsefesine ilişkin çeşitli yaklaşımları Bakü’de, Moskova’da, Tiflis’de, Afina ve Paris’de basılan eserlerinde yer almaktadır.

Temel Eserleri[değiştir | kaynağı değiştir]

1. Адиль Асадов.Формирование разумных экологических потребностей. - В кн.: Возвышение потребностей и формирование разумных потребностей. Тезисы выступлений участников Всесоюзной научной конференции по проблеме социальных потребностей. Белгород, 2-4 октября 1985 г. М.: ИФАН, 1985, с.41-42

2. Адиль Асадов.Способ мышления и инженерная деятельность. В кн.: Научно-технический прогресс: методология, идеология, практика. М.: Центр. совет философских (методологических) семинаров при Президиуме АН СССР, 1989, с.171-178. (с соавторстве с Н.М.Мамедовым).

3. Адил Әсәдов. Тәфәккүрүн фәлсәфәси: епохал тәфәккүр ҹәмиjjәтин вә тәбиәтин гаршылыглы мүнасибәтләри контекстиндә Б.: Qanun, 1997. – 284с.[3][4]

4. Adil Asadov. Moslem World and Europe: - Europe: Expectations and Reality. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS of the Second European Sosial Science conference EUROPE: Expectations and Reality The Challenge for the Social Sciences Bratislava, 13–18 June 1998. Institute for Sosiology, Slovak Academy of Sciences / Published with the support of UNESCO, Paris, 1999, pp. 318–327[5]

5. Adil Əsədov. Siyasətin fəlsəfəsi: dövlət və onun inkişaf mərhələləri siyasi aristokratizmin təkamül dinamikası işığında. Bakı: Nafta-press, 2001. – 307s.[6][7]

6. Адиль Асадов. Типы мышления и техника: роль инженерной деятельности в генезисе способов мышления. Баку: Нафта-пресс, 2002. – 130с.[8][9][10]

7. Adil Əsədov. Gözəlliyin fəlsəfəsi: mahiyyət və onun cismani təcəssümü spiritualist aristokratizm işığında. (Philosophy of Beauty: Essence and its material embodiment in the light of spiritualistic aristocraticism)B.: Nurlan, 2005, 500 s.[11][12]

8. Adil Əsədov. Fəlsəfə tarixindən etüdlər: İdeal və reallıq arasında ziddiyyət və onun Qərb, rus və Şərq təfəkküründə həll imkânkarı. Bakı: Təknur, 2007. – 116s.[13]

9. Адиль Асадов. Мышление. Творчество. Эпоха. Баку: Издательство «Текнур», 2009. - 159c.[9][14][15][16]

10. Адиль Асадов.Заметки о философском статусе понятия "мышление"// Вопросы философии, 2011, 6. с. 169-172[17]

Dipnotlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ http://www.science.gov.az/forms/doktora-nauk-instituta-filosofii/2344
 2. ^ http://philosopher.az
 3. ^ http://www.worldcat.org/title/tafakkurun-falsafasi-epokhal-tafakkur-jamiiiatin-va-tabiatin-garshylygly-munasibatlari-kontekstinda/oclc/54111514
 4. ^ https://lccn.loc.gov/2003390809
 5. ^ http://digital-library.unesco.org/shs/most/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00---0most--00-0-0--0prompt-10---4------0-1l--1-en-50---20-preferences---00031-001-1-0gbk-00&a=d&c=most&cl=CL4.1&d=HASHa2b10d97fe88ddc10af1b6
 6. ^ http://www.worldcat.org/title/siyasatin-falsafasi-dovlat-va-onun-inkisaf-marhalalari-siyasi-aristokratizmin-takamul-dinamikas-isignda/oclc/52979086
 7. ^ https://lccn.loc.gov/2003390817
 8. ^ http://www.worldcat.org/title/tipy-myshleniia-i-tekhnika-rol-inzhenernoi-deiatelnosti-v-genezise-sposobov-myshleniia/oclc/65532964
 9. ^ a b http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%90$
 10. ^ https://lccn.loc.gov/2003390793
 11. ^ http://iucat.iu.edu/catalog/7296625
 12. ^ https://lccn.loc.gov/2005463062
 13. ^ [1]
 14. ^ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3692
 15. ^ https://lccn.loc.gov/2014366860
 16. ^ http://91.151.182.200:8080/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BAN&P21DBN=BAN&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C
 17. ^ http://elibrary.ru/item.asp?id=16462091

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]