Sikloalkan

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Siklobütanın top çubuk modeli

Sikloalkan (İngilizce: cycloalkane); karbon atomları arasında bir ya da daha fazla sayıda halka bulunduran molekülleri kapsayan hidrokarbon bileşiklerinin genel adıdır. Alkanlar gibi moleküldeki her bir atom arasında yalnızca birer tane kimyasal bağ bulunmaktadır. Sikloalkanlarda yalnızca karbon ve hidrojen atomları yer almaktadır. Sikloalkanlar doymuş yapıdadır, çünkü hidrojenasyon gerçekleştirilemez.

Sikloalkanların genel formülü CnH2(n+1-g) şeklindedir. Burada "n" harfi karbon atomunun sayısı, "g" harfi bileşikteki halka sayısıdır. Sikloalkanlar, sahip oldukları karbon sayısına göre adlandırılır: Siklopropan (3 karbonlu), siklobütan (4 karbonlu), siklopentan (5 karbonlu), sikloheksan (6 karbonlu). Sikloalkanlar büyüklüklerine göre de sınıflandırılabilir. Aynı karbon sayılı alkenlerle izomerdirler.

Fiziksel özellikleri alkanlara benzemektedir, ancak aynı sayıda karbona sahip bir alkan ile sikloalkan kıyaslandığında sikloalkanın donma, kaynama, yoğunluk gibi özelliklerinin alkandan yüksek olduğu gözlenir.