Lüksemburg'da din

Vikipedi, özgür ansiklopediCircle frame.svg

Lüksemburg'da din (2019)[1]

  Katolik (%58)
  Ortodoks (%2)
  Protestan (%2)
  Diğer Hristiyan (%4)
  Agnostik (%16)
  Ateizm (%10)
  Yahudi (%1)
  İslam (%2)
  Cevapsız (%5)

2019 yılı itibarıyla Lüksemburg nüfusunun %65'i Hristiyanlık mezheplerine bağlıdır. (%58'i Katolik, %2'si Protestan, %2'si Ortodoks Hristiyanları, %4'ü diğer Hristiyan mezheplerine bağlıdır). Nüfusun %2'si Müslüman, %1'si ise diğer dinlerin takipçisidir. Nüfusun %5'inin dini inancı konusunda net bir bilgi yoktur.[2][3][4]

Demografik[değiştir | kaynağı değiştir]

1979'dan beri hükûmetin dini inançlar veya uygulamalar hakkında istatistik toplaması yasaktır.

2010 Pew Araştırma Merkezi araştırmasına göre %70.4'ü Hristiyan, %2.3'ü Müslüman, %26.8'i Bağımsız ve %0,5'i diğer dinlerdir.

En son Eurobarometer Poll 2005'e göre Lüksemburg vatandaşlarının,

  • %44'ü "Tanrı olduğuna inanıyorlar" diye cevap verdi.
  • %28'i "bir çeşit ruh veya yaşam gücü olduğuna inanıyorum." diye cevap verdi.
  • %22'si "herhangi bir ruh, Tanrı ya da yaşam gücü olduğuna inanmıyorum." diye cevap verdi.

Devlet ve Din[değiştir | kaynağı değiştir]

Lüksemburg yasalarında devlet laiktir, ancak Büyük Dükalık, devletin işlerinde izin verilen çeşitli mezhepleri tanır ve destekler. İlk olarak Katolik Kilisesi'ne tanınan bu statü, Fransa ve Hollanda'ya karşı Lüksemburg'u desteklenmesi için alınan bir karardır.

Fransa'nın resmi laik pozisyonu ile aynı köklere sahip olmasına rağmen, Lüksemburg'un dine yaklaşımı son 200 yılda farklı bir yön aldı ve kilisenin ve devlet arasındaki ilişki azaldı. Devlet şu anda Katolik Kilisesi, Yahudilik, Yunan ve Rus Ortodoks Hristiyanlığı ve Protestanlığı resmi din olarak tanımaktadır. 2003 yılında İslam, Anglikanizm, Rumen ve Sırp Ortodoks Hristiyanlık temsilcileri benzer statüyü kazanmak için gerekli kamuoyu yaratma çabasında bulundular. 2000'lerin ortalarında, Lüksemburg'daki kilise ve devlet arasındaki giderek artan ilişkilerin sorgulandığı bir süreç başladı.

Ocak 2015'te hükûmet, Lüksemburg'daki bir Ortodoks Kilisesi'nde Belçika Büyükşehir Başpiskoposu, Düşük Ülkeler eksarh ve Lüksemburg tarafından temsil edilen Yunan, Romen, Sırp ve Rus Ortodoks Kiliselerini yeniden toplamış ve bu dinlerle yeni bir sözleşme imzalamıştır. İstanbul Patrikhanesi'nin yargı yetkisi, Anglikan Kilisesi, Lüksemburg Büyük Dükalığı Müslüman Topluluğu tanınan dinler listesine eklemiştir. Ancak bu sözleşme henüz yürürlüğe girmemiştir. Ayrıca, dini olmayan yedi örgüt, dinlerin devlet tarafından gelecekteki finansmanı ve devlet okullarında din derslerinin devam ettirilmesi ile ilgili görüşmelerde her ikisinin de kaldırılmasını talep etti.

Katolik Kilisesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Katoliklik Lüksemburg'da en çok takipçisi olan Hristiyan mezhebidir. Lüksemburg, Orta Çağ boyunca Hristiyanlık için önemli bir merkezdi. Katoliklik, önceki yüzyıllarda kurulan hiyerarşi, binalar ve gelenekler tarafından reform yoluyla sürdürüldü.

Katolik Kilisesi 1801'den beri devlet desteği almaktadır.

Protestanlık[değiştir | kaynağı değiştir]

Protestanlık Lüksemburg'da 1768 yılına kadar yasak kalmıştır. Buna rağmen 1815 yılına kadar Lüksemburg'da küçük Lutherans, Kalvinist ve Waldensyan topluluklarının bulunduğu bilinmektedir. 1885'te, Lüksemburg'un toplam 213.000 nüfusunun %0,516'sı olan 1,100 kayıtlı Protestan vardır. 1914 yılında bu sayı 6.000'i (%2.3) geçmiştir. Bugün ise tahmin edilen oran %3'tür.

Protestanlık Lüksemburg'da bir azınlık mezhebidir. Büyük Dükalık'taki en büyük Protestan kiliseleri Lüksemburg Protestan Kilisesi (PKL), Lüksemburg Protestan Reform Kilisesi (PRKL), Almanya'daki Protestan Kilisesi, İngiltere Kilisesi ve Hollanda'daki Protestan Kilisesi'dir. Devlet 1894'ten beri Lüksemburg Protestan Kilisesi'ni ve 1982'den beri Lüksemburg Protestan Reform Kilisesi'ni tanımaktadır.

İslâm[değiştir | kaynağı değiştir]

Lüksemburg'da, toplam nüfusun %2.2'sini temsil eden yaklaşık 10.000 ila 12.000 arasında Müslüman vardır. Ayrıca yüzlerce Müslüman her iş gününde Lüksemburg'a diğer Avrupa ülkelerinden çalışmaya gelmektedir. 2009 Pew Araştırma Merkezi raporuna göre Lüksemburg'da yaklaşık 13.000 Müslüman bulunmaktadır.

Lüksemburg'da hiçbirinin minaresi olmayan altı caminin yanı sıra Müslümanlar için çok amaçlı birçok daire bulunmaktadır. Birçok Lüksemburglu Müslüman, Fransa, Belçika veya Almanya'daki camilerde ibadet ediyor. Müslümanların çoğu Balkan kökenli (Boşnaklar ve Arnavutlar yaklaşık %60) olmak üzere, Arap ve diğer Müslüman kökenliler yaklaşık %20'lik bir orana sahiptir. Sahra-altı Müslümanlar yaklaşık %5'ini ve %15'i diğer Avrupalılardan oluşturmaktadır.

Musevilik[değiştir | kaynağı değiştir]

Lüksemburg'un Yahudi cemaati geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanmaktadır ve bu Yahudiliği Lüksemburg'da en uzun süredir bulunan azınlık dini haline getirmektedir. Bugün, Lüksemburg Yahudilerinin sayısı yaklaşık 1.200'dür ve bunların 650'si aktif olarak iş hayatındadır. Lüksemburg'da çok az Ortodoks Yahudi bulunmaktadır. Holokost sırasında, savaş öncesi 3.500 nüfus olan Yahudi nüfusu 1555'e düşmüştür. Musevilik devlet tarafından tanınmaktadır.

Dinsizlik[değiştir | kaynağı değiştir]

2000'li yıllarda yapılan araştırmalar, nüfusun artan payının artık Katolikliğe bağlı olmadığını hissettirdi. 2002'de %94'ü hala resmi olarak Katolikti, ancak 2008'de Lüksemburgluların %25'i herhangi bir dine ait olmadıklarını söyledi. Birçok insan Kilise'nin inanç sistemi tarafından giderek daha fazla yabancılaştı ve yine de mevcut durumu sağlamlaştıran hala üyelerdi. Bu, hem Liberté de vicdan ("Vicdan Özgürlüğü") hem de internet portalı sokrates.lu'nun 2009 yılında Fraiheet.lu ("Freedom.lu") web sitesini başlatmasına ve vatandaşları dini katılmama seçenekleri hakkında bilgilendirmeye neden oldu.

Bu sekülerleşme, kilise ve devleti ayırma mücadelesi ile birleşince, sonunda ilkbaharda Allianz vun Humanisten, Aheisten bir Agnostiker kurulmasına yol açtı. ve laik düşünen insanları bir güç haline getiriyor. Vakıf, diğerlerinin yanı sıra, birkaç partiden politikacılar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ "Special Eurobarometer 493, European Union: European Commission, October 2019, pages 229-230". ec.europa.eu (İngilizce). 18 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ekim 2020. 
  2. ^ "PublicOpinionMobile - European Commission". ec.europa.eu. 28 Eylül 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ekim 2020. 
  3. ^ https://web.archive.org/web/20170621023736/http://www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2011/03/07-religion/. 21 Haziran 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi.  Eksik ya da boş |başlık= (yardım)
  4. ^ (PDF) http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf. 2 Aralık 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF).  Eksik ya da boş |başlık= (yardım)