Haskell

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Haskell
Haskell logosu
Paradigması fonksiyonel, tembel/kesin olmayan, modüler
İlk çıkışı 1990
Tasarımcı Simon Peyton Jones, Lennart Augustsson, Dave Barton, Brian Boutel, Warren Burton, Joseph Fasel, Kevin Hammond, Ralf Hinze, Paul Hudak, John Hughes, Thomas Johnsson, Mark Jones, John Launchbury, Erik Meijer, John Peterson, Alastair Reid, Colin Runciman, Philip Wadler
Kararlı sürüm

Haskell 2010

(Temmuz 2010 (12 yıl önce) (2010-07))
Test sürümü Haskell 2011
Tip sistemi sabit, güçlü, çıkarım
Önemli uygulamaları GHC, Hugs, NHC, JHC, Yhc, UHC
Lehçeleri Helium, Gofer, Hugs, Ωmega
İşletim sistemi Çapraz platform
Olağan dosya uzantıları .hs, .lhs
Web sitesi haskell.org

Haskell, isim babası matematikçi Haskell Curry olan arı işlevsel programlama dilidir. Haskell'i birçok programlama dilinden ayıran özellikleri tembel değerlendirme, monadlar ve tür sınıflarıdır. Haskell, Miranda dilinin semantikleri üzerine kuruludur. Akademide yoğun olarak kullanılmasıyla birlikte endüstride de kullanılmaktadır.

Özellikler[değiştir | kaynağı değiştir]

Haskell tembel değerlendirme, örüntü eşleme, tip sınıfları, tip polimorfizmi özelliklerini barındırır. Fonksiyonlarının yan etkilere sebep olmaması nedeniyle arı işlevsel bir dil olarak bilinir.

Haskell'in birçok uyarlaması bulunmaktadır. Bunlar arasında de facto lider olan Glasgow Haskell Compiler 10 Temmuz 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.'dır. GHC en çok Haskell Platform 15 Temmuz 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ile birlikte kullanılır. Haskell Platform içinde GHC, Cabal Paket Yöneticisi ve birçok geniş kullanımı olan Haskell kütüphanesini barındırır, Haskell için tam teşekküllü bir platform sunar.

Kod örnekleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Örnek bir Merhaba dünya Haskell kodu:

module Main where

main :: IO ()
main = putStrLn "Merhaba Dünya!"

Haskell'de farklı yaklaşımlarla yazılmış faktöriyel fonksiyonu örnekleri:

-- Tip tanımı (opsiyonel)
factorial :: (Integral a) => a -> a

-- Özyineleme kullanılarak
factorial n | n < 2 = 1
factorial n = n * factorial (n - 1)

-- Özyineleme ve guard kullanılarak
factorial n
 | n < 2   = 1
 | otherwise = n * factorial (n - 1)

-- Örüntü eşleme (Pattern matching) kullanmadan özyineleme kullanarak
factorial n = if n > 0 then n * factorial (n-1) else 1

-- Liste kullanılarak
factorial n = product [1..n]

-- fold kullanılarak (product fonksiyonunu implement ederek)
factorial n = foldl (*) 1 [1..n]

-- Point-free stili ile
factorial = foldr (*) 1 . enumFromTo 1

Bir hızlı sıralama uyarlaması:

quickSort :: Ord a => [a] -> [a]
quickSort []   = []                -- Boş liste zaten sıralıdır
quickSort (x:xs) = quickSort [a | a <- xs, a < x]  -- Listenin sol tarafını sırala
          ++ [x] ++            -- Pivotu iki sıralı liste arasına yerleştir
          quickSort [a | a <- xs, a >= x] -- Listenin sağ tarafını sırala

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]