Merhaba dünya programı

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Grafiksel kullanıcı arayüzü ile merhaba dünya programı, Perl'de GTK kullanılarak vim editöründe yazılmış

Merhaba dünya programı, görsel bir arayüz veya komut satırında "Merhaba dünya!" yazdıran bilgisayar programıdır. Bunun amacı, yeni öğrenilen programlama dilinde basit bir yazı yazmak ve programlama mantığını anlatmaktır.

İlk olarak Brian Kernighan tarafından 1972 yılında C programlama dilinde kullanıldığı bilinmektedir.[kaynak belirtilmeli]

Programlama dillerinde "Merhaba Dünya"[değiştir | kaynağı değiştir]

say "Merhaba dünya!"

ADA[değiştir | kaynağı değiştir]

procedure Hello is
begin
  Ada.Text_IO.Put_Line ("Merhaba dünya!");
end Hello;

AppleScript[değiştir | kaynağı değiştir]

say "Merhaba dünya!"

ASP[değiştir | kaynağı değiştir]

<%
Response.write("Merhaba dünya!");
%>

Basic[değiştir | kaynağı değiştir]

print "Merhaba dünya!"

Bash[değiştir | kaynağı değiştir]

#! /bin/bash

echo "Merhaba dünya!"

C[değiştir | kaynağı değiştir]

#include <stdio.h>

int main()
{
  printf("Merhaba dünya!");
}

C++[değiştir | kaynağı değiştir]

#include <iostream>

int main()
{
 std::cout<<"Merhaba dünya!\n";
}

C++ (Nesne Yaklaşımlı)[değiştir | kaynağı değiştir]

#include <iostream>

class Dunya
{
 public:
  Dunya () { std::cout << "Merhaba dünya!\n"; }
  ~Dunya () { std::cout << "Güle güle\n";}
};

int main ()
{
  Dunya(); // bu bir nesne
}

Clojure[değiştir | kaynağı değiştir]

(defn merhaba-dunya []
  (println "Merhaba, Dünya!"))
(merhaba-dunya)

CoffeeScript (Node.js)[değiştir | kaynağı değiştir]

console.log 'Merhaba dünya!'

D[değiştir | kaynağı değiştir]

import std.stdio;

void main()
{
  writeln("Merhaba, Dünya!");
}

Dart[değiştir | kaynağı değiştir]

void main() {
 print('Merhaba, Dünya!');
}

Groovy[değiştir | kaynağı değiştir]

println "Merhaba, Dünya!"

HTML[değiştir | kaynağı değiştir]

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head></head>
  <body>
    <p>Merhaba dünya!</p>
  </body>
</html>

Etiketler ihmal edilebilir[değiştir | kaynağı değiştir]

Merhaba dünya!

Java[değiştir | kaynağı değiştir]

public class HelloWorld 
{
  public static void main(String[] args)
  {
    System.out.println("Merhaba dünya!");
  }
}

JavaScript (Node.js)[değiştir | kaynağı değiştir]

console.log("Merhaba dünya!")

JavaScript[değiştir | kaynağı değiştir]

Tarayıcı konsolunda yazdırma[değiştir | kaynağı değiştir]

console.log("Merhaba dünya!");

Pop-up göstererek yazdırma[değiştir | kaynağı değiştir]

alert("Merhaba dünya!");

Dökümana yazdırma[değiştir | kaynağı değiştir]

document.write('Merhaba dünya!');

Kotlin[değiştir | kaynağı değiştir]

fun main(args: Array<String>) {
  println("Merhaba, Dünya!")
}

Lua[değiştir | kaynağı değiştir]

print("Merhaba, Dünya!")

Objective-C[değiştir | kaynağı değiştir]

C-Stili Merhaba Dünya[değiştir | kaynağı değiştir]

#import <Foundation/Foundation.h>

int main()
{
  NSLog(@"Merhaba, Dünya!");
  return 0;
}

Objective-C Stili Merhaba Dünya[değiştir | kaynağı değiştir]

#import <Foundation/Foundation.h>
int main (int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool *pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  NSLog (@"Merhaba, Dünya!");
  [pool drain];  
  return 0; 
}

Pascal[değiştir | kaynağı değiştir]

begin
 Writeln('Merhaba dünya!');
end.

Perl[değiştir | kaynağı değiştir]

print "Merhaba dünya!\n";

PHP[değiştir | kaynağı değiştir]

<?php
echo "Merhaba dünya!\n";
?>

Etiketler ihmal edilebilir[değiştir | kaynağı değiştir]

echo "Merhaba dünya!\n"

Ruby[değiştir | kaynağı değiştir]

puts "Merhaba dünya!"

Seed7[değiştir | kaynağı değiştir]

$ include "seed7_05.s7i";

 const proc: main is func
  begin
   writeln("Merhaba dünya!");
  end func;

Python 2[değiştir | kaynağı değiştir]

print "Merhaba dünya!"

Python 3[değiştir | kaynağı değiştir]

print("Merhaba dünya!")

Scala[değiştir | kaynağı değiştir]

object Merhaba {
  def main(args: Array[String]) = {
    println("Merhaba, Dünya!")
  }
}

Swift[değiştir | kaynağı değiştir]

print("Merhaba, Dünya!")

Visual Basic .NET[değiştir | kaynağı değiştir]

Imports System.Console

Class MerhabaDunya

  Public Shared Sub Main()
    WriteLine("Merhaba Dünya!")
  End Sub

End Class

C#[değiştir | kaynağı değiştir]

using System;

class Hello
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Hello World!");
  }
}

Rust

fn main() {
  println!("Merhaba, Dünya!");
}

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]