Hadis bilginleri listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bu sayfada İslam peygamberi Muhammed'in ölümünden günümüze kadar hadis alanında çalışmış din alimleri (muhaddis) listelenmiştir. Liste alimlerin yaşadıkları yüzyıla göre hazırlanmış ve ölüm tarihleri esas alınmıştır.

8. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

9. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

10. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

11. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

12. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

13. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

14. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Zehebî (1274-1348)
 • İbn Kesir (1301 - 1373) - Câmiʿu'l-mesânîd
 • Ebü'l-Mehâsin Hüseynî (1315-1364) - Teẕkire fi ricâli'l-aşere, İḫtiṣâru ʿUlûmi’l-ḥadîs̱, Müsnedü’l-Fârûḳ, Tuḥfetü’ṭ-ṭâlib, Taḫrîcü eḥâdîs̱i edilleti’t-Tenbîh

15. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

16. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Süyûtî (1445-1505) — Cem'u'l Cevâmi, ed-Dîbâc, Câmiʿu's Sağir, Tevsiḥ

17. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Üchurî (1560-1656)

18. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Zürkānî, Muhammed bin Abdulbaki (1645-1710)- Şerḥu’l-Muvaṭṭa

19. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

20. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Nezir Hüseyin (1805-1902) - Bezlü'l-Mechud
 • Seheranfuri (1852-1927) - Bezlü'l-Mechud
 • Azîmâbâdî (1857-1911) - Avnu'l-Ma'bud
 • Mübârekpurî (1866 - 1935) - Tuhfetu'l-Ahvezi
 • Babanzade Ahmed Naim (1872 - 1934) - Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi