İçeriğe atla

Süyûtî

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Süyûtî
DoğumCelâlüddîn es-Süyûtî
3 Ekim 1445
Asyut, Memluk Devleti
Ölüm1505
Kahire
MilliyetArap
DinSünnî İslâm

Celâleddîn Süyûtî (3 Ekim 1445 - 1505[1]), Arap din bilgini ve filozof.

Künyesiyle beraber asıl adı Celaleddin Ebu’l Fazl Abdurrahman b. Kemâleddîn Ebû Bekr b. Muhammed el-Huzayrî es-Suyuti'dir. "Süyutî" lakabının sebebi doğduğu bu yerden kaynaklanmaktadır.[2] Babası Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinden Kemâleddîn Ebû Bekr'dir.[3]

El-Suyuti tarafından yazılan el yazması

Bâzı kaynaklarda olağanüstü bâzı hallere şahit olmasından dolayı evliyanın büyüklerinden diye anılır. Henüz altı yaşında babasını kaybeden Suyûtî, babasının dostu Kadı İzzeddîn Ahmed bin Kinânî'nin koruması altında büyüyüp iyi bir eğitim aldı, yedi[4] veya sekiz yaşında Kur'ânhıfzetti.[3] 17 yaşında Şerh Lül-İstiaza va'il Basmali adlı ilk eserini yazdı.[4] Hadis alanında o zamanlar otorite kabul edilen Takiyuddîn Şiblî el-Hanefî'nin yanında dört sene kalarak dersler aldı.[3] Tefsir, usul, meanî ile fıkıh, nahiv, bedî, beyân, lügat ilimlerinin icazetini ise Allâme Muhyiddîn Kafiyeci’nin yanında kaldığı 14 senede aldı, daha birçok sahada söz sahibi oldu.[3] Hadis alanında kısa sürede büyük başarılar elde etti ve zamanın müderrisleri tarafından dersleri takip edilmeye başlandı. Daha sonra Şam, Yemen, Hindistan, Sudan ve hac için Mekke'ye seyahatler yaptı. Kahire'ye dönüşünde Nil Nehri'ndeki bir adaya çekilerek kitaplarını yazdı.[3][4]

Suyûtî'nin iki yüz bin civarında hadisi ezberlediği söylenir.[3] Ayrıca Celâleddîn Muhammed bin Ahmed Mısrî'nin H. 864'te vefat edince yarıda bıraktığı tefsiri tamamlamış, Celaleyn Tefsiri adıyla yayınlanmıştır.

Eserleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Celâleddîn Suyûtî, altı yüze yakın kitap yazmıştır. Eserlerini Kur'ânî ilimler, hadis, fıkıh, dil ve edebiyat, usul, beyan ve tasavvuf ile muhtelif meseleler olmak üzere altı sınıfa ayırdı. Suyûtî, bunların dışında tarih, ahlâk, tıp ve daha birçok alanda önemli eserler yazmıştır. Bunlar arasında İslâm dünyasında isim yapmış olanlar şunlardır:

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Üzüm, İlyas (2014). Süyûtî. 38. s. 188. 
  2. ^ Sorularla İslamiyet. "Sorularla İslamiyet" (HTML). İnternet: Sorularla İslamiyet. 17 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ocak 2016. 
  3. ^ a b c d e f Yıldız, İlyas (19 Haziran 2012). "İmam Celaleddin Es-Suyuti" (HTML). Doğru Haber. 30 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ocak 2016. 
  4. ^ a b c "İMAM SUYUTİ'NİN HAYATI, ESERLERİ, ŞAHSİYETİ VE HİZMETLERİ" (HTML) (kitap). Kuran ve Hadis. 22 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ocak 2016.