Şablon:Kaynak Biçemi belgelemesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şablon belgelemesi[gör] [değiştir] [geçmiş] [temizle]

Kullanım[kaynağı değiştir]

Bu şablon, Kaynak Biçemi 1 şablonları için tutarlı belgeleme sayfaları oluşturmak için kullanılmaktadır.

Örnek: {{Kaynak Biçemi belgelemesi|yazar}}, yazar belgelemesini gösterecektir.

Belirli bir belgeleme bölümünün belli bir şablon için uygun olmadığı durumlarda, metni ya manuel olarak ekleyin ya da yeni bir altşablon oluşturun.

Het metin modülü, bağlantı kullanılarak düzenlenebilecek bir altşablondur.

Parametreler[kaynağı değiştir]

sözdizimi[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

İç içe olan parametreler, üst parametrelerini kullanır:

 • üst
 • VEYA: üst2, üst yerine kullanılabilir.
  • alt, üst ile birlikte kullanılabilir (ve üst kullanılmaması durumunda göz ardı edilir).
  • VEYA: alt2, alt yerine kullanılabilir (ve üst2 kullanılmaması durumunda göz ardı edilir).
İkinci adların listelendiği yerlerde parametrelerden yalnızca biri tanımlanabilir. İkinci ada sahip parametrelerin tanımlanması durumunda, yalnızca biri gösterilecektir.

coins[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

Bu şablon, HTML çıktısına COinS meta verileri gömer ve kaynak yönetim yazılımının bibliyografik meta verileri almasına olanak sağlamaktadır. Bkz: Vikipedi:COinS.

 • Kaynak şablonu içinde şablon kullanırken dikkatli olun; zira birçoğu, meta verilere işlenecek birçok yabancı HTML ve CSS ekleyecektir.

ayr_nokta[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

Varsayılan olarak alanlar nokta (.) ile sonlanmaktadır. Bu, bir kısaltmadaki son alanda ya da noktalı bir baş harfte sorun olabilmektedir; çünkü bu durumda iki nokta görüntülenmektedir. Bunun tek çözümü, alan kümesi için değere son noktayı eklememektedir.

ayr_virgül[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

Alan kümeleri, varsayılan olarak virgül (,) ile sonlanmaktadır.

gerekli[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

Bu parametre gereklidir ve tanımlanmazsa bir hata üretir. Hata olması durumunda ana, yardım ve şablon sayfaları Kategori:Hatalı kaynak sözdizimine sahip maddeler'e eklenir. Kategori kullanımını devre dışı bırakmak için |şablon belge gösterisi=evet ayarı yapın. Temel olarak hatanın gösterildiği belgelemeler için kullanılmaktadır.

kullanım dışı[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

Bu parametreler kullanımdan kaldırılmıştır ve artık geçerli olmayacaktır. Kullanım, sayfayı Kategori:Kullanımdan kaldırılmış parametreli kaynak şablonu içeren sayfalar'a ekleyecektir.

Bu alan için seçenekler:

 • |tarih2=evet, şunları ekler:
  • tarih2
  • ay2
  • yıl2

yazar[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • soyadı: Yazarın soyadı. İç bağlantı vermeyin. Bağlantılarda yazarbağı kullanın. Soyadının ilk yazıldığı Çince gibi dillerde ya da kurumsal yazarlar için kaynakla aynı biçime yer vermek için sadece soyadı kullanın. İkinci adlar: soyadı, son, yazar, yazarlar, soyadı1, son1, yazar1
  • ad: Unvanlar da dahil olmak üzere yazarın adı veya adları. Örneğin Birinciad İkinciad veya Birinciad İ. ya da Dr. Birinciad İ., Sr. İç bağlantı vermeyin. Bağlantılarda yazarbağı kullanın. İkinci adlar: ad, ilk, ad1, ilk1.
  • VEYA: Birden çok yazar için dokuz yazara kadar soyadı1, ad1 ila soyadı9, ad9 kullanın. Dokuz yazar tanımlanmış olması durumunda, sadece sekizi görüntülenecek ve son yazar yerine "ve diğ." gösterilecektir. İkinci adlar: soyadı1, yazar1 ila soyadı9, yazar9.
 • yazarbağı: Yazar hakkındaki mevcut Vikipedi maddesinin adı. Yazarın web sitesi değildir. İç bağlantı için köşeli ayraç kullanmayın. İkinci adlar: yazarbağı, yazarbağı1, yazar-bağ, yazar1-bağ.
 • VEYA: Birden çok yazar için yazarbağı1 ila yazarbağı9 kullanın. İkinci adlar: yazarbağı1, yazar1-bağ ila yazarbağı9, yazar9-bağ.
Şablonlar ile kısaltılmış dipnot ya da ayraçlı kaynak biçemlerinden yararlanırken bir alanda birden fazla ad kullanmayın. Aksi halde çengel, metin içindeki bağlantı ile eşleşmeyecektir.

Bu alan için seçenekler:

 • |ortakyazarlar=evet, ortakyazarlar parametresini ekler.
 • |diğerleri=evet, diğerleri parametresini ekler.
 • |ikinciadlar=, soyadı için ikinci adları ekler.

editör[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • editörsoyadı: Editörün soyadı. İç bağlantı vermeyin; bunun yerine editörbağı kullanın. Soyadının ilk olarak yazıldığı Çince gibi dillerde ya da kurumsal yazar durumunda kaynakla aynı biçime yer vermek için editörsoyadı kullanın. İkinci adlar: editör-soyadı, editör1-soyadı, editör, editörler.
  • editöradı: Editörün unvanları da içeren adı. Örnek: Birinciad İkinciad veya Birinciad İ. veya Dr. Birinciad İ., Sr. İç bağlantıya yer vermeyin. Onun yerine editörbağı kullanın. İkinci adlar: editör-ad, editör1-ad.
  • VEYA: Birden çok editör için dört editöre kadar editör1-soyadı, editör1-ad ila editör4-soyadı, editör4-ad kullanın.
 • editörbağı: Editör hakkındaki mevcut Vikipedi maddesinin adı. Editörün web sitesine bağlantı vermeyin. İç bağlantı ayraçları kullanmayın. İkinci adlar: editör-bağ, editör1-bağ.
 • VEYA: Birden çok editör için editör1-bağ ila editör4-bağ kullanın.
Görüntü:
Yazarlar varsa ilk olarak yazarlar, arkasından yer aldığı eser, editörler ve sonrasında ana eser.
Yazarlar yoksa, editör yer aldığı eserden önce görünür. Tek editörü "ed." izler. Üçten fazla editörün sonrasında "ve diğ., ed." ibaresi görünür.

başlık[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • başlık: Kaynağın başlığı. Mevcut bir Vikipedi maddesine iç bağlantı verilebilir ya da bir dış bağlantı eklemek için url kullanılabilir; ancak her ikisi birden olamaz. Eğik olarak görüntülenir.
  • çeviribaşlık: Gösterilen kaynağın yabancı bir dilde olması halinde, başlığın Türkçe çevirisi. başlık sonrasında köşeli ayraç içinde görüntülenir. url tanımlanırsa çeviribaşlık da bağlantının içinde yer alır. dil parametresinin kullanımı önerilmektedir.
Belli karakterler içeren başlıklar, bu karakterler kodlanmadığı müddetçe hatalı görüntülenecek ve bağlantı oluşturacaktır.
yeni satır [ ] |
boşluk [ ] |

Bu alan için seçenekler:


başlık_biçim, görüntü biçimini ayarlar:

 • tırnak = Tırnak işareti içinde görüntüler.
 • eser = eser tanımlanırsa, başlık da tırnak işaretleri içinde görüntülenir. Aksi durumda eğik olarak görüntülenir.
 • varsayılan = Eğik olarak görüntülenir.

başlık_başlık, görüntü başlığını ayarlar:

 • ansiklopedi = ansiklopedi
 • varsayılan = başlık

web[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]


 • başlık: Web sayfasının başlığı. Tırnak işareti içinde görüntülenir.
Belli karakterler içeren başlıklar, bu karakterler kodlanmadığı müddetçe hatalı görüntülenir ve bağlantı oluşturur.
yeni satır [ ] |
boşluk [ ] |
 • çeviribaşlık: Eklenen kaynak yabancı bir dilde ise, burada başlığın Türkçe çevirisi verilebilir. Şablon, bunu eser sonrasında köşeli ayraç içinde görüntüleyecek ve kullanılmışsa url alanına bağlantı verecektir. dil parametresinin kullanımı önerilmektedir.
Bu parametre gereklidir ve tanımlanmazsa bir hata üretir. Hata olması durumunda ana, yardım ve şablon sayfaları Kategori:Hatalı kaynak sözdizimine sahip maddeler'e eklenir. Kategori kullanımını devre dışı bırakmak için |şablon belge gösterisi=evet ayarı yapın. Temel olarak hatanın gösterildiği belgelemeler için kullanılmaktadır.
 • eser: Web sayfasının başlığı. Mevcut bir Vikipedi maddesine iç bağlantı verilebilir ya da bir dış bağlantı eklemek için url kullanılabilir ama ikisi de aynı anda olamaz. Eğik olarak görüntülenir.

bölüm[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • bölüm: Kaynağın başlığı. İç kaynak verilebilir ya da bölüm-url kullanılabilir; ancak ikisi birden olamaz. Tırnak içinde görüntülenir.
  • çeviri_bölüm: Gösterilen kaynağın yabancı bir dilde olması halinde, başlığın Türkçe çevirisi. bölüm alanından sonra köşeli ayraç içinde görüntülenir. bölüm-url tanımlanırsa, çeviribaşlık da bağlantının içinde yer alır. dil parametresinin kullanımı önerilir.

Bu alan için seçenekler:


başlık_biçim, görüntü biçimini ayarlar:

 • eğik = Eğik görüntüler.
 • eser = eser tanımlanırsa başlık tırnak içinde görüntülenir. Aksi halde eğik görüntülenir.
 • varsayılan = Tırnak içinde görüntülenir.

başlık_başlık, görüntü başlığını ayarlar:

 • kitapbaşlığı = kitapbaşlığı
 • varsayılan = bölüm

tip[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • tip: Kaynağın ortam tipiyle hakkında ek bilgi sağlar. Cümle durumunda ise biçimi gösterir. Başlıktan sonra ayraç içinde görüntülenir. Örnekler: Tez, kitapçık, kartonet, basın açıklaması.

Bu alan için seçenekler:


 • tip_varsayılan: "Varsayılan değer tip_varsayılan" ekler.

dergi[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • eser: Süreli yayın kaynağının adı. Gerekirse iç bağlantı verilebilir. Eğik olarak görüntülenir. İkinci adlar: eser, dergi, gazete, süreliyayın.
  • sayı: Yayın düzenli olarak yayınlanan bir diziye ait olduğunda kullanılır.
eser, girildiğinde diğer parametrelerin biçimlendirmesini değiştirir:
başlık, eğik yazılır ve tırnak içine alınır.
bölüm, eğik yazılır ve tırnak işareti içine alınmaz.
yer ve yayıncı, ayraç içine alınır.
sayfa ve sayfalar, ss. önekini göstermez.
basım görüntülenmez.

Bu alan için seçenekler:

 • departman, şunu ekler:
 • departman: Süreli yayındaki bölüm. eser sonrasında görüntülenir ve düz metin halindedir.

basım[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • basım: Yayının birden fazla baskısı olduğunda kullanılır. Örnek: "2.", "Revize", vb. Bu alandan sonra " ed." eki görüntülenir; dolayısıyıal |basım=2. biçiminde bir kullanım, 2. bas. sonucunu üretir. süreliyayın alanı tanımlandıysa görüntülenmez.

seri[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • seri veya sürüm: Kaynağın sayı sıralamasının yeniden başladığı bir kitap ya da dergi gibi bir serinin parçası olduğu durumlarda kullanılır.

seri_bölüm[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • seri: Bölümün ait olduğu serinin adı; iç bağlantı verilebilir.

olay[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

Şablon:Kaynak Biçemi belgelemesi/olay

ajans[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

cilt[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • cilt: Birkaç cilt halinde yayınlanan bir yayın içindir. başlık ve seri alanlarından sonra kalın olarak görüntülenir. Kalın yazı istenmiyorsa, cilt bilgilerini başlık alanında yer verin.

tarih[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • tarih: Gösterilen kaynağın tam tarihi. Kaynaklardaki diğer yayınlarla aynı biçimdedir. İç bağlantı vermeyin. Yazarlardan sonra görüntülenir ve ayraç içine alınır. Yazar yoksa, o zaman yayıncıdan sonra görüntülenir.
 • VEYA: yıl: Gösterilen kaynağın yılı.
  • ay: Yayın ayının adı. Güne de sahipseniz, bunun yerine tarih kullanın ve iç bağlantı vermeyin.
  • özgünyıl: Özgün yayın yılı. Tarih ve yıldan sonra görüntülenir. Açıklık adına, lütfen spesifik olarak girin. Örnek: |özgünyıl=İlk olarak 1859'da yayınlanmıştır veya |özgünyıl=1904'te bestelenmiştir.

Bu alan için seçenekler:

 • ikinciadlar, tarih için ikinci adlara yer verir.
 • başlangıç, şunları ekler:
 • VEYA: başlangıç: Program ya da bölümün ilk kısmının yayınlandığı tarih.
  • VE: bitiş: Program ya da bölümün son kısmının yayınlandığı tarih.

yayıncı[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • yayıncı: Yayıncının adı. Gerekirse iç bağlantı verilebilir. Süreli yayınlar için normalde girilmez. "Ltd", "Inc" ve "GmbH" gibi kurumsal unvanlar genellikle dahil edilmez. başlık sonrasında görüntülenir.; eser tanımlanırsa, yayıncı ve yer bilgilerine ayraç içinde yer verilir.
 • yer: Coğrafi yayın yeri. Genellikle iç bağlantı verilmez. Eserin adı yeri içerdiğinde kullanmayın. Örnek: The Boston Globe, The Times of India. yayıncı öncesinde görüntülenir.
 • yayıntarihi: Eserin yazıldığı tarihten farklıysa yayın tarihi. Yalnızca yıl veya tarih tanımlandığında ve farklı olduğunda görüntülenir. Aksi halde tarih olarak görüntülenir. Maddedeki diğer tarihler ile aynı biçimi kullanın ve iç bağlantıya yer vermeyin. yayıncı sonrasında gelir. eser tanımlanmamışsa, yayıntarihi, yayın öncesinde gelir ve ayraç içine alınır.

Bu alan için seçenekler:

 • |eser=hayır, "; eser tanımlanırsa, bu durumda yayıncı ve yer ayraç içinde eklenir." ifadesini bastırır.

habergrubu[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • habergrubu: Haber grubunun adı. Otomatik olarak bir bağlantı oluşturulur. İç bağlantı kullanmayın.

dil[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • dil: Türkçe değilse kaynağın dili yazılır. Ayraç içinde görüntülenir. Dilin tam adını kullanın ve simge veya şablona başvurmayın.

sayfalar[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • sayfa veya sayfalar: Kaynakta içeriği destekleyen sayfa. Öncesinde sırasıyla s. veya ss. yer alır. Birden fazla sayfa varsa sayfaları tire (-) ile ayırın. Sıralı olmayan sayfaları virgül (,) ile ayırın. Kaynaktaki toplam sayfa sayısını göstermek için kullanmayın.
  • ssyok: Uygun durumlarda s. veya ss. kullanımını bastırmak için e olarak girin. Örnek: |sayfa=Ön kapak.
 • VEYA: konum: Bir sayfa numarasının uygunsuz ya da yetersiz olduğu kaynaklar içindir. |sayfa= veya |sayfalar= kullanımı durumunda geçersiz kılınır.
Örnekler: sayfa (s.); sayfalar (ss.); bölüm (böl.); sütun (süt.); paragraf (para.); parça; saat, dakika ve saniye; perde, sahne, kanto, kitap, parça, arka kapak, kartonet, dize.

Bu alan için seçenekler:

 • eser, "veya eser tanımlıdır" ekler.

saat[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

Şablon:Kaynak Biçemi belgelemesi/saat

tanıtıcı1[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • tanıtıcı: Bir benzersiz tanıtıcıdır. Özelleştirilmiş tanıtıcılardan hiçbiri geçerli olmadığında kullanılır. Duruma göre iç bağlantı verin ya da bir şablon kullanın.

tanıtıcı2[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]


url[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • url: Yayın metninin bulunabileceği çevrimiçi bir yerin URL'si. başlık için iç bağlantı verilmişse kullanılamaz. Varsa bağlantının kaynak gösterilen spesifik sayfaları hedef olarak alması mümkündür. Amazon.com gibi ticari kitap satıcılarına bağlantı vermeyin.
  • erişimtarihi: URL'ye erişimin gerçekleştiği tam tarih. Kaynaklardaki diğer erişim tarihleriyle aynı biçimi kullanın. İç bağlantı vermeyin. Kayıtlı kullanıcılar tarafından gizlenebilir.
  • arşivurl: URL'nin kullanılamaz olması veya kullanılamaz hale gelmesine karşılık web sayfasının arşivlenmiş bir kopyasının URL'si. Genellikle WebCite ve Internet Archive gibi servislerde kullanılır ve arşivtarihi kullanımını gerektirir.
   • arşivtarihi: Bağlantının arşivlenme tarihidir. Diğer arşiv tarihleriyle aynı biçimi kullanın. İç bağlantı vermeyin.
   • ölüurl: URL halen geçerli olmasına rağmen önceden arşivlenmişse, |ölüurl=no ayarı yapın. Bu, görüntüleme sırasını değiştirmekte ve başlık özgün bağlantıyı korurken sonda da arşiv bağlantısı verilmektedir.
  • şablon belge gösterisi: Arşiv parametreleri, tüm gerekli parametrelere yer verildiğinden emin olunması için hata denetimine sahiptir. Aksi halde {{kaynak hatası}} çağrılır. Hata durumunda madde, yardım ve şablon sayfaları Kategori:Hatalı kaynak sözdizimine sahip maddeler'e yerleştirilir. Kategori kullanımını devre dışı bırakmak için |şablon belge gösterisi=doğru ayarı yapın. Temel olarak hatanın görüntülendiği yerlerde belgeleme için kullanılmaktadır.
 • biçim: url ile ulaşılan eserin biçimi. Örnekler: PDF, DOC, XLS. HTML varsayılan olduğu için belirtilmemelidir. başlık sonrasında ayraç içinde görüntülenir. Dış bağlantı simgesini değiştirmez.
URL'ler, desteklenen URI düzeni ile başlamalıdır: http:// ve https://, tüm tarayıcılar tarafından desteklenecektir. irc://, ircs://, ftp://, news:, mailto: ve gopher://, bir eklenti ya da harici bir uygulama gerektirecektir ve bu nedenle bunların kullanımından normalde kaçınılmalıdır. IPv6 ana bilgisayar adları, şu anda desteklenmemektedir.
Kaynak şablonu parametrelerindeki URL'lerin belli karakterler içerdiği durumlarda, bu şablonlar hatalı görüntülenecek ve bağlantı verecektir. Bu karakterlerin kodlanması gerekir. Örneğin boşluk yerine %20 gelmelidir. URL kodlaması için şu karakterleri değiştirin:
sp " ' < > [ ] | }
%20 %22 %27 %3c %3e %5b %5d %7c %7d
Tek kesme işaretlerinin şifrelenmesi gerekmez. Ancak şifrelenmemiş birden çok kesme işareti, eğik ya da kalın metin olarak ayrıştırılacaktır. Şablon ayraçlarının da kodlanması gerekmez; ancak kodlanmamış bir çify ayraç, şablon görüntülemesinin ayraçları olarak ayrıştırılacaktır.


Bu alan için seçenekler:


 • pmc adds:

" url tanımlanmamış ancak pmc tanımlanmışsa, url, pmc bağlantısına ayarlanır.

 • Ambargo: pmc geçerlilik tarihi. Gelecekteyse, url o tarihe kadar pmc bağlantısına ayarlanmayacaktır."

bölümurl[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

Şablon:Kaynak Biçemi belgelemesi/bölümurl

diğer[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • diğerözet: Kaynağın teknik olmayan bir özeti ya da incelemesine verilmiş bir URL bağlantısı. URL başlığı, "Diğer özet" olarak ayarlıdır.
  • diğerkaynak: diğerözet kaynağının adı. Eğik olarak görüntülenir ve öncesinde bir tire gelir.
  • diğertarih: Özetin tarihi. Ayraç içinde görüntülenir.

alıntı[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • alıntı: Kaynaktan alıntı yapılan ilgili metin. Tırnak işaretine alınmış halde görüntülenir. Girildiğinde kaynak sonlandırıcısı (varsayılan olarak nokta) bastırılır; yani alıntının sonlandırıcı bir noktalama işaretine yer vermesi gerekir.

Bu alan için seçenekler:

 • |kb2=evet, "Girildiğinde kaynak ayırıcı (varsayılan olarak nokta) bastırılır; yani alıntının sonlandırıcı noktalama işaretine yer vermesi gerekir."

ref[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]


 • ref: Çengel için kimlik. Varsayılan olarak çengel oluşturulmamaktadır. Olağan boş olmayan |ref=kimlik, kimlik ile bir çengel üretir. Bu tür bir bağlantı verilebilir kaynak, tam kaynaklara verilen iç bağlantıların hedefi haline getirilebilir ve özellikle kısaltılmış dipnotlar ve ayraçlı kaynak kullanımı gibi kısa kaynaklarda yararlıdır. |ref=harv özel değeri, {{harv}} şablonu için uygun bir çengel oluşturur. Bkz: Harvard kaynak şablonları için çengeller.

ref2[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • ref: Çengel tanıtıcısı. Çengeller, varsayılan olarak her zaman oluşturulur. Olağan boş olmayan |ref=tanıtıcı değeri, verilen tanıtıcı ile çengel oluşturur. Bu tür bir bağlantı verilebilir kaynak, tam kaynaklara verilen iç bağlantıların hedefi haline getirilebilir. Özellikle kısaltılmış notlar ve ayraçlı kaynaklar gibi kısa kaynaklarda yararlıdır.

görüntü[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • yazarmaskesi: İlk yazarın adının yerine tire veya metin koyar. Sayısal bir değer ya da bir sözcük girebilirsiniz. Meta verileri için tüm yazarlara değer girmeniz şarttır. Temel olarak tek bir yazarın birden çok eserinin listelendiği bazı biçimler için bibliyografyalarda kullanılması amaçlanmıştır. {{kaynakça}}, {{Kaynakça}} ya da benzeri ile üretilen bir listede kullanmayın; zira kaynakların görüntülenme sırası için hiçbir kontrol yoktur.
 • yazar-adı-ayırıcı: Soyadı ve ad arasındaki ayırıcıyı değiştirir. Varsayılan değeri virgül ve boşluktur (, ). Parametre varsa ama boşsa, hiçbir ayırıcı noktalama işareti kullanılmayacaktır. Boşluğun &#32; olarak kodlanması gerekir. Viki işaret dili olarak yorumlanacağı için yıldız (*), iki nokta üst üste (:) ya da kare (#) kullanmayın.
 • yazar-ayırıcı: Yazarlar arasındaki ayırıcıyı değiştirir. Varsayılan değeri noktalı virgül ve boşluktur (; ). Parametre varsa ama boşsa, hiçbir ayırıcı noktalama işareti kullanılmayacaktır. Boşluğun &#32; olarak kodlanması gerekir. Viki işaret dili olarak yorumlanacağı için yıldız (*), iki nokta üst üste (:) ya da kare (#) kullanmayın.
 • yazarları-göster: Görüntülenen yazar sayısı varsayılan olarak 8'dir. 9 adet girilirse, dokuzuncusu "ve diğ." olarak görüntülenir. Bu parametre, "ve diğ." öncesinde daha az yazara izin verilmesini mümkün kılar. Örnek: |yazarları-göster=2. "ve diğ.", |yazarları-göster=9 ayarı ile tamamen bastırılabilir.
 • sonyazarve: Herhangi bir değer ayarlandığında, yazarlar listesindeki son iki ad arasındaki ayırıcıyı ve imi (&) ile değiştirir. Varsayılan değeri noktalı virgül ve boşluktur (; ). Aksi halde ayarlanmışsa yazar-ayırıcı kullanılır.
 • postscript: Kaynak için kapatıcı noktalama işareti. varsayılan değeri noktadır (.). Parametre varsa ama boşsa, sonlandırıcı noktalama işareti kullanılmayacaktır. alıntı tanımlanırsa göz ardı edilir.
 • ayırıcı: Yazar, editör, vs. listelerini ayırmak için kullanılan noktalama işareti. Varsayılan değeri noktadır (.). Parametre varsa ama boşsa, ayırıcı noktalama işareti kullanılmayacaktır. Viki işaret dili olarak yorumlanacağı için yıldız (*), iki nokta üst üste (:) ya da kare (#) kullanmayın.

Bu alan için seçenekler:


 • kb2: Ayarlandığında şunları değiştirir:
  • postscript, varsayılan iken sıfırlanır.
  • ayırıcı, varsayılan olarak virgül (,) haline gelir.

harita_seri[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

Şablon:Kaynak Biçemi belgelemesi/harita seri

harita_kimlik[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

Şablon:Kaynak Biçemi belgelemesi/harita kimlik

harita_sayfalar[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

Şablon:Kaynak Biçemi belgelemesi/harita sayfalar

görüşme_kimlik[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

Şablon:Kaynak Biçemi belgelemesi/görüşme kimlik

görüşme_yazar[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • soyadı: Görüşmenin yapıldığı kişinin soyadı. İç bağlantı için bunu değil yazarbağı parametresini kullanın. Soyadının ilk olarak yazıldığı Çince gibi dillerde ya da kurumsal yazarların durumunda, kaynak ile aynı biçime yer vermek için soyadı kullanın.
  • ad: Unvanlar da dahil olmak üzere, yazarın adları. Örnek: Birinciad İkinciad veya Birinciad İ. veya Dr. Birinciad İ., Sr. İç bağlantı vermeyin; bunun için yazarbağı kullanın.
  • VEYA: Birden fazla konu için dokuz adede kadar ad1 soyadı1 ila ad9 soyadı9 kullanın. Dokuz konu tanımlandığında, varsayılan olarak sekiz adedi gösterilecek ve son yazar yerine "ve diğ." gösterilecektir.
 • yazarbağı: Konu hakkındaki mevcut Vikipedi maddesinin adı. Konunun web sitesine bağlantı vermeyin. İç bağlantı kullanmayın.
 • VEYA: Birden fazla konu için konubağı1 ila konubağı9 kullanın.
İkinci adlar: konu, soyadı, soyadı1, son, son1 yazar1, yazar, yazarlar; konu2, soyadı2, son2, yazar2 ila konu9, soyadı9, son9, yazar9; konubağı, yazarbağı, yazarbağı1; konubağı2, yazarbağı2 ila konubağı9, yazarbağı9.

görüşme_görüşmeci[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • görüşme: Görüşmecinin ad soyadı. Birden fazla girecekseniz noktalı virgül (;) ile ayırın. İsterseniz iç bağlantı verebilirsiniz.
 • ortakgörüşmeciler: Ortak görüşmecilerin ad soyadları.

kartonet_tarih[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

Şablon:Kaynak Biçemi belgelemesi/kartonet tarih

albüm_ad[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

Şablon:Kaynak Biçemi belgelemesi/albüm ad

albüm_sanatçı[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

Şablon:Kaynak Biçemi belgelemesi/albüm sanatçı

sezon[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

Şablon:Kaynak Biçemi belgelemesi/sezon

kurum[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • kurum: Bölümün yayınlandığı kurum (örn: TRT, ABC, NBC, CBS, Fox, Disney, BBC).
  • kanal: Kanalın (varsa) çağrı işareti (örn: TRT 2).

döküm[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • döküm: Özgün kaynağın dökümü.
  • dökümurl: Dökümün URL'si.

kartonet_başlık[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

Şablon:Kaynak Biçemi belgelemesi/kartonet başlık

konferans[kaynağı değiştir]

[altşablonu düzenle]

 • konferans: Konferansın adı. yer farklı ise yeri, tarih veya yılfarklı ise tarihi içerebilir.
  • konferansurl: url'den farklı ise, konferans tutanaklarının URL'si.

Ayrıca bakınız[kaynağı değiştir]