İçeriğe atla

Şablon:ArXiv kaynağı

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şablon belgelemesi[gör] [değiştir] [geçmiş] [temizle]

Bu Kaynak Biçemi 1 şablonu arXiv'de hazır bağlantılı kaynaklar oluşturmak için kullanılmaktadır. http://www.arxiv.org/abs/ bağlantısını kullanmaktadır.

Template data[kaynağı değiştir]

Açıklama yok.

Şablon parametreleri[Şablon veriyi değiştir]

ParametreAçıklamaTürDurum
urlurl URL katkı-url

açıklama yok

Bilinmiyorönerilen
başlıkbaşlık title Başlık

açıklama yok

Bilinmiyorgerekli
erişimtarihierişimtarihi access-date accessdate erişim-tarihi ErişimTarihi erişim tarihi

açıklama yok

Tarihönerilen
ajansajans agency Ajans

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
erişimyılıerişimyılı ErişimYılı

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
arşivtarihiarşivtarihi archive-date archivedate arşiv-tarihi ArşivTarihi

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
arşivbiçimiarşivbiçimi archive-format arşiv-biçimi ArşivBiçimi

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
arşivengelliarşivengelli arşivengeli ArşivEngelli

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
arşivurlarşivurl archive-url archiveurl arşiv-url ArşivURL arşivURL

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
yazarlaryazarlar authors people host credits Yazarlar yazars katkıdabulunanlar muhataplar kişiler

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
kitapbaşlığıkitapbaşlığı book-title booktitle kitap-başlığı KitapBaşlığı

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
bölümbölüm chapter contribution entry article section makale madde Kısım kısım episode Episode

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
kısımbiçimikısımbiçimi chapter-format contribution-format section-format bölüm-biçimi kısım-biçimi KısımBiçimi

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
kısım-urlkısım-url chapter-url chapterurl contribution-url contributionurl section-url sectionurl KısımURL bölüm-url bölümurl

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
ŞehirŞehir city şehir

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
sınıfsınıf class Sınıf

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
idid ID tanıtıcı id

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
eşyazarlareşyazarlar coauthors coauthor EşYazarlar ortakyazarlar yardımcıyazarlar yardımcı yazarlar

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
işbirliğiişbirliği collaboration İşbirliği

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
konferanskonferans conference event Konferans etkinlik

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
konferans-biçimikonferans-biçimi conference-format event-format KonferansBiçimi etkinlik-biçimi

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
konferans-urlkonferans-url conference-url conferenceurl event-url eventurl etkinlik-url KonferansURL

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
katkıkatkı contribution Katkı

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
tarihtarih date air-date airdate Tarih

açıklama yok

Bilinmiyorönerilen
ölüurlölüurl dead-url deadurl ÖlüURL ölü-url bozukurl bozukURL

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
lisanslisans degree Lisans

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
yazarları-gösteryazarları-göster display-authors displayauthors yazar-göster YazarlarıGöster

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
editörleri-göstereditörleri-göster display-editors displayeditors editör-göster EditörleriGöster

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
doibozukdoibozuk doi-broken doi-broken-date doi-inactive-date doi_brokendate doi_inactivedate doi-kırık-tarih DoiKırık doi_bozuktarihi

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
sürümsürüm edition Sürüm basım baskı

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
editörlereditörler editors Editörler

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
ansiklopediansiklopedi encyclopedia encyclopaedia Ansiklopedi

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
biçimbiçim format Biçim

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
sayısayı issue number Sayı

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
numaranumara number Numara

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
dildil language in Dil

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
sonyazarvesonyazarve last-author-amp lastauthoramp SonYazarVe

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
diğertarihdiğertarih lay-date laydate DiğerTarih

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
diğer-biçimdiğer-biçim lay-format DiğerBiçim

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
diğerkaynakdiğerkaynak lay-source laysource diğer-kaynak DiğerKaynak

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
diğer-urldiğer-url lay-url lay-summary layurl laysummary diğerurl diğerözet DiğerURL

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
posta-listesiposta-listesi mailinglist mailing-list PostaListesi e-posta kurum

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
haritaharita map Harita

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
harita-biçimiharita-biçimi map-format HaritaBiçimi

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
harita-urlharita-url mapurl map-url HaritaURL

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
mesaj-idmesaj-id message-id MesajID

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
dakikadakika minutes Dakika

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
network şebeke kurum

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
sayfasayfa p page s Sayfa

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
sayfalarsayfalar pp pages ss Sayfalar

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
ssyokssyok no-pp nopp SSYok

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
çalışmaçalışma journal newspaper magazine work Periyodik periodical encyclopedia encyclopaedia dictionary mailinglist dergi gazete website eser websitesi süreliyayın sözlük

açıklama yok

Bilinmiyorönerilen
yeryer place location Yer konum

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
programprogram Program

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
yayıntarihiyayıntarihi publicationdate publication-date yayın-tarihi YayınTarihi

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
yayınyeriyayınyeri publication-place publicationplace yayın-yeri YayınYeri

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
yayıncıyayıncı publisher distributor institution newsgroup Yayıncı yayımcı çağrıişareti habergrubu

açıklama yok

Bilinmiyorönerilen
alıntıalıntı quote quotation Alıntı

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
kaynakkaynak ref Kaynak

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
sezonsezon season Sezon

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
seriseri series version Seri versiyon

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
seri-bağlantısıseri-bağlantısı series-link serieslink SeriBağlantısı seribağı

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
seri-numarasıseri-numarası series-number series-no seriesnumber seriesno SeriNumarası

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
istasyonistasyon station İstasyon kanal

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
başlıkyokbaşlıkyok BaşlıkYok

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
başlık-bağıbaşlık-bağı title-link episode-link titlelink episodelink bölüm-bağlantısı başlık-bağlantısı bölüm-url bölümurl başlıklink başlıkbağı BaşlıkBağı

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
başlıknotubaşlıknotu department BaşlıkNotu

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
başlıktürübaşlıktürü type medium tür medya tip ortam BaşlıkTürü

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
çeviribölümüçeviribölümü trans-chapter trans_chapter çeviri_bölüm çeviri_bölümü ÇeviriBölüm

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
çeviribaşlıkçeviribaşlık trans-title trans_title çeviri-başlık ÇeviriBaşlık çeviri_başlık

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
ayay Ay month

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
yılyıl year Yıl sene

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
özgünyılözgünyıl orig-year origyear ÖzgünYıl

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
zamanzaman time Zaman

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
ileile via İle

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
ciltcilt volume Cilt

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
edilekçenoedilekçeno EDilekçeNo

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
ebilgiedinmenoebilgiedinmeno EBilgiEdinmeNo

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
cimerbaşvurunocimerbaşvuruno CimerBaşvuruNo

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
diğerleridiğerleri others interviewer interviewers Diğerleri

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
adad first given author-first# author#-first YazarListesi-Ad# ilk# muhatapadı#

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
soyadısoyadı last author surname author-last# author#-last subject# son# YazarListesi-Soyadı# yazar# yazar muhatap# muhatapsoyadı# özne# süje# konu#

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
YazarListesi-BağYazarListesi-Bağ authorlink# author-link# author#-link subjectlink# author#link subject-link# subject#-link subject#link yazar#-bağ yazarbağı# yazarlink# konubağı# muhatapbağı# öznebağı# süjebağı#

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
yazarmaskesiyazarmaskesi YazarListesi-Maske# author-mask# authormask# author#mask author#-mask

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
katkı-adkatkı-ad contributor-first# contributor#-first KatkıcıListesi-Ad#

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
katkı-soyadıkatkı-soyadı contributor# contributor-last# contributor#-last KatkıcıListesi-Soyadı#

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
katkı-bağıkatkı-bağı contributor-link# contributor#-link KatkıcıListesi-Bağ#

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
katkı-maskesikatkı-maskesi contributor-mask# contributor#-mask KatkıcıListesi-Maske#

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
editör-adeditör-ad editor-first editor#-first editor-given# editor#-given editör#-ilk EditörListesi#-Ad

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
editör-soyadıeditör-soyadı editor# editor-last editor#-last editor-surname# editor#-surname EditörListesi#-Soyadı editör#-son editör#

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
editör-bağeditör-bağ editor-link# editor#-link editorlink# editor#link editör#-bağı EditörListesi#-Bağ

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
editör-maskesieditör-maskesi editor-mask# editor#-mask editormask# editor#mask EditörListesi#-Maske

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
görüşmeci-adgörüşmeci-ad interviewer-first# interviewer#-first GörüşmeciListesi#-Ad

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
görüşmeci-soyadıgörüşmeci-soyadı interviewer# interviewer-last# interviewer#-last GörüşmeciListesi#-Soyadı görüşmeci#

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
görüşmeci-bağlantıgörüşmeci-bağlantı interviewer-link# interviewer#-link GörüşmeciListesi#-Bağ

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
görüşmeci-maskesigörüşmeci-maskesi interviewer-mask# interviewer#-mask GörüşmeciListesi#-Maske

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
çevirmen-adçevirmen-ad translator-first# translator#-first ÇevirmenListesi#-Ad

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
çevirmen-soyadıçevirmen-soyadı translator# translator-last# translator#-last çevirmen# ÇevirmenListesi#-Soyadı

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
çevirmen-bağıçevirmen-bağı translator-link# translator#-link ÇevirmenListesi#-Bağ

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
çevirmen-maskesiçevirmen-maskesi translator-mask# translator#-mask ÇevirmenListesi#-Maske

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
çevirmen-ad2çevirmen-ad2 translator-first2

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
çevirmen-ad3çevirmen-ad3 translator-first3

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
çevirmen-ad4çevirmen-ad4 translator-first4

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
çevirmen-ad5çevirmen-ad5 translator-first5

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
çevirmen-ad6çevirmen-ad6 translator-first6

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
çevirmen-ad7çevirmen-ad7 translator-first7

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
çevirmen-ad8çevirmen-ad8 translator-first8

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
çevirmen-ad9çevirmen-ad9 translator-first9

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
çevirmen-soyadı2çevirmen-soyadı2 translator-last2

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
çevirmen-soyadı3çevirmen-soyadı3 translator-last3

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
çevirmen-soyadı4çevirmen-soyadı4 translator-last4

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
çevirmen-soyadı5çevirmen-soyadı5 translator-last5

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
çevirmen-soyadı6çevirmen-soyadı6 translator-last6

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
çevirmen-soyadı7çevirmen-soyadı7 translator-last7

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
çevirmen-soyadı8çevirmen-soyadı8 translator-last8

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
çevirmen-soyadı9çevirmen-soyadı9 translator-last9

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
editör2-adeditör2-ad editor2-first

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
editör3-adeditör3-ad editor3-first

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
editör4-adeditör4-ad editor4-first

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
editör5-adeditör5-ad editor5-first

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
editör6-adeditör6-ad editor6-first

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
editör7-adeditör7-ad editor7-first

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
editör8-adeditör8-ad editor8-first

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
editör9-adeditör9-ad editor9-first

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
editör2-soyadıeditör2-soyadı editor2-last

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
editör3-soyadıeditör3-soyadı editor3-last

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
editör4-soyadıeditör4-soyadı editor4-last

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
editör5-soyadıeditör5-soyadı editor5-last

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
editör6-soyadıeditör6-soyadı editor6-last

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
editör7-soyadıeditör7-soyadı editor7-last

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
editör8-soyadıeditör8-soyadı editor8-last

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
editör9-soyadıeditör9-soyadı editor9-last

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
issnissn

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
isbnisbn

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
pmcpmc

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
pmidpmid

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
oclcoclc

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
doidoi

açıklama yok

Bilinmiyoristeğe bağlı
ad1ad1 first1

açıklama yok

Dizeisteğe bağlı
ad2ad2 first2

açıklama yok

Dizeisteğe bağlı
ad3ad3 first3

açıklama yok

Dizeisteğe bağlı
ad4ad4 first4

açıklama yok

Dizeisteğe bağlı
ad5ad5 first5

açıklama yok

Dizeisteğe bağlı
ad6ad6 first6

açıklama yok

Dizeisteğe bağlı
ad7ad7 first7

açıklama yok

Dizeisteğe bağlı
ad8ad8 first8

açıklama yok

Dizeisteğe bağlı
ad9ad9 first9

açıklama yok

Dizeisteğe bağlı
ad10ad10 first10

açıklama yok

Dizeisteğe bağlı
soyadı1soyadı1 last1

açıklama yok

Dizeisteğe bağlı
soyadı2soyadı2 last2

açıklama yok

Dizeisteğe bağlı
soyadı3soyadı3 last3

açıklama yok

Dizeisteğe bağlı
soyadı4soyadı4 last4

açıklama yok

Dizeisteğe bağlı
soyadı5soyadı5 last5

açıklama yok

Dizeisteğe bağlı
soyadı6soyadı6 last6

açıklama yok

Dizeisteğe bağlı
soyadı7soyadı7 last7

açıklama yok

Dizeisteğe bağlı
soyadı8soyadı8 last8

açıklama yok

Dizeisteğe bağlı
soyadı9soyadı9 last9

açıklama yok

Dizeisteğe bağlı
soyadı10soyadı10 last10

açıklama yok

Dizeisteğe bağlı