İnsan biçimcilik

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Antropomorfizm sayfasından yönlendirildi)
Atla: kullan, ara
Milo Winter tarafından çizilen bir antropomorfizm örneği.

Antropomorfizm ya da İnsan biçimcilik, insan niteliklerinin başka bir varlığa atfedilmesidir. Hayvanlar, cansız varlıklar, doğa güçleri, çok ve tek Tanrılı dinlerdeki tanrılar, melekler, şeytanlar, cinler ve daha başka kavramlar da "Antropomorfizm" konusu olabilir. "Antropomorfizm", Yunancada insan anlamına gelen ανθρωπος (anthrōpos) ile şekil veya biçim anlamına gelen μορφη (morphē) kelimelerinden oluşur.

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

Eski Yunan dinlerinde antropomorfizm, Homeros ve Hesiodos'un tanrıları insan gibi anlatmasıyla başladı. Buna karşılık, pek çok Eski Yunan düşünürü, yurttaşlarının dini görüşlerine karşı çıktı, antropomorfizmi eleştirdi, soyut tek tanrılı inancı savundu. Meselâ, Aristo'nun Fizik kitabındaki ilk unsur, hiçbir insanî özellik taşımaz.

Dinlerde[değiştir | kaynağı değiştir]

Ana madde: Antropoteizm

Musevilik, İslâm, Bahâîlik dinleri Tanrı'nın antropomorfik düşünülmesine karşı çıkan dinlerdendir. [kaynak belirtilmeli]

İslâm dinî müşebbihe i'tikadî mezhebinde[değiştir | kaynağı değiştir]

Batı'da ilk defa On Sekizinci Yüzyıl ortalarında kullanılmaya başlanılan "Antropomorfizm" [1][2] deyimi bazı İslâm kelamcıları tarafından İslâm'daki Müşebbihe i'tikadî mezhebinin eşdeğeri olarak algılanmış ve bu durum putperestliğe denk olarak gösterilmiştir.

Kur'an’da Allah’ın 99 ismi[değiştir | kaynağı değiştir]

Ana maddeler: Kur'an ve Allah'ın 99 ismi

Kur'an’da Allah'ın 99 ismi arasında verilen intikam alan, sabırlı olan gibi bazı isimler ile (yemin etme, beddua etme, hikâyeler anlatma, kendisine dostlar ve düşmanlar edinme gibi) bazı fiiller Kişisel tanrı olarak tanımlanan ve Tanrı’ya insanî sıfatlar atfeden diğer örneklerdir.

Müşebbihe i'tikadı mensupları Kur'an ve hadislerde geçen "antropomorfik" anlatımları gerçek olarak değerlendirmiş, ve Tanrı'nın bazı ad veya fiillerine insansı etkiler atfetmişlerdir.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]