Weber (birim)

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Fizikte, weber (sembol: Wb) manyetik akı nın SI birim sistemindeki karşılığıdır. Alman fizikçi Wilhelm Eduard Weber (1804 - 1891) 'dan dolayı bu isim ile adlandılırmıştır.

Weber (Wb), manyetik akı birimi olarak kullanılır ve manyetik akının, bir yüzeyin belli bir alanı boyunca geçiş sayısını ifade eder.

Weber ölçümü, bir manyetik alanın bir yüzeyden geçişini ölçmek için kullanılır. Manyetik alan, manyetik bir alan üreten bir kaynaktan kaynaklanabilir veya bir manyetik alanın değişen bir alanındaki hareket eden bir iletken veya manyetik malzeme tarafından üretilebilir.

Bir weber, manyetik akının manyetik akı yoğunluğu ile yüzey alanının çarpımı olarak ifade edilir ve aşağıdaki formülle hesaplanır:

Wb = T * m^2

Burada, Wb: Weber (manyetik akı birimi) T: Manyetik akı yoğunluğu (Tesla) m: Yüzey alanı (metrekare)

Örneğin, manyetik akı yoğunluğu 1 Tesla ve yüzey alanı 0.5 metrekare olan bir alanda manyetik akı aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:

Wb = T * m^2 = 1 T * 0.5 m^2 = 0.5 Wb

Bu alandaki manyetik akı 0.5 weber veya 0.5 Wb olarak ifade edilir.

Weber Faraday kanununa göre belirlenmiştir. Akıda, bir saniye deki bir weberlik değişim bir volt luk elektro motor kuvvet endüklenmesine neden olur.

SI birim sistemi nde, weber kg·m2·s−2·A−1 'e eşittir. Bu da volt-saniyeye (V·s) eşittir. 1 weber 1 T m2 = maxwell'e eşittir.