Mol (birim)

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Avogadro sayısı () kadar atom ya da molekül içeren maddeye 1 mol denir. Mol, hiçbir zaman belli bir kütleyi ifade etmez.

"Mol" ismi, Alman kimyager Wilhelm Ostwald tarafından koyulmuştur.

Mol, kimyasal madde miktarının birimidir. Bir mol, bir maddenin moleküler veya atomik ölçeğindeki temel yapı taşlarının sayısını ifade eder. Bir mol, Avogadro sayısı olarak bilinen 6.022 x 10^23 adet yapı taşı içerir.

Örneğin, bir mol suyun molekülleri, iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomu içerir. Bir mol karbon dioksit gazı molekülleri, bir karbon atomu ve iki oksijen atomu içerir.

Mol, birçok kimyasal hesaplamada ve ölçümlerde kullanılır. Örneğin, bir kimyasal reaksiyonun verimliliğinin hesaplanmasında veya bir çözeltinin konsantrasyonunun belirlenmesinde kullanılabilir. Mol, uluslararası birim sistemi (SI) tarafından tanımlanmıştır ve birim sembolü "mol" ile gösterilir.

  • 1 mol hidrojen (H) atomunun kütlesi = 1 g
  • 1 mol oksijen (O) atomunun kütlesi = 16 g
  • 1 mol su (H2 + ½O2) molekülünün kütlesi = 18 g
  • 1 tane su molekülünün kütlesi = 'dir.

Bir diğer ifade ile mol; 12 g C elementindeki atom sayısı kadar tanecik içeren sistemdir. 0 derece ortam sıcaklığı ve 1 Atmosfer basınç altında bir mol gaz 22,4 litre hacim kaplar.

olmak üzere aşağıdaki formüller ile mol hesaplanabilir: