Amper

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Amper (sembolü A), elektrikte akım şiddeti birimidir. Birim zamanda geçen elektrik yükü miktarına elektrik akımının şiddeti denir. Bir iletkenin belli bir kesitinden saniyede bir Coulomb elektrik yükü geçerse, akım şiddeti 1 A olur.

Amper, elektrik akımının ölçüsü birimidir ve uluslararası birim sistemi (SI) tarafından tanımlanmıştır. Bir amper, bir saniyede belirli bir noktadan geçen elektrik yükü miktarını ifade eder.

Tam olarak, bir amper, herhangi bir noktadan bir saniyede geçen elektrik yükünün miktarıdır ve birim sembolü "A" ile gösterilir. Bu, elektrik akımının şiddetini ölçmek için kullanılan temel birim birimidir.

Bir amperin değişiklikleri, bir devredeki elektrik akımının artması ya da azalması ile ilgilidir. Bir amperlik bir akım, bir saniyede bir Coulomb yükünü taşır. Burada, Coulomb, birim yükü ifade eder ve bir Coulomb, bir saniyede bir amperlik bir akımda taşınan yük miktarına eşittir.

Elektrik akımının ölçümü, özellikle elektriksel güç ve enerji tüketimi hesaplamalarında önemlidir ve birçok farklı uygulamada kullanılır. Elektrikli cihazların ve elektrik devrelerinin tasarımında, güç tüketiminin kontrolünde ve elektrikli motorların performansının ölçümünde kullanılır.

Akım şiddeti:

formülüne göre hesaplanır;

Q: Elektrik yükü miktarı (Coulomb),
t: Zaman (saniye)
I: Akım şiddeti (Amper).

Akım, iki nokta arasındaki potansiyel farkı nedeniyle oluşur ve şiddeti

şeklinde hesaplanır;

V: Potansiyel farkı (Volt),
R: Direnç (Ohm),
I: Akım şiddeti (Amper).

Elektrik yükü birimi olarak Coulomb kullanılmaktadır. Bir elektronun yükü 1,602*10−19 Coulomb'dur. Yani 6,242 *1018 elektronun yükü 1 coulomb'tur.

Bir şimşek veya yıldırımdaki akımın şiddeti 100.000 A seviyelerine ulaşabilirken, yüksek frekansla çalışan elektronik devrelerinde akım şiddeti μA düzeyindedir.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

amper (A) SI çarpanları
Alt katlar Katlar
Değer SI sembolü Adı Değer SI sembolü Adı
10−1 A dA desiamper 101 A daA dekaamper
10−2 A cA santiamper 102 A hA hektoamper
10−3 A mA miliamper 103 A kA kiloamper
10−6 A µA mikroamper 106 A MA megaamper
10−9 A nA nanoamper 109 A GA gigaamper
10−12 A pA pikoamper 1012 A TA teraamper
10−15 A fA femtoamper 1015 A PA petaamper
10−18 A aA attoamper 1018 A EA egzaamper
10−21 A zA zeptoamper 1021 A ZA zettaamper
10−24 A yA yoktoamper 1024 A YA yottaamper
10−27 A rA rontoamper 1027 A RA ronnaamper
10−30 A qA quectoamper 1030 A QA quettaamper