Modül:Kategori/veri/spor

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Modül belgelemesi[gör] [değiştir] [geçmiş] [temizle]

Bu modül, Modül:Kategori tarafından kullanılan bir veri modülüdür. Yeni bir kategori verisi eklemek için lütfen önce ana modülün belgelemesini okuyun. Daha sonra da aşağıda belirtilen nesnelerin yapısını anlayın.

Diğer veri modülleri

Nesnelerin yapısı

Bir nesnenin yapısı şu şekildedir (her nesnede aynı etiketler mevcut):

k["doğanlar"] = {
	"doğumlular",
	ek = {"y", "d"},
	ebeveynler = {"başlangıçlar", "kişiler"},
	sira_anahtari = {"D", "D"},
	kademe = 4,
	aciklama = "{{{yılda}}} doğmuş olan insanlar",
	bak = {"ölenler"},
	gore = "doğum",
}

numaralı değerler

1, 2, 3 veya 4 numaralı değerler şu anlamda kullanılır; mesela genel olarak eserler kategorileri şu şekildedir:

Görüleceği üzere tüm kademelerde (yıl, onyıl, yüzyıl ve binyıl) sonuna eklenen kısım aynı ve bu eserler. Ama bazu durumlarda bu adlar aynı olmayabilir. Yukarıdaki doğanlar nesnesinde 1 numaralı değer doğumlular olarak girilmiş, bunun sebebi şudur:

Birinci kademede (yıl değerinde) doğumlular yazılırken üst kademelerde doğanlar yazılır. Eğer bu durum şöyle olsaydı:

  • 2012'de doğanlar
  • 2010'lar doğumlular
  • 21. yüzyılda doğanlar
  • 3. binyılda doğanlar

Bu defa da nesnede şöyle bir giriş yapılması gerekirdi:

k["doğanlar"] = {
	nil, "doğumlular"
}

1 numaralı değeri geçersiz kılacak "nil" değerini girmeliyiz ve ardından 2 numaralı değere de ikinci kademe kategorinin (onyıl) adında doğumlular eklendiği için bu değeri yazmalıyız. 3 ve 4 numaralı değerleri kullanmıyoruz, çünkü bir farklılık olmadığı sürece gerek yok.

ek=

Bu değer bir nesne tipindeki yıl, onyıl, yüzyıl veya binyıl değerinden sonra "de, da" eklerinin eklenip eklenmeyeceğini saptamamıza yardım eder. Bu değerin tipi bir string de olabilir, table da. Yukarıda gördüğümüz örnekte bir tablo olarak eklenmiş. Bunun sebebi şu:

Bu listede yıl kademesinde ek yok, fakat üst kademelerde var. Bu sebeple şu şekilde tablo eklenmiş: {"y", "d"} Birinci "y" değeri, "yanlış" demek, yani ek eklenmemeli. İkinci "d" değeri ise "doğru" demek yani ek eklenmeli. Bunun sıralaması da şu şekildedir, bu tablo içerisine 4 numaraya kadar değer eklenebilir, her bir değer bir kademe (yıl, onyıl, yüzyıl veya binyıl) içindir. Birinci değer yıl kademesi içindir, ikinci değer onyıl kademesi içindir ve eğer devamında bir değer yoksa ikinci değerde olduğu gibi kullanılır.

Tabi hepsi birbiri ile tutarlı ise, yukarıdaki eserler örneğindeki gibi. Buraya tablo yerine ek = "d", şeklinde bir değer eklenir yalnızca. Bu da her kademede ek eklenmesi gerektiğini söyler.

NOT: Eğer 2012'deki afetler gibi bir kategoriye aitse nesne, herhangi bir ek değerini "d" veya "y" değil de "ki" yapmanız gerekmektedir.

ebeveynler=

Kategorinin eklenmesi gereken üst kategorilerin tipine göre kategori adlarının listesini bize verir. Yukarıdaki durumda ilk ebeveynimiz başlangıçlar mesela. Bu demek oluyor ki, en başta sayfa adından ayırdığımız yıl değerini en başa ekleyip uygun ebeveyne eklememiz gerek. Yılımız 2000 idi. Yani ilk ebeveynimiz 2000'de başlangıçlar olacak. Burada yılın ekinin eklenip eklenmeyeceğini de başlangıçlar nesnesine bakarak anlıyoruz:

k["başlangıçlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"B"},
	kademe = 4,
}

İkinci ebeveynimiz de kişiler, aynı işlem bu ebeveyne de yapılır.

Şimdi ise, bir üst kademe kategorisine geçmemiz gerek, bir üst kademe onyıl kategorisi olduğu için mevcut yılın bulunduğu onyılı saptıyoruz öncelikle, ki bu da 2000'ler, yani sonuç olarak da 2000'lerde doğanlar ebeveynini elde ediyoruz. Her bir nesnenin bir üst seviyedeki kategorisi otomatik olarak saptanmaktadır. Yani, bu durumda 2000'lerde doğanlar nesnesinin üst kategorisini elde ettik, fakat eğer bu tipi onyıla göre ayırıyorsak bu kategori eklenir. Aksi takdirde eklenmez. Bir üst kademe kategorisinin hangi durumlarda eklenip eklenmeyeceği aşağıdaki kademe= başlığında açıklanmıştır.

sira_anahtari=

Bir tablodur. Bu tablonun içerisinde sırasıyla her ebeveyne eklenecek olan kategori anahtarı bulunur. Kategori anahtarı ise, bir kategori eklerken sıralanacağı harfi belirler. Yani [[Kategori:2020'de sanat|E]] ifadesindeki E bir kategori anahtarıdır. Her kategori, her ebeveynine farklı bir anahtar ile eklenebilir. Önemli olan ebeveynlerin ve anahtarların aynı sıralamada olmasıdır.

kademe=

Bir kategori tipinin hangi kademeye kadar devam edeceğini belirtir. Mesela yukarıdaki örnekte bu değer 4 olarak belirlenmiş. Bu demek oluyor ki, doğanlar kategorilerini yıldan, binyıla kadar ayırt edebiliyoruz. Fakat derleme albümleri nesnesini incelediğimizde:

k["derleme albümleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"albümler"},
	sira_anahtari = {"D"},
	kademe = 2,
	sonHarfSil = true,
}

Görüyoruz ki, buradaki kademe 2, yani bu derleme albümlerini yalnızca yıla ve onyıla göre ayırt edebiliyoruz. Bu kademe değerleri zamanla yoğunluğa göre değiştirilebilir.

aciklama=

Sayfada eğer bir açıklama yazısı eklenecek ise bu yazıdır.

bak=

Eğer {{kategori ayrıca bakınız}} şablonu ile en başa eklenmesi gereken başka bir kategori varsa, bunu buraya ekleyebiliriz. Örnekte {"ölenler"} şeklinde eklenmiş. Bir tablonun içerisinde "ölenler" değeri var. Yani ölenler nesnesini çağırıp onun aynı kademediki karşılık kategorisini en üste ekliyoruz.

portaller=

Mevcut kategori ile ilgili gösterilmesi gereken portaller var ise bunların listesini {{portal}} şablonu ile eklenmesini sağlar.

Örneğin, eğer sağ tarafa dayalı bir şekilde "Sanat portali" bağlantısını görmek istiyorsak, bu parametreyi şu şekilde kullanmalıyız: portaller = {"sanat"}.

sonHarfSil=

Bu varsa true değeri ile eklenebilir. Bu şu amaç için kullanılır, mesela derleme albümleri kategorileri şu şekildedir:

Ama bunların her biri şöyle ana kategorilere sahiptir:

Görüldüğü üzere "yıla göre ..." ifadesinde kullanılırken derleme albümleri ifadesindeki son harf olan "i" silinmiştir, yani eğer bu değer girilirse göre kategorilerinde hep son harf silinir. Benzer durumlar; "2010 şarkıları", "2010 albümleri" vs...

gore=

Bu değer Yıla göre derleme albümler veya Döneme göre müzik tarzı kategoriler için kullanılan bir değerdir. Mesela en üstteki örneğimizde bu değer gore = "doğum", şeklinde girilmiş. Bu demek oluyor ki, Döneme göre doğanlar kategorisindeysek, bu kategorinin üst kategorisi "doğanlar" veya "doğumlular" değil "doğum" şeklinde olmalıdır.

Bu değer eğer hayır olursa, Başladığı döneme göre televizyon dizilerinde olduğu gibi, bunun üst kademesi eklenmez, yalnızca ebeveynler değerleri eklenir.

Bu değer eğer üst olursa, Yıla göre remiks albümlerinde olduğu gibi, bunun üst kategorisi yani bir "Döneme göre ..." kategorisi yoktur, bu sebeple de direkt Remiks albümleri kategorisine eklenir.

Eğer hem üst kategorisi yani bir "Döneme göre ..." kategorisi yoksa ve de göre kategorileri farklı adla adlandırılmış bir kategoriye eklenecekse bu değeri bir tablo şeklinde eklemelisiniz. Yani {"üst", "dönemlere göre Almanya tarihi"} gibi. Mesela Almanya nesnesi incelendiğinde:

k["Almanya"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"Avrupa", "ülkelere göre"},
	sira_anahtari = {"A", "A"},
	kademe = 4,
	gore = {"üst", "dönemlere göre Almanya tarihi"}
}

Normalde Yıla göre Almanya kategorisinin üst değeri eklendiği için Döneme göre Almanya kategorisine değil de Almanya kategorisine eklenmesi gerekir. Fakat tablo şeklinde ekleme yapıldığında ve hem üst hem de ikinci bir dönemlere göre Almanya tarihi adı girildiğinde Yıla göre Almanya kategorisi, Dönemlere göre Almanya tarihi kategorisine eklenir.

basta=

Bu değer bir string değeridir. Bir kategori adında yıl başta değilse, yani yılın başında gelen başka bir ifade mevcutsa, bunu bu parametreyi kullanarak belirtmelisiniz.

Mesela Kategori:Kıtalara göre 2012 kategorisi. Burada 2012 yılı kategorinin en sonunda. Bu nesnede basta parametresine bizim "kıtalara göre" ifadesini girmemiz gerekiyor ki, modül yılın kıtalara göre'den sonra geldiğini anlayabilsin.

Ya da "ülkelere göre spor" nesnesini incelersek, Kategori:Ülkelere göre 2010'da spor kategorisi için baktığımızda, burada nesnemizin adı, yılı çıkarttığımız zamanki haliyle oluşmuş. Fakat yıl ortada duruyor. Yılın hangi ifadeden sonra geldiğini anlayabilmesi için modülün, aşağıdaki gibi "basta" parametresine "ülkelere göre" yazmalısınız.

k["ülkelere göre spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"futbol", "ülkelere göre"},
	sira_anahtari = {"Ü", "Ü"},
	kademe = 3,
	basta = "ülkelere göre"
}
local k = {}

k["spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"S"},
	kademe = 4,
}

-- Buradan sonraki liste alfabetiktir
-- Eğer başında "başlayan, sona eren, tanıtılan, feshedilen" ifadeleri mevcut ise,
-- sıralarken bunları dikkate almayınız

k["alp disiplini"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kış sporları"},
	sira_anahtari = {"A"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["at yarışı"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"A"},
	kademe = 2,
}

k["atıcılık"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"A"},
	kademe = 3,
}

k["atlama"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"A"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["atletizm"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"A"},
	kademe = 3,
}

k["badminton"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"B"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["basketbol"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"B"},
	kademe = 3,
	gore = "üst",
}

k["biatlon"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kış sporları"},
	sira_anahtari = {"B"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["kurulan basketbol kulüpleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan spor kulüpleri", "basketbol"},
	sira_anahtari = {"B", "K"},
	kademe = 3,
	bak = {"feshedilen basketbol kulüpleri"},
	gore = "üst",
}

k["binicilik"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"B"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["bisiklet"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"B"},
	kademe = 3,
	gore = "üst",
}

k["boks"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"B"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["buz hokeyi"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"B"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["buz pateni"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"B"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["çok sporlu etkinlikler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"Ç"},
	kademe = 3,
}

k["eskrim"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"E"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["Formula 1"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"motor sporları"},
	sira_anahtari = {"F"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["futbol"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"F"},
	kademe = 3,
}

k["feshedilen futbol kulüpleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"feshedilen spor kulüpleri", "futbol"},
	sira_anahtari = {"F", "K"},
	kademe = 2,
	bak = {"kurulan futbol kulüpleri"},
	gore = "üst",
}

k["kurulan futbol kulüpleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan spor kulüpleri", "futbol"},
	sira_anahtari = {"F", "K"},
	kademe = 2,
	bak = {"feshedilen futbol kulüpleri"},
	gore = "üst",
}

k["golf"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"G"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["güreş"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"G"},
	kademe = 3,
}

k["halter"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"H"},
	kademe = 3,
}

k["hentbol"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"H"},
	kademe = 3,
	gore = "üst",
}

k["jimnastik"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"J"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["judo"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"J"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["kano"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["karate"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["kayak"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 3,
}

k["kayakla atlama"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kuzey disiplini"},
	sira_anahtari = {"A"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["kısa kulvar sürat pateni"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 2,
}

k["kış sporları"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["kuzey disiplini"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kış sporları"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 2,
}

k["kürek"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["feshedilen spor kulüpleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"feshedilen spor kuruluşları"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 3,
	bak = {"kurulan spor kulüpleri"},
}

k["kurulan spor kulüpleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan spor kuruluşları"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 3,
	bak = {"feshedilen spor kulüpleri"},
}

k["kurulan yinelenen spor etkinlikleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan yinelenen olaylar", "spor"},
	sira_anahtari = {"S", "Y"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["feshedilen spor kuruluşları"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"feshedilmiş kuruluşlar", "spor"},
	sira_anahtari = {"S", "K"},
	kademe = 4,
	bak = {"kurulan spor kuruluşları"},
}

k["kurulan spor kuruluşları"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan kuruluşlar", "spor"},
	sira_anahtari = {"S", "K"},
	kademe = 4,
	bak = {"feshedilen spor kuruluşları"},
}

k["masa tenisi"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"M"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["motor sporları"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"M"},
	kademe = 3,
}

k["okçuluk"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"O"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["profesyonel güreş"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"P"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["ragbi"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"R"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["kurulan ragbi kulüpleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan spor kulüpleri", "ragbi"},
	sira_anahtari = {"R", "K"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["su sporları"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"S"},
	kademe = 3,
}

k["snooker"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"S"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["sutopu"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"su sporları"},
	sira_anahtari = {"S"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["tekvando"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"T"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["tenis"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"T"},
	kademe = 2,
}

k["ülkelere göre futbol"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"futbol", "ülkelere göre spor"},
	sira_anahtari = {"+", "F"},
	kademe = 2,
	basta = "ülkelere göre",
	gore = {"üst", "döneme göre futbol"}
}
k["Ülkelere göre futbol"] = "ülkelere göre futbol"

k["ülkelere göre spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor", "ülkelere göre"},
	sira_anahtari = {"+", "+"},
	kademe = 3,
	basta = "ülkelere göre",
	gore = "ülkelerine göre spor"
}
k["Ülkelere göre spor"] = "ülkelere göre spor"

k["voleybol"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"V"},
	kademe = 2,
}

k["kurulan voleybol kulüpleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan spor kulüpleri", "voleybol"},
	sira_anahtari = {"V", "K"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["yelken"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"su sporları"},
	sira_anahtari = {"Y"},
	kademe = 3,
	gore = "üst",
}

k["yüzme"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"su sporları"},
	sira_anahtari = {"Y"},
	kademe = 3,
	gore = "üst",
}


-- Buradan sonraki liste ülkelere ve kıtalara göre kategoriler içerir


k["Afrika'da spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor", "Afrika"},
	sira_anahtari = {"A", "A"},
	kademe = 3,
}

k["Asya'da futbol"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"Asya'da spor", "futbol"},
	sira_anahtari = {" F", "A"},
	kademe = 3,
}

k["Asya'da spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor", "Asya"},
	sira_anahtari = {"A", "A"},
	kademe = 3,
}

k["Avrupa'da futbol"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"Avrupa'da spor", "futbol"},
	sira_anahtari = {" F", "A"},
	kademe = 3,
}

k["Avrupa'da spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor", "Avrupa"},
	sira_anahtari = {"A", "A"},
	kademe = 3,
}

k["Almanya'da futbol"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"Almanya'da spor", "Avrupa'da futbol", "ülkelere göre futbol"},
	sira_anahtari = {"F", "A", "A"},
	kademe = 3,
}

k["Almanya'da spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"Almanya", "Avrupa'da spor", "ülkelere göre spor"},
	sira_anahtari = {"S", "A", "A"},
	kademe = 3,
}

k["Avustralya'da spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"Avustralya", "Okyanusya'da spor", "ülkelere göre spor"},
	sira_anahtari = {"S", "A", "A"},
	kademe = 3,
}

k["Birleşik Krallık'ta futbol"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"Birleşik Krallık'ta spor", "Avrupa'da futbol", "ülkelere göre futbol"},
	sira_anahtari = {"F", "B", "B"},
	kademe = 3,
}

k["Birleşik Krallık'ta spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"Birleşik Krallık", "Avrupa'da spor", "ülkelere göre spor"},
	sira_anahtari = {"S", "B", "B"},
	kademe = 3,
}

k["Bulgaristan'da spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"Bulgaristan", "Avrupa'da spor", "ülkelere göre spor"},
	sira_anahtari = {"S", "B", "B"},
	kademe = 3,
}

k["Fransa'da futbol"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"Fransa'da spor", "Avrupa'da futbol", "ülkelere göre futbol"},
	sira_anahtari = {"F", "F", "F"},
	kademe = 3,
}

k["Fransa'da spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"Fransa", "Avrupa'da spor", "ülkelere göre spor"},
	sira_anahtari = {"S", "F", "F"},
	kademe = 3,
}

k["İngiltere'de futbol"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"İngiltere'de spor", "Birleşik Krallık'ta futbol", "ülkelere göre futbol"},
	sira_anahtari = {"F", "İ", "İ"},
	kademe = 3,
}

k["İngiltere'de spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"İngiltere", "Birleşik Krallık'ta spor", "ülkelere göre spor"},
	sira_anahtari = {"S", "İ", "İ"},
	kademe = 3,
}

k["İspanya'da futbol"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"İspanya'da spor", "Avrupa'da futbol", "ülkelere göre futbol"},
	sira_anahtari = {"F", "İ", "İ"},
	kademe = 3,
}

k["İspanya'da spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"İspanya", "Avrupa'da spor", "ülkelere göre spor"},
	sira_anahtari = {"S", "İ", "İ"},
	kademe = 3,
}

k["İtalya'da futbol"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"İtalya'da spor", "Avrupa'da futbol", "ülkelere göre futbol"},
	sira_anahtari = {"F", "İ", "İ"},
	kademe = 3,
}

k["İtalya'da spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"İtalya", "Avrupa'da spor", "ülkelere göre spor"},
	sira_anahtari = {"S", "İ", "İ"},
	kademe = 3,
}

k["Güney Amerika'da spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor", "Güney Amerika"},
	sira_anahtari = {"G", "G"},
	kademe = 3,
}

k["Kuzey Amerika'da spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor", "Kuzey Amerika"},
	sira_anahtari = {"K", "K"},
	kademe = 3,
}

k["Macaristan'da spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"Macaristan", "Avrupa'da spor", "ülkelere göre spor"},
	sira_anahtari = {"S", "M", "M"},
	kademe = 3,
}

k["Okyanusya'da spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor", "Okyanusya"},
	sira_anahtari = {"O", "O"},
	kademe = 3,
}

k["Orta Amerika'da spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor", "Orta Amerika"},
	sira_anahtari = {"O", "O"},
	kademe = 3,
}

k["Osmanlı İmparatorluğu'nda futbol"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"Osmanlı İmparatorluğu'nda spor", "Avrupa'da futbol", "Asya'da futbol", "ülkelere göre futbol"},
	sira_anahtari = {"F", "O", "O", "O"},
	kademe = 3,
}

k["Osmanlı İmparatorluğu'nda spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"Osmanlı İmparatorluğu", "Avrupa'da spor", "Asya'da spor", "ülkelere göre spor"},
	sira_anahtari = {"S", "O", "O", "O"},
	kademe = 3,
}

k["Sırbistan'da spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"Sırbistan", "Avrupa'da spor", "ülkelere göre spor"},
	sira_anahtari = {"S", "S", "S"},
	kademe = 3,
}

k["Türkiye'de futbol"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"Türkiye'de spor", "Avrupa'da futbol", "Asya'da futbol", "ülkelere göre futbol"},
	sira_anahtari = {"F", "T", "T", "T"},
	kademe = 3,
}

k["Türkiye'de spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"Türkiye", "Avrupa'da spor", "Asya'da spor", "ülkelere göre spor"},
	sira_anahtari = {"S", "T", "T", "T"},
	kademe = 3,
}

return k