Modül:Kategori/veri/sanat

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Modül belgelemesi[gör] [değiştir] [geçmiş] [temizle]

Bu modül, Modül:Kategori tarafından kullanılan bir veri modülüdür. Yeni bir kategori verisi eklemek için lütfen önce ana modülün belgelemesini okuyun. Daha sonra da aşağıda belirtilen nesnelerin yapısını anlayın.

Nesnelerin yapısı

Bir nesnenin yapısı şu şekildedir (her nesnede aynı etiketler mevcut):

k["doğanlar"] = {
	"doğumlular",
	ek = {"y", "d"},
	ebeveynler = {"başlangıçlar", "kişiler"},
	sira_anahtari = {"D", "D"},
	kademe = 4,
	aciklama = "{{{yılda}}} doğmuş olan insanlar",
	bak = {"ölenler"},
	gore = "doğum",
}

numaralı değerler

1, 2, 3 veya 4 numaralı değerler şu anlamda kullanılır; mesela genel olarak eserler kategorileri şu şekildedir:

Görüleceği üzere tüm kademelerde (yıl, onyıl, yüzyıl ve binyıl) sonuna eklenen kısım aynı ve bu eserler. Ama bazu durumlarda bu adlar aynı olmayabilir. Yukarıdaki doğanlar nesnesinde 1 numaralı değer doğumlular olarak girilmiş, bunun sebebi şudur:

Birinci kademede (yıl değerinde) doğumlular yazılırken üst kademelerde doğanlar yazılır. Eğer bu durum şöyle olsaydı:

  • 2012'de doğanlar
  • 2010'lar doğumlular
  • 21. yüzyılda doğanlar
  • 3. binyılda doğanlar

Bu defa da nesnede şöyle bir giriş yapılması gerekirdi:

k["doğanlar"] = {
	nil, "doğumlular"
}

1 numaralı değeri geçersiz kılacak "nil" değerini girmeliyiz ve ardından 2 numaralı değere de ikinci kademe kategorinin (onyıl) adında doğumlular eklendiği için bu değeri yazmalıyız. 3 ve 4 numaralı değerleri kullanmıyoruz, çünkü bir farklılık olmadığı sürece gerek yok.

ek=

Bu değer bir nesne tipindeki yıl, onyıl, yüzyıl veya binyıl değerinden sonra "de, da" eklerinin eklenip eklenmeyeceğini saptamamıza yardım eder. Bu değerin tipi bir string de olabilir, table da. Yukarıda gördüğümüz örnekte bir tablo olarak eklenmiş. Bunun sebebi şu:

Bu listede yıl kademesinde ek yok, fakat üst kademelerde var. Bu sebeple şu şekilde tablo eklenmiş: {"y", "d"} Birinci "y" değeri, "yanlış" demek, yani ek eklenmemeli. İkinci "d" değeri ise "doğru" demek yani ek eklenmeli. Bunun sıralaması da şu şekildedir, bu tablo içerisine 4 numaraya kadar değer eklenebilir, her bir değer bir kademe (yıl, onyıl, yüzyıl veya binyıl) içindir. Birinci değer yıl kademesi içindir, ikinci değer onyıl kademesi içindir ve eğer devamında bir değer yoksa ikinci değerde olduğu gibi kullanılır.

Tabi hepsi birbiri ile tutarlı ise, yukarıdaki eserler örneğindeki gibi. Buraya tablo yerine ek = "d", şeklinde bir değer eklenir yalnızca. Bu da her kademede ek eklenmesi gerektiğini söyler.

ebeveynler=

Kategorinin eklenmesi gereken üst kategorilerin tipine göre kategori adlarının listesini bize verir. Yukarıdaki durumda ilk ebeveynimiz başlangıçlar mesela. Bu demek oluyor ki, en başta sayfa adından ayırdığımız yıl değerini en başa ekleyip uygun ebeveyne eklememiz gerek. Yılımız 2000 idi. Yani ilk ebeveynimiz 2000'de başlangıçlar olacak. Burada yılın ekinin eklenip eklenmeyeceğini de başlangıçlar nesnesine bakarak anlıyoruz:

k["başlangıçlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"B"},
	kademe = 4,
}

İkinci ebeveynimiz de kişiler, aynı işlem bu ebeveyne de yapılır.

Şimdi ise, bir üst kademe kategorisine geçmemiz gerek, bir üst kademe onyıl kategorisi olduğu için mevcut yılın bulunduğu onyılı saptıyoruz öncelikle, ki bu da 2000'ler, yani sonuç olarak da 2000'lerde doğanlar ebeveynini elde ediyoruz. Her bir nesnenin bir üst seviyedeki kategorisi otomatik olarak saptanmaktadır. Yani, bu durumda 2000'lerde doğanlar nesnesinin üst kategorisini elde ettik, fakat eğer bu tipi onyıla göre ayırıyorsak bu kategori eklenir. Aksi takdirde eklenmez. Bir üst kademe kategorisinin hangi durumlarda eklenip eklenmeyeceği aşağıdaki kademe= başlığında açıklanmıştır.

sira_anahtari=

Bir tablodur. Bu tablonun içerisinde sırasıyla her ebeveyne eklenecek olan kategori anahtarı bulunur. Kategori anahtarı ise, bir kategori eklerken sıralanacağı harfi belirler. Yani [[Kategori:2020'de sanat|E]] ifadesindeki E bir kategori anahtarıdır. Her kategori, her ebeveynine farklı bir anahtar ile eklenebilir. Önemli olan ebeveynlerin ve anahtarların aynı sıralamada olmasıdır.

kademe=

Bir kategori tipinin hangi kademeye kadar devam edeceğini belirtir. Mesela yukarıdaki örnekte bu değer 4 olarak belirlenmiş. Bu demek oluyor ki, doğanlar kategorilerini yıldan, binyıla kadar ayırt edebiliyoruz. Fakat derleme albümleri nesnesini incelediğimizde:

k["derleme albümleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"albümler"},
	sira_anahtari = {"D"},
	kademe = 2,
	sonHarfSil = true,
}

Görüyoruz ki, buradaki kademe 2, yani bu derleme albümlerini yalnızca yıla ve onyıla göre ayırt edebiliyoruz. Bu kademe değerleri zamanla yoğunluğa göre değiştirilebilir.

aciklama=

Sayfada eğer bir açıklama yazısı eklenecek ise bu yazıdır.

bak=

Eğer {{kategori ayrıca bakınız}} şablonu ile en başa eklenmesi gereken başka bir kategori varsa, bunu buraya ekleyebiliriz. Örnekte {"ölenler"} şeklinde eklenmiş. Bir tablonun içerisinde "ölenler" değeri var. Yani ölenler nesnesini çağırıp onun aynı kademediki karşılık kategorisini en üste ekliyoruz.

sonHarfSil=

Bu varsa true değeri ile eklenebilir. Bu şu amaç için kullanılır, mesela derleme albümleri kategorileri şu şekildedir:

Ama bunların her biri şöyle ana kategorilere sahiptir:

Görüldüğü üzere "yıla göre ..." ifadesinde kullanılırken derleme albümleri ifadesindeki son harf olan "i" silinmiştir, yani eğer bu değer girilirse göre kategorilerinde hep son harf silinir. Benzer durumlar; "2010 şarkıları", "2010 albümleri" vs...

gore=

Bu değer Yıla göre derleme albümler veya Döneme göre müzik tarzı kategoriler için kullanılan bir değerdir. Mesela en üstteki örneğimizde bu değer gore = "doğum", şeklinde girilmiş. Bu demek oluyor ki, Döneme göre doğanlar kategorisindeysek, bu kategorinin üst kategorisi "doğanlar" veya "doğumlular" değil "doğum" şeklinde olmalıdır.

Bu değer eğer üst olursa, Yıla göre remiks albümlerinde olduğu gibi, bunun üst kategorisi yani bir "Döneme göre ..." kategorisi yoktur, bu sebeple de direkt Remiks albümleri kategorisine eklenir.

Bu değer eğer hayır olursa, Başladığı döneme göre televizyon dizilerinde olduğu gibi, bunun üst kademesi eklenmez, yalnızca ebeveynler değerleri eklenir.

Tablo

veri/sanat
2020 yılı örnek alınmıştır.
Kademeler Yıl Son eki
albümler
yıla göre 2020 albümleri
onyıla göre 2020'ler albümleri
yüzyıla göre 21. yüzyıl albümleri
döneme göre albümler

Ebeveynler: müzik, eserler

başlayan internet dizileri
yıla göre 2020'de başlayan internet dizileri
onyıla göre 2020'lerde başlayan internet dizileri
başladığı döneme göre internet dizileri

Ebeveynler: tanıtımlar, kurulan internet içerikleri

Ayrıca bakınız: sona eren internet dizileri

başlayan televizyon dizileri
yıla göre 2020'de başlayan televizyon dizileri
onyıla göre 2020'lerde başlayan televizyon dizileri
yüzyıla göre 21. yüzyılda başlayan televizyon dizileri
başladığı döneme göre televizyon dizileri

Ebeveynler: başlayan televizyon programları, televizyon dizileri

Ayrıca bakınız: sona eren televizyon dizileri

başlayan televizyon programları
yıla göre 2020'de başlayan televizyon programları
onyıla göre 2020'lerde başlayan televizyon programları
yüzyıla göre 21. yüzyılda başlayan televizyon programları
başladığı döneme göre televizyon programları

Ebeveynler: tanıtımlar, televizyon programları

Ayrıca bakınız: sona eren televizyon programları

başlayan yarışma programları
yıla göre 2020'de başlayan yarışma programları

Ebeveynler: başlayan televizyon programları

çizgi romanlar
yıla göre 2020 çizgi romanları
onyıla göre 2020'lerde çizgi romanlar
yüzyıla göre 21. yüzyılda çizgi romanlar
döneme göre çizgi romanlar

Ebeveynler: medya, sanat

çıkış albümleri
yıla göre 2020 tarihli çıkış albümleri

Ebeveynler: albümler, çıkış eserleri

çıkış eserleri
yıla göre 2020 çıkış eserleri
onyıla göre 2020'ler çıkış eserleri
yüzyıla göre 21. yüzyıl çıkış eserleri

Ebeveynler: eserler, başlangıçlar

derleme albümler
yıla göre 2020 derleme albümleri
onyıla göre 2020'ler derleme albümleri
döneme göre derleme albümler

Ebeveynler: albümler

EP'ler
yıla göre 2020 EP'leri
onyıla göre 2020'ler EP'leri
döneme göre EP'ler

Ebeveynler: albümler

Eurovision şarkıları
yıla göre 2020 Eurovision şarkıları

Ebeveynler: şarkılar, Eurovision Şarkı Yarışması

edebiyat
yıla göre 2020'de edebiyat
yüzyıla göre 21. yüzyılda edebiyat
binyıla göre 3. binyılda edebiyat
döneme göre edebiyat

Ebeveynler: sanat

eserler
yıla göre 2020'de eserler
onyıla göre 2020'lerde eserler
yüzyıla göre 21. yüzyılda eserler
binyıla göre 3. binyılda eserler
döneme göre eserler

Ebeveynler: sanat

Açıklama: Bu kategori {{{yılda}}} yayınlanan, üretilen veya oluşturulan eserler ile ilgilidir

filmler
yıla göre 2020 çıkışlı filmler
onyıla göre 2020'lerde filmler
yüzyıla göre 21. yüzyılda filmler
döneme göre filmler

Ebeveynler: sinema, eserler

heykeller
yıla göre 2020 heykelleri
onyıla göre 2020'ler heykelleri
yüzyıla göre 21. yüzyıl heykelleri
döneme göre heykeller

Ebeveynler: eserler

kurulan müzeler
yıla göre 2020'de kurulan müzeler
onyıla göre 2020'lerde kurulan müzeler
yüzyıla göre 21. yüzyılda kurulan müzeler
binyıla göre 3. binyılda kurulan müzeler
kurulduğu döneme göre müzeler

Ebeveynler: kurulan oluşumlar

mangalar
yıla göre 2020 mangaları
onyıla göre 2020'ler mangaları
döneme göre mangalar

Ebeveynler: eserler, tanıtılan çizgi romanlar

mimarlık
yıla göre 2020'de mimarlık
onyıla göre 2020'lerde mimarlık
yüzyıla göre 21. yüzyılda mimarlık
binyıla göre 3. binyılda mimarlık
döneme göre mimarlık

Ebeveynler: eserler

müzik
yıla göre 2020'de müzik
onyıla göre 2020'lerde müzik
yüzyıla göre 21. yüzyılda müzik
döneme göre müzik

Ebeveynler: sanat

müzikaller
yıla göre 2020'de müzikaller
onyıla göre 2020'lerde müzikaller
yüzyıla göre 21. yüzyılda müzikaller
döneme göre müzikaller

Ebeveynler: eserler, müzik, tiyatro

remiks albümleri
yıla göre 2020 remiks albümleri

Ebeveynler: albümler

sanat
yıla göre 2020'de sanat
onyıla göre 2020'lerde sanat
yüzyıla göre 21. yüzyılda sanat
binyıla göre 3. binyılda sanat
döneme göre sanat

Ebeveynler: kategoriler

sinema
yıla göre 2020'de sinema
onyıla göre 2020'lerde sinema
yüzyıla göre 21. yüzyılda sinema
döneme göre sinema

Ebeveynler: medya, sanat

single'lar
yıla göre 2020 single'ları
onyıla göre 2020'ler single'ları
döneme göre single'lar

Ebeveynler: müzik, eserler

sona eren internet dizileri
yıla göre 2020'de sona eren internet dizileri
onyıla göre 2020'lerde sona eren internet dizileri
sona erdiği döneme göre internet dizileri

Ebeveynler: feshedilmiş internet içerikleri

Ayrıca bakınız: başlayan internet dizileri

sona eren televizyon dizileri
yıla göre 2020'de sona eren televizyon dizileri
onyıla göre 2020'lerde sona eren televizyon dizileri
yüzyıla göre 21. yüzyılda sona eren televizyon dizileri
sona erdiği döneme göre televizyon dizileri

Ebeveynler: sona eren televizyon programları, televizyon dizileri

Ayrıca bakınız: başlayan televizyon dizileri

sona eren televizyon programları
yıla göre 2020'de sona eren televizyon programları
onyıla göre 2020'lerde sona eren televizyon programları
yüzyıla göre 21. yüzyılda sona eren televizyon programları
sona erdiği döneme göre televizyon programları

Ebeveynler: feshedilmiş oluşumlar, televizyon programları

Ayrıca bakınız: başlayan televizyon programları

sona eren çizgi romanlar
yıla göre 2020'de sona eren çizgi romanlar
onyıla göre 2020'lerde sona eren çizgi romanlar
yüzyıla göre 21. yüzyılda sona eren çizgi romanlar
sona erdiği döneme göre çizgi romanlar

Ebeveynler: çizgi romanlar, feshedilmiş oluşumlar, sona eren yayınlar, eserler

Ayrıca bakınız: tanıtılan çizgi romanlar

şarkılar
yıla göre 2020 şarkıları
onyıla göre 2020'ler şarkıları
yüzyıla göre 21. yüzyıl şarkıları
döneme göre şarkılar

Ebeveynler: müzik, eserler

tamamlanan altyapı

Ebeveynler: tamamlanan yapılar

tamamlanan Budist tapınakları

Ebeveynler: tamamlanan dinî yapılar, Budizm

tamamlanan camiler
yıla göre 2020'de tamamlanan camiler
onyıla göre 2020'lerde tamamlanan camiler
yüzyıla göre 21. yüzyılda tamamlanan camiler
tamamlandığı döneme göre camiler

Ebeveynler: tamamlanan dinî yapılar, İslam

tamamlanan dinî yapılar
yıla göre 2020'de tamamlanan dinî yapılar
onyıla göre 2020'lerde tamamlanan dinî yapılar
yüzyıla göre 21. yüzyılda tamamlanan dinî yapılar
binyıla göre 3. binyılda tamamlanan dinî yapılar
tamamlandığı döneme göre dinî yapılar

Ebeveynler: tamamlanan yapılar, din

tamamlanan kiliseler
yıla göre 2020'de tamamlanan kiliseler
onyıla göre 2020'lerde tamamlanan kiliseler
yüzyıla göre 21. yüzyılda tamamlanan kiliseler
tamamlandığı döneme göre kiliseler

Ebeveynler: tamamlanan dinî yapılar, Hristiyanlık

tamamlanan kültürel altyapı

Ebeveynler: tamamlanan altyapı

tamamlanan Roma Katolik kiliseleri
yıla göre 2020'de tamamlanan Roma Katolik kiliseleri
onyıla göre 2020'lerde tamamlanan Roma Katolik kiliseleri
yüzyıla göre 21. yüzyılda tamamlanan Roma Katolik kiliseleri
tamamlandığı döneme göre Roma Katolik kiliseleri

Ebeveynler: tamamlanan dinî yapılar, Katoliklik

tamamlanan yapılar
yıla göre 2020'de tamamlanan yapılar
onyıla göre 2020'lerde tamamlanan yapılar
yüzyıla göre 21. yüzyılda tamamlanan yapılar
binyıla göre 3. binyılda tamamlanan yapılar
tamamlandığı döneme göre yapılar

Ebeveynler: mimarlık

tanıtılan çizgi romanlar
yıla göre 2020'de tanıtılan çizgi romanlar
onyıla göre 2020'lerde tanıtılan çizgi romanlar
yüzyıla göre 21. yüzyılda tanıtılan çizgi romanlar
tanıtıldığı döneme göre çizgi romanlar

Ebeveynler: çizgi romanlar, tanıtımlar, kurulan yayınlar, eserler

Ayrıca bakınız: sona eren çizgi romanlar

televizyon bölümleri
yıla göre 2020 televizyon bölümleri
onyıla göre 2020'ler televizyon bölümleri
yüzyıla göre 21. yüzyıl televizyon bölümleri
döneme göre televizyon bölümleri

Ebeveynler: televizyon, eserler

televizyon dizileri
yıla göre 2020'de televizyon dizileri
onyıla göre 2020'lerde televizyon dizileri
yüzyıla göre 21. yüzyılda televizyon dizileri
döneme göre televizyon dizileri

Ebeveynler: televizyon programları

televizyon programları
yıla göre 2020'de televizyon programları
onyıla göre 2020'lerde televizyon programları
yüzyıla göre 21. yüzyılda televizyon programları
döneme göre televizyon programları

Ebeveynler: televizyon, eserler

televizyon sezonları
yıla göre 2020 televizyon sezonları
onyıla göre 2020'ler televizyon sezonları
yüzyıla göre 21. yüzyıl televizyon sezonları
döneme göre televizyon sezonları

Ebeveynler: televizyon, eserler

tiyatro
yıla göre 2020'de tiyatro
onyıla göre 2020'lerde tiyatro
yüzyıla göre 21. yüzyılda tiyatro
binyıla göre 3. binyılda tiyatro
döneme göre tiyatro

Ebeveynler: sanat

video albümleri
yıla göre 2020 video albümleri
onyıla göre 2020'ler video albümleri
yüzyıla göre 21. yüzyıl video albümleri
döneme göre video albümleri

Ebeveynler: albümler, video filmleri

video filmleri
yıla göre 2020 video filmleri
onyıla göre 2020'ler video filmleri
yüzyıla göre 21. yüzyıl video filmleri
döneme göre video filmleri

Ebeveynler: filmler

local k = {}

k["sanat"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"S"},
	kademe = 4,
}


--Buradan sonraki liste alfabetiktir


k["albümleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"müzik", "eserler"},
	sira_anahtari = {"A", "A"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
	portaller = {"müzik"},
}
k["albümler"] = "albümleri"

k["başlayan internet dizileri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tanıtımlar", "kurulan internet içerikleri"},
	sira_anahtari = {"İ", "D"},
	kademe = 2,
	bak = {"sona eren internet dizileri"},
}

k["başlayan televizyon dizileri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"başlayan televizyon programları", "televizyon dizileri"},
	sira_anahtari = {"D", "B"},
	kademe = 3,
	portaller = {"televizyon"},
	bak = {"sona eren televizyon dizileri"},
	gore = "hayır",
}

k["başlayan televizyon programları"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tanıtımlar", "televizyon programları"},
	sira_anahtari = {"T", "B"},
	kademe = 3,
	portaller = {"televizyon"},
	bak = {"sona eren televizyon programları"},
	gore = "hayır",
}

k["başlayan yarışma programları"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"başlayan televizyon programları"},
	sira_anahtari = {"Y"},
	kademe = 1,
	gore = "üst",
	portaller = {"televizyon"},
}

k["tamamlanan Budist tapınakları"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tamamlanan dinî yapılar", "Budizm"},
	sira_anahtari = {"B", "T"},
	kademe = 3,
	gore = "üst",
}
k["Budist tapınakları"] = "tamamlanan Budist tapınakları"

k["tamamlanan camiler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tamamlanan dinî yapılar", "İslam"},
	sira_anahtari = {"C", "C"},
	kademe = 3,
	portaller = {"İslam"},
}
k["camileri"] = "tamamlanan camiler"
k["camiler"] = "tamamlanan camiler"

k["çıkış albümleri"] = {
	"tarihli çıkış albümleri",
	ek = "y",
	ebeveynler = {"albümler", "çıkış eserleri"},
	sira_anahtari = {"Ç", "A"},
	kademe = 1,
	gore = "üst",
	portaller = {"müzik"},
}
k["tarihli çıkış albümleri"] = "çıkış albümleri"

k["çıkış eserleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"eserler", "başlangıçlar"},
	sira_anahtari = {"Ç", "E"},
	kademe = 3,
	gore = "üst",
}

k["çizgi romanlar"] = {
	"çizgi romanları",
	ek = {"y", "d"},
	ebeveynler = {"medya", "sanat"},
	sira_anahtari = {"Ç", "Ç"},
	kademe = 3,
}
k["çizgi romanları"] = "çizgi romanlar"

k["derleme albümleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"albümler"},
	sira_anahtari = {"D"},
	kademe = 2,
	sonHarfSil = true,
	portaller = {"müzik"},
}
k["derleme albümler"] = "derleme albümleri"

k["tamamlanan dinî yapılar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tamamlanan yapılar", "din"},
	sira_anahtari = {"D", "Y"},
	kademe = 4,
	portaller = {"Din"},
}
k["dinî yapıları"] = "tamamlanan dinî yapılar"
k["dinî yapılar"] = "tamamlanan dinî yapılar"

k["edebiyat"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"sanat"},
	sira_anahtari = {"E"},
	kademe = 4,
}

k["EP'leri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"albümler"},
	sira_anahtari = {"E"},
	kademe = 2,
	sonHarfSil = true,
	portaller = {"müzik"},
}
k["EP'ler"] = "EP'leri"

k["eserler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"sanat"},
	sira_anahtari = {"E"},
	kademe = 4,
	aciklama = "Bu kategori {{{yılda}}} yayınlanan, üretilen veya oluşturulan eserler ile ilgilidir",
}

k["Eurovision şarkıları"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"şarkılar", "Eurovision Şarkı Yarışması"},
	sira_anahtari = {"E", "Ş"},
	kademe = 1,
	gore = "üst",
	portaller = {"müzik"},
}

k["filmler"] = {
	"çıkışlı filmler",
	ek = {"y", "d"},
	ebeveynler = {"sinema", "eserler"},
	sira_anahtari = {"F", "F"},
	kademe = 3,
}
k["çıkışlı filmler"] = "filmler"

k["heykelleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"eserler"},
	sira_anahtari = {"H"},
	kademe = 4,
	sonHarfSil = true,
}
k["heykeller"] = "heykelleri"

k["tamamlanan kiliseler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tamamlanan dinî yapılar", "Hristiyanlık"},
	sira_anahtari = {"K", "K"},
	kademe = 3,
	portaller = {"Hristiyanlık"},
}
k["kiliseleri"] = "tamamlanan kiliseler"
k["kiliseler"] = "tamamlanan kiliseler"

k["tamamlanan Roma Katolik kiliseleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tamamlanan dinî yapılar", "Katoliklik"},
	sira_anahtari = {"K", "K"},
	kademe = 3,
	portaller = {"Hristiyanlık"},
}

k["kurulan müzeler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan oluşumlar"},
	sira_anahtari = {"M"},
	kademe = 4,
}

k["mangaları"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"eserler", "tanıtılan çizgi romanlar"},
	sira_anahtari = {"M", "M"},
	kademe = 2,
	sonHarfSil = true,
	gore = "manga",
}
k["mangalar"] = "mangaları"

k["mimarlık"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"eserler"},
	sira_anahtari = {"M"},
	kademe = 4,
}

k["müzik"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"sanat"},
	sira_anahtari = {"M"},
	kademe = 3,
}

k["müzikaller"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"eserler", "müzik", "tiyatro"},
	sira_anahtari = {"M", "M", "M"},
	kademe = 3,
}

k["remiks albümleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"albümler"},
	sira_anahtari = {"R"},
	kademe = 1,
	gore = "üst",
	portaller = {"müzik"},
}

k["sinema"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"medya", "sanat"},
	sira_anahtari = {"S", "S"},
	kademe = 3,
}

k["single'ları"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"müzik", "eserler"},
	sira_anahtari = {"S", "S"},
	kademe = 2,
	sonHarfSil = true,
	portaller = {"müzik"},
}
k["single'lar"] = "single'ları"

k["sona eren çizgi romanlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"çizgi romanlar", "feshedilmiş oluşumlar", "sona eren yayınlar", "eserler"},
	sira_anahtari = {"S", "Ç", "Ç", "Ç"},
	kademe = 3,
	gore = "hayır",
	bak = {"tanıtılan çizgi romanlar"},
}

k["sona eren internet dizileri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"feshedilmiş internet içerikleri"},
	sira_anahtari = {"D"},
	kademe = 2,
	bak = {"başlayan internet dizileri"},
}

k["sona eren televizyon dizileri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"sona eren televizyon programları", "televizyon dizileri"},
	sira_anahtari = {"D", "S"},
	kademe = 3,
	portaller = {"televizyon"},
	bak = {"başlayan televizyon dizileri"},
	gore = "hayır",
}

k["sona eren televizyon programları"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"feshedilmiş oluşumlar", "televizyon programları"},
	sira_anahtari = {"T", "S"},
	kademe = 3,
	portaller = {"televizyon"},
	bak = {"başlayan televizyon programları"},
	gore = "hayır",
}

k["şarkıları"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"müzik", "eserler"},
	sira_anahtari = {"Ş", "Ş"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
}
k["şarkılar"] = "şarkıları"

k["tamamlanan altyapı"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tamamlanan yapılar"},
	sira_anahtari = {"A"},
	kademe = 3,
}

k["tamamlanan kültürel altyapı"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tamamlanan altyapı"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 3,
}

k["tamamlanan yapılar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"mimarlık"},
	sira_anahtari = {"Y"},
	kademe = 4,
}

k["tanıtılan çizgi romanlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"çizgi romanlar", "tanıtımlar", "kurulan yayınlar", "eserler"},
	sira_anahtari = {"T", "Ç", "Ç", "Ç"},
	kademe = 3,
	gore = "hayır",
	bak = {"sona eren çizgi romanlar"},
}

k["televizyon bölümleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"televizyon", "eserler"},
	sira_anahtari = {"B", "T"},
	kademe = 3,
	portaller = {"televizyon"},
}

k["televizyon dizileri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"televizyon programları"},
	sira_anahtari = {"D"},
	kademe = 3,
	portaller = {"televizyon"},
}

k["televizyon programları"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"televizyon", "eserler"},
	sira_anahtari = {"P", "T"},
	kademe = 3,
	portaller = {"televizyon"},
}

k["televizyon sezonları"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"televizyon", "eserler"},
	sira_anahtari = {"S", "T"},
	kademe = 3,
	portaller = {"televizyon"},
}

k["tiyatro"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"sanat"},
	sira_anahtari = {"T"},
	kademe = 4,
}

k["video albümleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"albümler", "video filmleri"},
	sira_anahtari = {"V", "A"},
	kademe = 3,
	portaller = {"müzik"},
}

k["video filmleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"filmler"},
	sira_anahtari = {"V"},
	kademe = 3,
}

return k