Modül:Kategori/veri

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Modül belgelemesi[gör] [değiştir] [geçmiş] [temizle]

Bu modül, Modül:Kategori tarafından kullanılan bir veri modülüdür. Yeni bir kategori verisi eklemek için lütfen önce ana modülün belgelemesini okuyun. Daha sonra da aşağıda belirtilen nesnelerin yapısını anlayın.

Diğer veri modülleri

Nesnelerin yapısı

Bir nesnenin yapısı şu şekildedir (her nesnede aynı etiketler mevcut):

k["doğanlar"] = {
	"doğumlular",
	ek = {"y", "d"},
	ebeveynler = {"başlangıçlar", "kişiler"},
	sira_anahtari = {"D", "D"},
	kademe = 4,
	aciklama = "{{{yılda}}} doğmuş olan insanlar",
	bak = {"ölenler"},
	gore = "doğum",
}

numaralı değerler

1, 2, 3 veya 4 numaralı değerler şu anlamda kullanılır; mesela genel olarak eserler kategorileri şu şekildedir:

Görüleceği üzere tüm kademelerde (yıl, onyıl, yüzyıl ve binyıl) sonuna eklenen kısım aynı ve bu eserler. Ama bazu durumlarda bu adlar aynı olmayabilir. Yukarıdaki doğanlar nesnesinde 1 numaralı değer doğumlular olarak girilmiş, bunun sebebi şudur:

Birinci kademede (yıl değerinde) doğumlular yazılırken üst kademelerde doğanlar yazılır. Eğer bu durum şöyle olsaydı:

  • 2012'de doğanlar
  • 2010'lar doğumlular
  • 21. yüzyılda doğanlar
  • 3. binyılda doğanlar

Bu defa da nesnede şöyle bir giriş yapılması gerekirdi:

k["doğanlar"] = {
	nil, "doğumlular"
}

1 numaralı değeri geçersiz kılacak "nil" değerini girmeliyiz ve ardından 2 numaralı değere de ikinci kademe kategorinin (onyıl) adında doğumlular eklendiği için bu değeri yazmalıyız. 3 ve 4 numaralı değerleri kullanmıyoruz, çünkü bir farklılık olmadığı sürece gerek yok.

ek=

Bu değer bir nesne tipindeki yıl, onyıl, yüzyıl veya binyıl değerinden sonra "de, da" eklerinin eklenip eklenmeyeceğini saptamamıza yardım eder. Bu değerin tipi bir string de olabilir, table da. Yukarıda gördüğümüz örnekte bir tablo olarak eklenmiş. Bunun sebebi şu:

Bu listede yıl kademesinde ek yok, fakat üst kademelerde var. Bu sebeple şu şekilde tablo eklenmiş: {"y", "d"} Birinci "y" değeri, "yanlış" demek, yani ek eklenmemeli. İkinci "d" değeri ise "doğru" demek yani ek eklenmeli. Bunun sıralaması da şu şekildedir, bu tablo içerisine 4 numaraya kadar değer eklenebilir, her bir değer bir kademe (yıl, onyıl, yüzyıl veya binyıl) içindir. Birinci değer yıl kademesi içindir, ikinci değer onyıl kademesi içindir ve eğer devamında bir değer yoksa ikinci değerde olduğu gibi kullanılır.

Tabi hepsi birbiri ile tutarlı ise, yukarıdaki eserler örneğindeki gibi. Buraya tablo yerine ek = "d", şeklinde bir değer eklenir yalnızca. Bu da her kademede ek eklenmesi gerektiğini söyler.

ebeveynler=

Kategorinin eklenmesi gereken üst kategorilerin tipine göre kategori adlarının listesini bize verir. Yukarıdaki durumda ilk ebeveynimiz başlangıçlar mesela. Bu demek oluyor ki, en başta sayfa adından ayırdığımız yıl değerini en başa ekleyip uygun ebeveyne eklememiz gerek. Yılımız 2000 idi. Yani ilk ebeveynimiz 2000'de başlangıçlar olacak. Burada yılın ekinin eklenip eklenmeyeceğini de başlangıçlar nesnesine bakarak anlıyoruz:

k["başlangıçlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"B"},
	kademe = 4,
}

İkinci ebeveynimiz de kişiler, aynı işlem bu ebeveyne de yapılır.

Şimdi ise, bir üst kademe kategorisine geçmemiz gerek, bir üst kademe onyıl kategorisi olduğu için mevcut yılın bulunduğu onyılı saptıyoruz öncelikle, ki bu da 2000'ler, yani sonuç olarak da 2000'lerde doğanlar ebeveynini elde ediyoruz. Her bir nesnenin bir üst seviyedeki kategorisi otomatik olarak saptanmaktadır. Yani, bu durumda 2000'lerde doğanlar nesnesinin üst kategorisini elde ettik, fakat eğer bu tipi onyıla göre ayırıyorsak bu kategori eklenir. Aksi takdirde eklenmez. Bir üst kademe kategorisinin hangi durumlarda eklenip eklenmeyeceği aşağıdaki kademe= başlığında açıklanmıştır.

sira_anahtari=

Bir tablodur. Bu tablonun içerisinde sırasıyla her ebeveyne eklenecek olan kategori anahtarı bulunur. Kategori anahtarı ise, bir kategori eklerken sıralanacağı harfi belirler. Yani [[Kategori:2020'de sanat|E]] ifadesindeki E bir kategori anahtarıdır. Her kategori, her ebeveynine farklı bir anahtar ile eklenebilir. Önemli olan ebeveynlerin ve anahtarların aynı sıralamada olmasıdır.

kademe=

Bir kategori tipinin hangi kademeye kadar devam edeceğini belirtir. Mesela yukarıdaki örnekte bu değer 4 olarak belirlenmiş. Bu demek oluyor ki, doğanlar kategorilerini yıldan, binyıla kadar ayırt edebiliyoruz. Fakat derleme albümleri nesnesini incelediğimizde:

k["derleme albümleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"albümler"},
	sira_anahtari = {"D"},
	kademe = 2,
	sonHarfSil = true,
}

Görüyoruz ki, buradaki kademe 2, yani bu derleme albümlerini yalnızca yıla ve onyıla göre ayırt edebiliyoruz. Bu kademe değerleri zamanla yoğunluğa göre değiştirilebilir.

aciklama=

Sayfada eğer bir açıklama yazısı eklenecek ise bu yazıdır.

bak=

Eğer {{kategori ayrıca bakınız}} şablonu ile en başa eklenmesi gereken başka bir kategori varsa, bunu buraya ekleyebiliriz. Örnekte {"ölenler"} şeklinde eklenmiş. Bir tablonun içerisinde "ölenler" değeri var. Yani ölenler nesnesini çağırıp onun aynı kademediki karşılık kategorisini en üste ekliyoruz.

sonHarfSil=

Bu varsa true değeri ile eklenebilir. Bu şu amaç için kullanılır, mesela derleme albümleri kategorileri şu şekildedir:

Ama bunların her biri şöyle ana kategorilere sahiptir:

Görüldüğü üzere "yıla göre ..." ifadesinde kullanılırken derleme albümleri ifadesindeki son harf olan "i" silinmiştir, yani eğer bu değer girilirse göre kategorilerinde hep son harf silinir. Benzer durumlar; "2010 şarkıları", "2010 albümleri" vs...

gore=

Bu değer Yıla göre derleme albümler veya Döneme göre müzik tarzı kategoriler için kullanılan bir değerdir. Mesela en üstteki örneğimizde bu değer gore = "doğum", şeklinde girilmiş. Bu demek oluyor ki, Döneme göre doğanlar kategorisindeysek, bu kategorinin üst kategorisi "doğanlar" veya "doğumlular" değil "doğum" şeklinde olmalıdır.

Bu değer eğer üst olursa, Yıla göre remiks albümlerinde olduğu gibi, bunun üst kategorisi yani bir "Döneme göre ..." kategorisi yoktur, bu sebeple de direkt Remiks albümleri kategorisine eklenir.

Bu değer eğer hayır olursa, Başladığı döneme göre televizyon dizilerinde olduğu gibi, bunun üst kademesi eklenmez, yalnızca ebeveynler değerleri eklenir.

local k = {}

--bu nesneyi değiştirmeyin
k["kategoriler"] = {
	kademe = 4,
	gore = "hayır",
}

--Liste alfabetiktir

k["askerî tarih"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"A"},
	kademe = 3,
}

k["astronomi olayları"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"uzay"},
	sira_anahtari = {"A"},
	kademe = 3,
}

k["at yarışı"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"A"},
	kademe = 2,
}

k["ayaklanmalar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"çatışmalar", "suçlar"},
	sira_anahtari = {"A", "A"},
	kademe = 3,
}

k["başlangıçlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"B"},
	kademe = 4,
	bak = {"sonlar"},
}

k["Budizm"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"din"},
	sira_anahtari = {"B"},
	kademe = 3,
	gore = "üst",
}

k["çatışmalar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"olaylar", "askerî tarih", "uluslararası ilişkiler"},
	sira_anahtari = {"Ç", "Ç", "Ç"},
	kademe = 4,
}

k["ekonomi"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"E"},
	kademe = 3,
}

k["Eurovision Şarkı Yarışması"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"şarkı yarışmaları"},
	sira_anahtari = {"E"},
	kademe = 1,
	gore = "üst",
}

k["çevre"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"Ç"},
	kademe = 3,
}

k["din"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"D"},
	kademe = 4,
}

k["felsefesi"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"F"},
	kademe = 3,
	sonIkiHarfSil = true,
}
k["felsefe"] = "felsefesi"

k["feshedilen dinî kuruluşlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"din", "feshedilmiş oluşumlar"},
	sira_anahtari = {"K", "D"},
	bak = {"kurulan dinî kuruluşlar"},
	kademe = 4,
}

k["feshedilen spor kulüpleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"feshedilen spor kuruluşları"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 3,
	bak = {"kurulan spor kulüpleri"},
}

k["feshedilen spor kuruluşları"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"feshedilmiş kuruluşlar", "spor"},
	sira_anahtari = {"S", "K"},
	kademe = 4,
	bak = {"kurulan spor kuruluşları"},
}

k["feshedilen futbol kulüpleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"feshedilen spor kulüpleri", "futbol"},
	sira_anahtari = {"F", "K"},
	kademe = 3,
	bak = {"kurulan futbol kulüpleri"},
}

k["feshedilen ödüller"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"feshedilmiş oluşumlar"},
	sira_anahtari = {"Ö"},
	bak = {"ödüller", "oluşturulan ödüller"},
	kademe = 3,
	gore = "döneme göre ödüller",
}

k["feshedilmiş internet içerikleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"feshedilmiş oluşumlar", "internet kültürü", "kapanan medya şirketleri", "feshedilmiş teknoloji şirketleri"},
	sira_anahtari = {"İ", "İ", "İ", "İ"},
	kademe = 3,
	gore = "internet şirketleri",
	bak = {"kurulan internet içerikleri"},
}

k["feshedilmiş kuruluşlar"] = {
	ek = "d",
	bak = {"kurulan kuruluşlar"},
	ebeveynler = {"feshedilmiş oluşumlar"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 4,
	gore = "feshedilen kuruluşlar",
}

k["feshedilmiş oluşumlar"] = {
	ek = "d",
	bak = {"kurulan oluşumlar"},
	ebeveynler = {"sonlar"},
	sira_anahtari = {"F"},
	kademe = 4,
}

k["feshedilmiş teknoloji şirketleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"teknoloji", "kapanan şirketler"},
	sira_anahtari = {"Ş", "T"},
	kademe = 2,
}

k["festivaller"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"F"},
	kademe = 3,
}

k["film festivalleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"festivaller", "sinema"},
	sira_anahtari = {"F", "F"},
	bak = {"film ödülleri"},
	kademe = 2,
}

k["film ödülleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"ödüller", "sinema"},
	sira_anahtari = {"F", "Ö"},
	bak = {"film festivalleri"},
	gore = "sinema ödülleri",
	kademe = 3,
}

k["futbol"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"F"},
	kademe = 3,
}

k["gemileri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"ulaşım", "tanıtılan taşıtlar"},
	sira_anahtari = {"G", "G"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
}
k["gemiler"] = "gemileri"

k["Hristiyanlık"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"din"},
	sira_anahtari = {"H"},
	kademe = 3,
}

k["hukuk"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"H"},
	kademe = 3,
}

k["internet kültürü"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"teknoloji", "medya"},
	sira_anahtari = {"İ", "İ"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["İslam"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"din"},
	sira_anahtari = {"İ"},
	kademe = 3,
}

k["kapanan medya şirketleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"medya", "kapanan şirketler"},
	sira_anahtari = {"Ş", "M"},
	kademe = 4,
	bak = {"kurulan medya şirketleri"},
}

k["keşfedilen ötegezegenler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"keşfedilen astronomik cisimler"},
	sira_anahtari = {"Ö"},
	kademe = 3,
}

k["kapanan şirketler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"ekonomi", "feshedilmiş kuruluşlar"},
	sira_anahtari = {"Ş", "Ş"},
	kademe = 3,
	gore = "döneme göre şirketler",
	bak = {"kurulan şirketler"},
}

k["kapatılan siyasi partiler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"siyaset", "feshedilmiş kuruluşlar"},
	sira_anahtari = {"P", "S"},
	kademe = 3,
	bak = {"kurulan siyasi partiler"},
}

k["keşfedilen astronomik cisimler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"uzay"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 3,
}

k["kurulan bölgeler ve ülkeler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan oluşumlar", "siyaset", "uluslararası ilişkiler"},
	sira_anahtari = {"B", "B", "B"},
	kademe = 4,
	gore = "siyasi coğrafya",
	bak = {"varlığı sona eren bölgeler ve ülkeler"},
}

k["kurulan dinî kuruluşlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"din", "kurulan oluşumlar"},
	sira_anahtari = {"K", "D"},
	bak = {"feshedilen dinî kuruluşlar"},
	kademe = 4,
}

k["kurulan futbol kulüpleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan spor kulüpleri", "futbol"},
	sira_anahtari = {"F", "K"},
	kademe = 3,
	bak = {"feshedilen futbol kulüpleri"},
}

k["kurulan internet içerikleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan oluşumlar", "internet kültürü", "kurulan medya şirketleri", "kurulan teknoloji şirketleri"},
	sira_anahtari = {"İ", "İ", "İ", "İ"},
	kademe = 3,
	gore = "internet şirketleri",
	bak = {"feshedilmiş internet içerikleri"},
}

k["kurulan korumalı bölgeler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan oluşumlar", "çevre"},
	sira_anahtari = {"K", "K"},
	kademe = 3,
}

k["kurulan kuruluşlar"] = {
	ek = "d",
	bak = {"feshedilmiş kuruluşlar"},
	ebeveynler = {"kurulan oluşumlar"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 4,
}

k["kurulan medya şirketleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"medya", "kurulan şirketler"},
	sira_anahtari = {"Ş", "M"},
	kademe = 4,
	bak = {"kapanan medya şirketleri"},
}

k["kurulan oluşumlar"] = {
	ek = "d",
	bak = {"feshedilmiş oluşumlar"},
	ebeveynler = {"başlangıçlar"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 4,
}

k["kurulan siyasi partiler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"siyaset", "kurulan kuruluşlar"},
	sira_anahtari = {"P", "S"},
	kademe = 3,
	bak = {"kapatılan siyasi partiler"},
}

k["kurulan spor kulüpleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan spor kuruluşları"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 3,
	bak = {"feshedilen spor kulüpleri"},
}

k["kurulan spor kuruluşları"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan kuruluşlar", "spor"},
	sira_anahtari = {"S", "K"},
	kademe = 4,
	bak = {"feshedilen spor kuruluşları"},
}

k["kurulan şirketler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"ekonomi", "kurulan kuruluşlar"},
	sira_anahtari = {"Ş", "Ş"},
	kademe = 4,
	gore = "döneme göre şirketler",
	bak = {"kapanan şirketler"},
}

k["kurulan teknoloji şirketleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"teknoloji", "kurulan şirketler"},
	sira_anahtari = {"Ş", "T"},
	kademe = 3,
}

k["kurulan yayınlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan oluşumlar"},
	sira_anahtari = {"Y"},
	kademe = 4,
	bak = {"sona eren yayınlar"},
}

k["kurulan yinelenen olaylar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan oluşumlar"},
	sira_anahtari = {"Y"},
	kademe = 4,
}

k["medya"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"M"},
	kademe = 4,
}

k["müzik festivalleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"müzik", "festivaller"},
	sira_anahtari = {"F", "M"},
	bak = {"müzik ödülleri"},
	kademe = 1,
	gore = "üst",
}

k["müzik ödülleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"ödüller", "müzik"},
	sira_anahtari = {"M", "Ö"},
	bak = {"müzik festivalleri"},
	kademe = 1,
	gore = "üst",
}

k["olaylar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"O"},
	kademe = 4,
}

k["oluşturulan ödüller"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan oluşumlar"},
	sira_anahtari = {"Ö"},
	bak = {"ödüller", "feshedilen ödüller"},
	kademe = 3,
	gore = "döneme göre ödüller",
}

k["otomobilleri"] = {
	"tanıtılan otomobiller",
	ek = {"d", "y"},
	ebeveynler = {"tanıtılan taşıtlar"},
	sira_anahtari = {"O"},
	kademe = 2,
	sonHarfSil = {nil, true},
}
k["tanıtılan otomobiller"] = "otomobilleri"
k["otomobiller"] = "otomobilleri"

k["ödülleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"Ö"},
	bak = {"oluşturulan ödüller", "feshedilen ödüller"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
}
k["ödüller"] = "ödülleri"

k["siyaset"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"S"},
	kademe = 4,
}

k["spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"S"},
	kademe = 4,
}

k["sona eren yayınlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"feshedilmiş oluşumlar"},
	sira_anahtari = {"Y"},
	kademe = 4,
	bak = {"kurulan yayınlar"},
}

k["sonlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"S"},
	kademe = 4,
	bak = {"başlangıçlar"},
}

k["suçlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"hukuk"},
	sira_anahtari = {"S"},
	kademe = 3,
}

k["şarkı yarışmaları"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"yarışmalar", "müzik festivalleri"},
	sira_anahtari = {"Ş", "Ş"},
	kademe = 1,
	gore = "üst",
}

k["tanıtılan çizgi karakterler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tanıtılan kurgusal karakterler"},
	sira_anahtari = {"Ç"},
	kademe = 2,
}

k["tanıtılan film karakterleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tanıtılan kurgusal karakterler"},
	sira_anahtari = {"F"},
	kademe = 1,
	gore = "üst"
}

k["tanıtılan kurgusal karakterler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tanıtımları"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 2,
}

k["tanıtılan televizyon karakterleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"televizyon", "tanıtılan kurgusal karakterler"},
	sira_anahtari = {"K", "T"},
	kademe = 2
}

k["tanıtılan taşıtlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tanıtılan ürünler", "ulaşım"},
	sira_anahtari = {"T", "T"},
	kademe = 3,
}

k["tanıtılan video oyunu karakterleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tanıtılan kurgusal karakterler"},
	sira_anahtari = {"V"},
	kademe = 1,
	gore = "üst"
}

k["tanıtılan ürünler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tanıtımları", "ekonomi"},
	sira_anahtari = {"Ü", "Ü"},
	kademe = 3,
}

k["tanıtımları"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"başlangıçlar"},
	sira_anahtari = {"T"},
	kademe = 4,
	sonHarfSil = true,
	gore = "ilkler",
}
k["tanıtımlar"] = "tanıtımları"

k["teknoloji"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"T"},
	kademe = 3,
}

k["televizyon"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"medya"},
	sira_anahtari = {"T"},
	kademe = 3,
}

k["televizyon ödülleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"ödüller", "televizyon"},
	sira_anahtari = {"T", "Ö"},
	kademe = 1,
	gore = "üst",
}

k["ulaşım"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"U"},
	kademe = 4,
}

k["uluslararası ilişkiler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"siyaset"},
	sira_anahtari = {"U"},
	kademe = 4,
}

k["uzay"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"U"},
	kademe = 3,
}

k["uzay çalışmaları"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"uzay", "ulaşım", "bilim"},
	sira_anahtari = {"Ç", "U", "U"},
	kademe = 3,
}

k["varlığı sona eren bölgeler ve ülkeler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"feshedilmiş oluşumlar", "siyaset", "uluslararası ilişkiler"},
	sira_anahtari = {"B", "B", "B"},
	kademe = 4,
	gore = "siyasi coğrafya",
	bak = {"kurulan bölgeler ve ülkeler"},
}

k["Yahudilik"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"din"},
	sira_anahtari = {"Y"},
	kademe = 3,
}

k["yarışmalar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"Y"},
	kademe = 1,
	gore = "üst",
}

return k