Milli Meşrutiyet Fırkası

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Milli Meşrutiyet Fırkası; 1912 tarihinde Osmanlı'nın Balkan savaşlarına gebe olduğu günlerde kurulmuş olan Milli Meşrutiyet Fırkası'nın en önemli yönü, bu dönemde kurulmuş olan ve Türkçülük iddiasını seslendiren ilk fırka olmasındandır. Fırkanın kuruluşunda yine eski ittihatçılar daha doğrusu muhalefete geçmiş ittihatçılar olan Ahmet Ferit (Tek), Cami (Baykurt) gibi isimler vardır. Fakat onların eskiden ittihatçıların safında yer almasına rağmen ne ittihatçılar, ne de Hürriyet ve İtilafçılar bu partiyi kabullenememişlerdir. Her iki taraftan da eleştirilere uğramaktan kurtulamayan bu fırka, ilk eğitimin ücretsiz olması, ayrıca zorunlu hale getirilmesi, adliyenin tanzimi, vergilerin herkesin mali kudretine göre adil bir biçimde alınması gibi çeşitli hususları ihtiva eden program hazırlamışlardır. Bu fırka birkaç yıllık siyasi hayatında pek varlık gösterememiş ve bundan sonra da kapanmıştır.