Ekonomik değer

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Ekonomi
Countries by GDP (PPP) per capita in 2019.png
Ana hatlar
Genel sınıflandırma
Teknikler
Dalları ve alt dalları
Listeler

Kategoriler · Başlıklar · Ekonomistler

Ekonomik değer ya da İktisadî Değer, bir iktisadi ajana bir mal ya da hizmet ile sağlanan faydanın ölçümüdür. Genellikle para birimine bağlı olarak ölçülmektedir ve şu kapsamda yorumlanmaktadır: “Özgün bir aktörün mal ve hizmet için ödemek isteyeceği ve ödeyebileceği en fazla para miktarı.” Ekonomik değer, piyasa fiyatı ve piyasa değeri ile aynı içeriğe sahip değildir. Eğer bir tüketici bir mal alma isteğindeyse bu, tüketicinin mala piyasa fiyatından daha yüksek bir değer belirlediğini ifade etmektedir. Tüketici için malın değeri ile piyasa fiyatı arasındaki fark “tüketici fazlası” olarak adlandırılmaktadır. Bir mal ya da hizmetin ekonomik değeri bu bilim dalının başlangıcından beri ekonomistler için bir sorun olmuştur. İlk olarak, ekonomistler bir malın bir birey için değerini tahmin etmeye çalıştı ve bu tanımı değiştirilebilir mallara kadar genişlettiler. Bu çözümlemeden kullanım değeri ve değişim değeri kavramları gelişti. Değer, değişim mekanizması ile fiyata bağlıdır. Bir ekonomist bir değişimi gözlemlediğinde ortaya konan iki önemli değer işlevi ile ilgilenir: alıcının ve satıcınınki. Alıcı bir malın ciddi bir miktarı için ne kadar ödemeye istekli olduğunu ortaya koydukça aynı şekilde satıcı da malı elden çıkarmanın ona ne kadara mal olduğunu göstermektedir. Pazar değeri hakkında tamamlayıcı bilgi, malın alımının zaman içinde nasıl değerlendiğini gözlemcilere anlatan geçişlerin gerçekleştiği oranlardan elde edilir.Başka bir ifade ile değer, arzulanan bir nesne ya da durumun diğer nesne ya da durumlara göre nasıl bir eder ifade ettiğidir. Ekonomik değerler biri tarafından arzulanan durum ya da malın başka bir durum ya da mal için değişim söz konusu olduğunda nasıl vazgeçileceğini belirlemek için “ne kadar” ile ifade edilir. Ekonomik kuramın birbiriyle rekabet eden ekoller arasında değer belirleme konusunda farklı ölçümler söz konusudur ve bu ölçümler “Değer Teorisi”nin öznesidirler. Değer teorileri farklı ekonomik teori ekolleri arasındaki farklılıkların ve anlaşmazlıkların büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.

Değer Tanımlamaları[değiştir | kaynağı değiştir]

Neoklasik ekonomi okullarında, bir malın ya da hizmetin değeri açık veya rekabetçi bir pazarda genellikle belirlenen fiyatı haricinde yok kabul edilmektedir. Bu temelde tam rekabetçi bir pazarda arza bağlı talep ile belirlenmektedir. Birçok neoklasik ekonomi teorisi, pazar rekabetçi olsun ya da olmasın bir malın değerini fiyatı ile eşdeğer tutmaktadır. Bu açıdan her şey bir mal olarak görülmekte ve eğer fiyatı belirleyecek bir pazar yoksa ortada ekonomik bir değer de olmamaktadır.