Birleşik Krallık Parlamentosu

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda
Birleşik Krallığı Parlamentosu

Parliament of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland
58. Yasama Dönemi
Arma veya logo
Tür
Tür
Alt meclislerLordlar Kamarası
Avam Kamarası
Başkanlık
Hükümdar
III. Charles
8 Eylül 2022 tarihinden beri
Rishi Sunak
25 Ekim 2022 tarihinden beri
Lordlar Başkanı
Lord McFall
1 Mayıs 2021 tarihinden beri
Lindsay Hoyle
4 Kasım 2019 tarihinden beri
Yapı
Lordlar siyasi grupları
Hükümet

Resmi Muhalefet

Diğer Muhalefet

Crossbench

Ruhani Lordlar

Başkan

Avam siyasi grupları
Hükümet (350)

Resmi Muhalefet (196)

Diğer Muhalefet (93)

Abstentionizm (7)

Başkan

Seçimler
Avam son seçimleri
12 Aralık 2019
Toplantı yeri
Westminster Sarayı, Londra, Birleşik Krallık
Website
www.parliament.uk

Birleşik Krallık Parlamentosu (İngilizceParliament of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland veya kısaca UK Parliament), Birleşik Krallık'ın en üst anayasal organıdır. Çift meclisli bir sistemi olan ülkede parlamento iki bölümden oluşur: Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası. Her iki meclis de Londra'da bulunan Westminster Sarayı'nda toplanır. Bu iki meclise, sınırlı şekilde kanun yapma yetkisi olan ve bu yüzden parlamentonun üçüncü bir parçası sayılabilecek olan monarşinin temsilcisi kral/kraliçeyi (2022'den beri III. Charles) de eklemek mümkündür.

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

Bugünkü parlamento kökenini İngiltere Parlamentosundan, o da daha eski Anglosakson konseyi Witenagemot'dan alır.

İngiliz parlamentosu kavramı 1707 Birleşme Yasasından beri kullanılmaktadır. Bu yasa ile İngiltere ve İskoçya, Büyük Britanya Krallığı adı altında birleşti ve Edinburgh'da bulunan İskoçya Parlamentosu dağıtılarak tüm yetkilerini yeni kurulan yeni parlamentoya devretti. (Özerk bir İskoç parlamentosu daha sonra 1999 yılında yeniden kuruldu.) Birleşik Krallık Parlamentosu ilk oturumunu 23 Ekim 1707'de yaptı. 1800'deki yeni bir birleşme yasası ile İrlanda Parlamentosu da dağıtıldı.

Parlamento'nun hizmet süresi[değiştir | kaynağı değiştir]

Parlamento'nun hizmet süresi 1694'te 3 yıl olarak saptanmıştı. 1716'daki Septennial Act ile bu süre 7 yıla çıkarıldı ancak 1911'de 5 yıla düşürüldü. II. Dünya Savaşı'nda geçici olarak 10 yıla çıkarıldı, ancak savaştan sonra tekrar 5 yıla düşürüldü.

Üye dokunulmazlığı[değiştir | kaynağı değiştir]

Üyelerin en önemli dokunulmazlık hakkı, münazaralarda ifade özgürlüğü hakkıdır; hem Lordlar Kamarasında hem de Avam Kamarasında yapılan konuşmalar hiçbir şekilde mahkemelerde yargı konusu olamaz. Bir diğer dokunulmazlık ise üyelerin tutuklanmasının olanaksız olmasıdır. Sadece vatana ihanet (treason), ağır suçlar (felony) ve açık şekilde asayişi bozma (breach of the peace) gibi istisnalar söz konusudur. Bu dokunulmazlıklar parlamentonun oturumlarının başlamasından 40 gün önce başlar ve 40 gün sonra biter.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]