Analiz

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Analiz, karmaşık bir konuyu veya maddeyi daha iyi anlamak için daha küçük parçalara ayırma sürecidir. Teknik, matematik ve mantık çalışmalarında Aristoteles'ten önce uygulanmıştır.[1]

Türleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Bilim[değiştir | kaynağı değiştir]

Bilişim[değiştir | kaynağı değiştir]

Ekonomi[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Değer zinciri analizi, bir organizasyonun sunduğu servis veya ürünlere belirli bir sırayla uyguladığı işlemlerin bu zincirdeki güçlü ve zayıf yönlerini sistematik olarak ortaya çıkarma ve analiz etme metodu
 • Ekonomik etki analizi
 • Fiyat analizi
 • Hata ağacı analizi, alt seviyedeki bâzı olaylarda arzu edilmeyen bir durum için uygulanan, yukarıdan aşağı ve tümdengelim mantığı ile yapılan başarısızlık analizi
 • İhtiyaç analizi
 • İş analizi, iş plânı ve iş ihtiyaçlarını tespit ve işteki meseleleri çözümlemek için kullanılan araştırma disiplini
 • Olasılıksal Risk Analizi, hata modlarının belirlenmesinde ve etkilerinin analizinde kullanılan yapısal araç
 • Olay ağacı analizi, bir sistemde meydana gelebilecek farklı kaza senaryolarını şekillendirme, hesaplama, sıralama ve analiz etme için kullanılan usul
 • Portföy analizi
 • Rekabet analizi (çevrimiçi algoritma)
 • Risk analizi, bir işletmenin faaliyetleride muhtemel tehlikeleri tanımlayarak bunlarla alâkalı risklerin kıymetlendirilmesiyle beklenen muhtemel risklerle alâkalı kontrol tedbirlerinin alınması esas ve metodları
Finans[değiştir | kaynağı değiştir]
Pazarlama[değiştir | kaynağı değiştir]
 • Doğrusal ayırma analizi, özelliklerin bir doğrusal birleşimini bularak veriyi sınıflara ayırma usûlü
 • SWOT analizi, bir projede ya da ticarî girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyen, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri tespit etmeye yarayan stratejik teknik

Matematik[değiştir | kaynağı değiştir]

İstatistik[değiştir | kaynağı değiştir]
 • Sağkalım analizi, biyolojik organizmalarda ölüm ve mekanik sistemlerde başarısızlık ile ilgilenen bir istatistik dalı
 • Temel bileşen analizi, çok boyutlu uzaydaki bir verinin daha düşük boyutlu bir uzaya izdüşümünü varyansı maksimize edecek şekilde bulma yöntemi

Metodoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Mimarî[değiştir | kaynağı değiştir]

Mühendislik[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Boyut analizi, fizikî büyüklüklerin farklı çeşitlerinin karışımını içeren fizikî durumları içeren ve sık sık fizik, kimya ve mühendislikte kullanılan kavramsal metoo
 • Hata türleri ve etkileri analizi, bir sistemin potansiyel hata türlerini analiz etmek için hataları ihtimâllerine ve benzerliklerine göre tasnif eden ürün geliştirme ve operasyon idare prosedürü
 • Mühendislik analizi
Elektrik/Elektronik mühendisliği[değiştir | kaynağı değiştir]
 • Devre analizi, bir elektrik devresinde bulunan bütün düğüm voltajlarını ve kollardaki akımları bulmak için tercih edilen usûl
 • Düğüm analizi, bir elektrik devresinde kolların birbirine bağlandığı düğümler arasındaki gerilimleri belirleyen metod
 • Düğüm Gerilimleri Analizi, elektrik devresindeki düğümlerdeki voltajı dallardaki akımlar cinsinden belirlemeye yarayan metod

Gıda mühendisliği[değiştir | kaynağı değiştir]

İnşaat mühendisliği[değiştir | kaynağı değiştir]

Ziraat mühendisliği[değiştir | kaynağı değiştir]

Politika[değiştir | kaynağı değiştir]

Psikoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Temel bilimler[değiştir | kaynağı değiştir]

Biyoloji[değiştir | kaynağı değiştir]
 • Dizi analizi, bir DNA veya protein dizisini bilgisayar kullanarak biyoenformatik metodlarla incelenmesi
 • Sağkalım analizi, biyolojik organizmalarda ölüm ve mekanik sistemlerde başarısızlık ile ilgilenen bir istatistik dalı
Fizik[değiştir | kaynağı değiştir]
 • Boyut analizi, fizikî büyüklüklerin farklı çeşitlerinin karışımını içeren fizikî durumları içeren ve sık sık fizik, kimya ve mühendislikte kullanılan kavramsal metoo
 • İzotop analizi
Kimya[değiştir | kaynağı değiştir]
 • Boyut analizi, fizikî büyüklüklerin farklı çeşitlerinin karışımını içeren fizikî durumları içeren ve sık sık fizik, kimya ve mühendislikte kullanılan kavramsal metoo
 • Retrosentetik analiz, organik sentezlerin planlanmasındaki problemleri çözmek için kullanılan bir teknik
 • Volumetrik analiz

Tıp[değiştir | kaynağı değiştir]

Felsefe[değiştir | kaynağı değiştir]

Sanat[değiştir | kaynağı değiştir]

Müzik[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "Definitions and Descriptions of Analysis". 24 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mart 2021. 

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]