İbrani alfabesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
15.02, 16 Aralık 2016 tarihinde 95.10.234.195 (mesaj) tarafından oluşturulmuş 17941323 numaralı sürüm (→‎İbrani Alfabesinin Tipleri)

İbrani alfabesi, Sami (Semitik) dil grubuna bağlı dillerden olan ve İsrail'in resmî dili İbranicenin yazımında kullanılan bir alfabe. Sami dil gurubuna bağlı birçok dilde olduğu gibi İbrani alfabesi de sağdan sola doğru yazılan 22 temel sessiz harften oluşmaktadır. Harfler bitiştirilmez ve ayrı yazılır. Beş harfin sonda yazılışı farklıdır.

Sesli harfler (Nikkud, çoğulu: Nikkudot), ana harflerin altına konulan işaretler ile gösterilir. Ancak bu noktalamalar çoğu zaman kullanılmaz. Bunlar; ancak dini metinler, sözlükler ve yabancı kelimelerin doğru okunuşunu göstermek için kullanılır.

İbrani alfabesi sadece İbranicenin yazılmasında kullanılmayıp aynı zamanda Aşkenaz Yahudilerinin konuştuğu ve Cermen kökenli bir dil olan Yidiş (Yahudi Almancası) ile Sefarad kökenli Yahudilerin dili olan Ladino (Yahudi İspanyolcası) yazımında (genellikle İsrail'de) da kullanılmaktadır.

Tarih boyunca az çok şekil değişiklikleri geçirmiş olan İbrani alfabesinin Antik Dönem İbrani Alfabesi, Kare Yazı, El Yazısı, Raşi ve Solitreo gibi biçimleri de bulunmaktadır.

Her İbranice harfin sayısal bir değeri bulunmaktadır. Örneğin, alefin sayısal değeri 1 ve yodun sayısal değeri 10'dur; 11 sayısı ise bu iki harfin kullanımıyla gerçekleşir (יא).

Harflerle Okunuşu

İbrani dilinde İbrani alfabesi yazısı
Simge Harf adı Ses değeri Sayısal (Geometrik) değeri
א alef - (1) 1
ב bet, ve b, v 2
ג gimel g 3
ד dalet d 4
ה he h (2) 5
ו vav v 6
ז zayin z 7
ח het kh (ya da h) (3) 8
ט tet t 9
י yud y (4) 10
ך* ve כ kaf, haf k, kh, h 20
ל lamed l 30
מ ve ם* mem m 40
ן* ve נ nun n 50
ס sameh s 60
ע ayin - (5) 70
פ ve ף* pe ve fe p, f 80
צ ve ץ* tsadik ts (ya da tz/z) 90
ק kuf k ya da q 100
ר reş r 200
ש şin, sin ş, s 300
ת tav t 400

İbrani Alfabesinin Tipleri

Harf
isimleri
(Kodsuz)
Varyantlar
Çağdaş İbranice Eski Ahit İbranicesi
Serif Sans-
serif
Mono-
spaced
Cursive Rashi Phoenician Paleo-Hebrew Aramaic
Alef א א א Hebrew letter Alef handwriting.svg Hebrew letter Alef Rashi.png Alef Alef Aleph.svg
Bet ב ב ב Hebrew letter Bet handwriting.svg Hebrew letter Bet Rashi.png Beth Bet Beth.svg
Gimel ג ג ג Hebrew letter Gimel handwriting.svg Hebrew letter Gimel Rashi.png Gimel Gimel Igimel.png
Dalet ד ד ד Hebrew letter Daled handwriting.svg Hebrew letter Daled Rashi.png Daleth Daled Daleth.svg
He ה ה ה Hebrew letter He handwriting.svg Hebrew letter He Rashi.png He Heh He0.svg
Vav ו ו ו Hebrew letter Vav handwriting.svg Hebrew letter Vav Rashi.png Waw Vav Waw.svg
Zayin ז ז ז Hebrew letter Zayin handwriting.svg Hebrew letter Zayin Rashi.png Zayin Zayin Zayin.svg
Het ח ח ח Hebrew letter Het handwriting.svg Hebrew letter Het Rashi.png Heth Khet Heth.svg
Tet ט ט ט Hebrew letter Tet handwriting.svg Hebrew letter Tet Rashi.png Teth Tet Teth.svg
Yod י י י Hebrew letter Yud handwriting.svg Hebrew letter Yud Rashi.png Yodh Yud Yod.svg
Kaf כ כ כ Hebrew letter Kaf handwriting.svg Hebrew letter Kaf-nonfinal Rashi.png Kaf Khof Kaph.svg
Final Kaf ך ך ך Hebrew letter Kaf-final handwriting.svg Hebrew letter Kaf-final Rashi.png
Lamed ל ל ל Hebrew letter Lamed handwriting.svg Hebrew letter Lamed Rashi.png Lamedh Lamed Lamed.svg
Mem מ מ מ Hebrew letter Mem handwriting.svg Hebrew letter Mem-nonfinal Rashi.png Mem Mem Mem.svg
Final Mem ם ם ם Hebrew letter Mem-final handwriting.svg Hebrew letter Mem-final Rashi.png
Nun נ נ נ Hebrew letter Nun handwriting.svg Hebrew letter Nun-nonfinal Rashi.png Nun Nun Nun.svg
Final Nun ן ן ן Hebrew letter Nun-final handwriting.svg Hebrew letter Nun-final Rashi.png
Samekh ס ס ס Hebrew letter Samekh handwriting.svg Hebrew letter Samekh Rashi.png Samekh Samekh Samekh.svg
Ayin ע ע ע Hebrew letter Ayin handwriting.svg Hebrew letter Ayin Rashi.png Ayin Ayin Ayin.svg
Pe פ פ פ Hebrew letter Pe handwriting.svg Hebrew letter Pe-nonfinal Rashi.png Pe Pey Pe0.svg
Final Pe ף ף ף Hebrew letter Pe-final handwriting.svg Hebrew letter Pe-final Rashi.png
Tsadi צ צ צ Hebrew letter Tsadik handwriting.svg Hebrew letter Tsadik-nonfinal Rashi.png Sade Tzadi Sade 1.svg, Sade 2.svg
Final Tsadi ץ ץ ץ Hebrew letter Tsadik-final handwriting.svg Hebrew letter Tsadik-final Rashi.png
Qof ק ק ק Hebrew letter Kuf handwriting.svg Hebrew letter Kuf Rashi.png Qof Quf Qoph.svg
Resh ר ר ר Hebrew letter Resh handwriting.svg Hebrew letter Resh Rashi.png Res Resh Resh.svg
Shin ש ש ש Hebrew letter Shin handwriting.svg Hebrew letter Shin Rashi.png Sin Shin Shin.svg
Tav ת ת ת Hebrew letter Taf handwriting.svg Hebrew letter Taf Rashi.png Taw Tof Taw.svg
  • Bazı harflerin yanında bulunan yıldız işareti o harfin sadece kelime sonunda kullanıldığına işarettir.
  • C sesi gimal harfinin üzerine ayraç koyularak elde edilir.
  • Ç sesi tsadi harfinin üzerine ayraç koyularak elde edilir.
  • J sesi zayin harfinin üzerine ayraç koyularak elde edilir.
  • İbranicede W sesi bulunmazken W sesi olan yabancı kelimeler için çift vav kullanılır.