İş süreçleri modelleme

Vikipedi, özgür ansiklopedi

İş süreçleri modelleme, süreç yönetiminin mühendislik kısmını kapsar.

İşleri analiz edip yapılışında herkes tarafından örnek alınabilecek metotlar geliştirilerek süreçlerin iyileştirilmesi ve modellenmesi çalışmalarıdır. Düşünülebilecek her alanda uygulanabilir. Çünkü aslında yaşantımız da bir sistemdir. Sistem kavramı ise girdileri işlenerek çıktılara dönüştürülmesi olduğu için işleme aşaması tamamıyla bir süreç tanımını doğurur. Sürecin tanımını yapacak olursak bir iç veya dış müşteriye değer üreten veya mevcut değerine değer katan faaliyettir. Sistem ve süreç kavramlarını birleştirecek olursak sistem içindeki faaliyetlerin tümüne süreç dendiğini söyleyebiliriz. İş süreçleri modelleme, herhangi bir süreçi yeniden veya geliştirerek belirli bir formatta ifade etme çalışmasıdır. Bir süreç modeli geliştirmek için format aşağıdaki gibidir.

 1. Sürecin amacı
 2. Sürecin kapsamı
 3. Sürecin sahibi
 4. Sürecin elemanları
 5. Sürecin girdileri
 6. Sürecin çıktıları
 7. Sürecin eylemleri
 8. Sürecin tedarikçileri
 9. Sürecin müşterileri
 10. Sürecin hedefleri
 11. Sürecin performans göstergeleri