Viskozite

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Akmazlık değeri daha yüksek olan mor sıvı ve düşük akmazlık değerine sahip gri sıvının dökülmelerindeki fiziksel fark. Viskozitesi "düşük" olan gri sıvı daha fazla yayılım gösterecektir.

Viskozite, akmazlık veya ağdalık,[1] akışkanlığa karşı direnç. Viskozite, bir akışkanın, yüzey gerilimi altında deforme olmaya karşı gösterdiği direncin ölçüsüdür. Akışkanın akmaya karşı gösterdiği iç direnç olarak da tanımlanabilir.[kaynak belirtilmeli] Viskozitesi yüksek olan sıvılar ağdalı olarak tanımlanırlar.[2]

Akışkanlar hariç tüm gerçek akışkanlar yüzey gerilimine karşı direnç gösterirler. Öte yandan, yüzey gerilimine hiç direnç göstermeyen bir akışkan "ideal akışkan" olarak adlandırılır.

Newton kuramı[değiştir | kaynağı değiştir]

Genellikle herhangi bir akış esnasında akışkanın tabakaları farklı hızlarda hareket ederler ve akışkanın akmazlığı, uygulanan kuvvete karşı direnç gösteren tabakalar arasındaki yüzey gerilimlerinden dolayı ortaya çıkar.

Isaac Newton'un öne sürdüğü üzere, laminer ve paralel bir akışta, tabakalar arasındaki yüzey gerilimi (τ) bu tabakalara dik yöndeki hız gradyeni (∂u/∂y) ile orantılıdır.[kaynak belirtilmeli]

Buradaki μ sabiti, akmazlık değişmezi, akmazlık, veya durağan akmazlık olarak bilinir. Su ve gazların çoğu Newton yasasına uyarlar ve Newtonyen akışkanlar olarak adlandırılırlar. Newtonyen olmayan akışkanlarda ise, yüzey gerilimi ile hız gradyeni arasındaki basit lineer (doğrusal) ilişki çok daha karmaşık bir hal alır.

Pek çok durumda akmazlık kuvvetlerin eylemsizlik kuvvetlerine olan oranı ile ilgilenilir. Atalet kuvvetlerinin akışkanın yoğunluğu (ρ) ile karakterize edildiği bilindiğinden bu oran kinematik akmazlık olarak adlandırılır ve gösterimi:

şeklindedir.

Viskozite genellikle farklı viskozimetrelerle ve 25 °C'de ölçülür. Bazı akışkanların viskozitesi, geniş bir yüzey gerilimi aralığında sabittir. Viskozitesi sabit olmayan akışkanlar Newtonyen olmayan akışkanlar olarak adlandırılır.[kaynak belirtilmeli]

Birimler[değiştir | kaynağı değiştir]

Akmazlık (dinamik akmazlık): [değiştir | kaynağı değiştir]

Dinamik akmazlığın SI birimi (Yunan sembol: ) pascal-saniye (Pa·s) olup 1 kg·m−1·s−1 ye eşdeğerdir.

Dinamik akmazlığın cgs birimi, Jean Louis Marie Poiseuille adına ithafen poise (P) dır. Genellikle yüzde birlik miktarı olan centipoise (cP) kullanılır. Örneğin suyun akmazlığı 20 °C'de 1.0020 cP dir.

1 poise = 100 centipoise = 1 g·cm−1·s−1 = 0.1 Pa·s. (Tanımı için bakınız.)9 Haziran 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
1 centipoise = 0.001 Pa·s.

Kinematik akmazlık: [değiştir | kaynağı değiştir]

Kinematik akmazlığın (Yunan sembol: ) SI birimi (m2·s−1) dir. Kinematik akmazlığın cgs birimi George Gabriel Stokes'un adına ithafen stokes olup S veya St şeklinde kısaltılır. Bazen centistokes (cS veya cSt) şeklinde de kullanılabilir.

1 stokes = 100 centistokes = 1 cm2·s−1 = 0.0001 m2·s−1.

Kinematik ve dinamik akmazlık arasındaki dönüşüm ise şeklinde verilir ve eğer = 1 St ise

μ = ν ρ = 0.1 kg·m−1s−1·(ρ/(g/cm3)) = 0.1 poise·(ρ/(g/cm3)). [1]4 Kasım 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

Gazlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Gazların viskozitesi, akış tabakaları arasında momentum taşınımını sağlayan moleküler difüzyondan kaynaklanır. Gazların kinetik teorisi, gazların viskozitesinin (teorinin uygulandığı rejim içinde geçerli olmak üzere) doğru olarak tahminine yardımcı olur:

 • Viskozite düşük ve orta basınç değerlerinde basınçtan etkilenmez fakat yüksek basınç altında yoğunluğu arttığı için basınçla birlikte viskozitesi artar
 • Viskozite, sıcaklık arttıkça azalır[kaynak belirtilmeli]

Sıvılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Sıvılarda, moleküller arasındaki ilave kuvvetler önemli hale gelir. Bu durumda yüzey gerilimine ilaveler olacaktır ki olgu bugün dahi tartışmalıdır. Dolayısıyla, sıvılarda:

 • Viskozite basınçtan bağımsızdır (çok yüksek basınçlar hariç) ve
 • Viskozite, sıcaklık arttıkça azalır (örneğin, sıcaklık 0 °C den 100 °C çıktığında, suyun viskozitesi 1.79 cP den 0.28 cP ye düşer).

Sıvıların dinamik viskozitesi, gazların dinamik viskozitesinden on kat daha büyüktür.[kaynak belirtilmeli]

Havanın akmazlığı[değiştir | kaynağı değiştir]

Havanın viskozitesi sıcaklığa bağımlı olup 15.0 °C'de 1.78 × 10−5 kg/m.s dir.

Suyun akmazlığı[değiştir | kaynağı değiştir]

Suyun viskozitesi 8.90 × 10−4 Pa•s veya 8.90 × 10−3 dyne-sec/cm2 dir (25 °C'de).

Değişik türdeki malzemelerin akmazlığı[değiştir | kaynağı değiştir]

Su ve sütün viskozitesine ilişkin bir örnek. Daha yüksek viskoziteye sahip sıvılar bu tür sıçrama göstermezler.

Dinamik viskozitenin sıcaklıkla değişimini hesaplamak amacıyla Sutherland formülü (Crane, 1988) kullanılabilir:

burada:

 • = T sıcaklığındaki viskozite değeri (Pa/s)
 • = referans sıcaklığı To da referans viskozite değeri (Pa/s)
 • = Kelvin cinsinden sıcaklık
 • = Kelvin cinsinden referans sıcaklığı
 • = Sutherland sabiti'dir.

0 < T < 555K arasındaki sıcaklıklar için geçerlidir.

Bazı gazlar için Sutherland sabiti ve referans sıcaklığı değerleri:

Gaz
- K Pa/s
hava 120 291.15 0.00001827
azot 111 300.55 0.00001781
oksijen 127 292.25 0.00002018
karbondioksit 240 293.15 0.0000148
karbonmonoksit 118 288.15 0.0000172
hidrojen 72 293.85 0.00000876
amonyak 370 293.15 0.00000982
kükürtdioksit 416 293.65 0.00001254

Bazı Newtonyen akışkanların dinamik viskozite değerleri aşağıda verilmektedir.

Gazlar (0 °C'de):

viskozite (Pa·s)
hidrojen 8.4 × 10−6
hava 17.4 × 10−6
ksenon 21.2 × 10−6

Sıvılar (25 °C'de):

viskozite (Pa·s)
etanol a 1.074 × 10−3
aseton a 0.306 × 10−3
metanol a 0.544 × 10−3
propanol a 1.945 × 10−3
benzen a 0.604 × 10−3
nitrobenzen a 1.863 × 10−3
cıva a 1.526 × 10−3
sülfürik asit a 24.2 × 10−3
gliserol a 934 × 10−3
zeytin yağı 81 × 10−3
cam 1040

a Kaynak: CRC Handbook of Chemistry and Physics, 73. basım, 1992-1993.

Daha detaylı bir tabloya buradan ulaşılabilir.

Akışkanlık[değiştir | kaynağı değiştir]

Viskozitenin tersi akışkanlık tır ve genellikle φ (= 1/μ) veya F (= 1/η) ile gösterilir. Birimi poise'ın tersi olup (cm·s·g−1), rhe olarak okunur. Mühendislik uygulamalarında nadiren kullanılır.[kaynak belirtilmeli]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "TDK İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü". 22 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ağustos 2016. 
 2. ^ "ağdalı." Fizik Terimleri Sözlüğü. Türk Dil Kurumu. Erişim: 21 Şubat 2013

ISO 3219 : 2021

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]