Tartışma:Sırpsındığı Muharebesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Sırpsındığı savaşı 1. Murat (Hüdavendigar) zamanında 1364'te yapılmıştır.[kaynağı değiştir]

Sırpsındığı savaşı 1. Murat (Hüdavendigar) zamanında 1364'te yapılmıştır. Sırpsındığı Muharebesi, 1364 yılında, Edirne'nin 13.5 Km. kadar kuzeybatısında yer alan ve günümüzde Türkiye sınırları içerisinde bulunan Sarayakpınar bölgesinde olmuştur. Sırpsındığı Muharebesinden sonra, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinin yaklaşık 15 Km. güneydoğusunda, Edirne'nin 25 Km. batısında yer alan ve günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Çirmen bölgesinde de iki ayrı muharebe daha meydana gelmiştir. Birinci Çirmen Muharebesi 1371'de, İkinci Çirmen Muharebesi 1372'de cereyan etmiştir. Kaynak: Necati Ulunay UCUZSATAR, Tarih Boyunca Türk Harp Sanatı Taktik ve Stratejisi, Gnkur. Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 1990, Ankara, Sayfa: 236-245. --1Atalay (mesaj) 16:01, 4 Nisan 2015 (UTC)

1364 / 1371 mi[kaynağı değiştir]

Balkan kaynaklı tarihler ve bunlara dayanan Avrupa dillerinde yazılan tarihler, belki sonucu Balkanlıları utandıran, bu savaşı yazmaktan çekinmektedirler. Örneğin, İngilizce, Fransızca, Almanca Vikipedia'yalarda 26 Eylül 1371de olan Meriç Savaşı veya Çirmen Savaşı hakkında bir madde bulunmaktadır.

şeklinde bir dipnot düşülmüş. Bu pek mantıklı gelmiyor: diğer dillerdeki Vikipedia'larda bahsedilen savaş da Osmanlı zaferiyle sonuçlanmıştır; neden Sırpsındığı savaşından utanılırken 1371'deki yenilgi açıkça anlatılabilmektedir? --Ogniem 11:41, 4 Mayıs 2009 (UTC)

İki ayrı muharebe![kaynağı değiştir]

Sırpsındığı Muharebesi 1364 yılında, Çirmen (Çernomen /Chernomen) Muharebesi 1372'de Osmanlı Ordusu tarafından kazanılmıştır. (Kaynak:"Osmanlı Tarihi", İsmail Hakkı Uzunçarşılı) Edirne'nin fetih yılı 1363'tür. Sırpsındığı zaten Edirne İlindedir. Çirmen ise Türkiye'de değildir. Sırpsındığı'nın anlamı bilimsel olarak nedir? "Sırpların yenildiği yer" mi? İngilizce Wikipedia ise Çirmen Muharebesi'nin tarihini 1371 olarak veriyor... Sırp Sındığı Muharebesi'nin İngilizce maddesi yoktur. Yazılmalıdır! Böri 09:17, 28 Ekim 2010 (UTC)

komutanlar[kaynağı değiştir]

Macar Kralı Layoş = http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_I_of_Hungary , Sırbistan Kralı V.Uroş = http://en.wikipedia.org/wiki/Uro%C5%A1_V_of_Serbia ve Bosna prensi = http://en.wikipedia.org/wiki/Tvrtko_I_of_Bosnia ; "bizimki" ise Hacı İlbey Böri 11:41, 3 Kasım 2010 (UTC)

Osmanlıca muharebenin anlatımı[kaynağı değiştir]

...nâgâh haber geldi, Sırf leşkeri hücûm itdi didiler. Kasdı Edrene’ye gelmekdür. Kırk Elli Bin mikdârı leşkeri vardur... Sırf leşkeri Edrene’ye yakın gelmiş idi... şimdi ana Sırf Sınduğu dirler...gâziler bir gece tabl-bâz kakup dün basgunı itdi. Sırf leşkeri mağrur olup sarhoş yaturken nâgâh tabl âvâzın ve gâziler ünin işitdiler. “Türk geldi” diyü birbirine dokındılar. Atları ürkdi ve boşandı, bunları çiğnedi. Kâfirler dahı kılıç çeküp birbirin kırmağa başladı. Âhir sınup münhezim olup kaçdılar. Ba’zı râvîler rivâyet ederler kim Sırf leşkerin Hacı İlbeği sıdı dirler... Hacı İlbeğü aydur: “Yoldaşlar nice idelüm” dedi, Yoldaşlar aydur: “Tedbîr sizindir. Siz nice idersenüz eyle idelüm dediler. Andan Hacı İlbeği her yoldaşını bir depeye kodı. Andan bulara ısmarladı. Her kaçan ben tabl-bâz urup haykıram, herbirinüz dahı eyle idün didi. Kendüsi kâfirlerün bir yanına geçüp heman tabl-bâz urup tekbir getürüp bire gaziler koman diyü çağırdı. Çün kâfir leşkeri ol âvâzları işitdi, gördiler kim dört yanların Türk almış, kendüler ara yirde kalmışlar. Hemendem “Türk geldi” diyü birbirine tokuşup, ol orman arasına tağılup birbirine kılıç urdılar. Karanu gice içinde birbirin fark itmeyüp, eyle kırdılar kim vasf olunmaz. Hemandem münhezim olup kaçdılar gitdiler... Lala Şâhin dahı, İlbeği’nün dilâverliğini görüp, ol zaman beğlerine hoş gelmeyüp adâvet bağladılar. Âkıbet hîle ile Hacı İlbeği’yi helâk ettiler. Kaynak: Anonim Osmanlı Kroniği 1299-1512 (hazırlayan: Necdet Öztürk) Böri 08:58, 4 Kasım 2010 (UTC)

Sırpsındığı Muharebesi[kaynağı değiştir]

Bu muharebe ile ilgili 3 farklı görüş var ona göre bu görüşleri belirtip sayfada değişiklik yaptım.Ayrıca bu savaşşta valkaşin ölmüyor ölemez de zira 1365'de prenslikten kurtulup tahta geçiyor 1371'de çirmende ölüyor bu durumda aynı kişi 2 kere nasıl ölsün.yine sırp sındığının anlamıda eklendi,ayrıca ingilizce vikipedi'de de sırpsındığı biye bir sayfa açtım bakabilirsiniz.itiraz etmesinler diye delillerini de stavrinos'un kitabından alıntılarıda koyuverdim.bu arada 26 eylül'de çirmen savaşı yapılıyor,sırp sındığı savaşının günü belirsiz ona göre değişiklik yaptım.yapıldığı köyüde sayfaya delil olsun diye ekledim.Ayrıca bu savaşa balkan devletlerini macarları teşvik eden papa 5.urban çirmen savaşından 1 yıl önce ölüyor,herhalde hasta yatağında savaş kışkırtacak hali yok çirmen savaşını papa kışkırtsa bu savaşı bu papa değil yerine geçen kışkırtırdı.Ancak 1364 yılındaki bir savaş bu tanıma uyar, bu durumda 1364de büyük bir savaşın olduğunun ve çirmen'in ayrı bir savsaş olduğunun ispatı ancak stavrios çirmen savaşının sırpsındığı adını aldığını 1364deki savaşın başka bir adla anılması gerektiği iddiasında. Ayrıca bu savaşa sırp prensliği değil,sırp imparatorluğu giriyor ona göre bir değişiklikte yaptım....saygılar.(Gerçekler 11:38, 30 Aralık 2011 (UTC))

Sirp Sindigi iki kelimedir[kaynağı değiştir]

Dolayisiyla iki kelime, yine de ayri yazilmalidir. Birlikte yazilmasi icin herhangi bir sebep göremiyorum. Ermenikirimi icin aynisini dusunemem. Ancak yerlesim isimlerinde iki kelime birlestirilir: Ornek Tepetarla. a.nailov 17:05, 29 Haziran 2014 (UTC)

Sındı Sözcüğünün Anlamı[kaynağı değiştir]

TDK'nun Güncel Türkçe Sözlüğüne göre "sındı" sözcüğü "makas" anlamındadır. Kaynak: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5520112c16af44.27563990 --1Atalay (mesaj) 16:07, 4 Nisan 2015 (UTC)

Papa Beşinci Urban[kaynağı değiştir]

Papa Beşinci Urban (Pope Urbanus V) 19 Aralık 1370'de, altmış yaşında, vefat etmiştir. 28 Eylül 1362-19 Aralık 1370 tarihleri arasında Papalık Makamında bulunmuştur. 29 Mart 1363'de Kıbrıs Kralı ve Kudüs'ün itibari (titular King of Jerusalem) Kralı ve aynı zamanda Ermenistan'ın Latin Kralı Pierre de Lusignan (Peter I) Avignon'da Papa'dan Türklere karşı yardım istemiştir. 31 Mart 1363'de (o yılın "Good Friday" gününde) Papa Beşinci Urban din için savaş (the Crusade) ilan etmiş ve Fransa, Danimarka ve Kıbrıs Krallarını bunun için görevlendirmiştir. Fransa Kralı İkinci John tarafından yönetilen bu Haçlı Seferi (the Crusade) kapsamında Kıbrıs Kralı iki yıl sonra 9 Ekim 1365'de, Memlük Türklerinin elinde bulunan Mısır'ın İskenderiye şehrine saldırmış, yaklaşık 5000 kişiyi öldürdükten ve İskenderiye Kütüphanesini bir kez daha yaktıktan sonra 12 Ekim 1365'de şehirden ayrılmıştır. Kaynak:Pope Bl. Urban V maddesi http://www.newadvent.org/cathen/15214a.htm; http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=833; https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandrian_Crusade.

Ayrıca, Savoy Kontu Amadeus VI, Papa Beşinci Urban'ın çağrısına uyarak, 15 gemi ve 1,700 askerle, 1366 yılında kuzeni Bizans İmparatoru John V Palaiologos (Savoylu Anne'nin oğlu)'a yardım etmek amacıyla Gelibolu'ya küçük bir sefer düzenlemiştir. Bu seferde Amadeus VI'ya Midilli'den Francesco I ve Macaristan Kralı Büyük Louis (Kral Layoş)de yardım etmiştir. Savoy Kontu, Gelibolu'yu 22 Ağustos 1366'da ele geçirmiştir. 10 yıl sonra, 1376-77 kışında, Hüdavendigar Murat Gelibolu'yu yeniden Osmanlı topraklarına katmıştır. Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Amadeus_VI,_Count_of_Savoy; https://en.wikipedia.org/wiki/Savoyard_crusade. --1Atalay (mesaj) 16:14, 4 Nisan 2015 (UTC)