Tartışma:Ahmed el-Hasi

  Vikipedi, özgür ansiklopedi
  Vikiproje Edebiyat (C-sınıf, Az-önem)
  VikiProje simgesi Bu madde, Vikipedi'deki Edebiyat maddelerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Vikiproje Edebiyat kapsamındadır. Eğer projeye katılmak isterseniz, bu sayfaya bağlı değişiklikler yapabilir veya katılabileceğiniz ve tartışabileceğiniz proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
   C  Bu madde C-sınıf olarak değerlendirilmiştir.
   Az  Bu madde Az-önemli olarak değerlendirilmiştir.
   
  Vikiproje Biyografi (C-sınıf, Az-önem)
  VikiProje simgesi Bu madde, Vikipedi'deki Biyografi maddelerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Vikiproje Biyografi kapsamındadır. Eğer projeye katılmak isterseniz, bu sayfaya bağlı değişiklikler yapabilir veya katılabileceğiniz ve tartışabileceğiniz proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz. İş birliğine katılarak da projeye katkıda bulunabilirsiniz.
   C  Bu madde C-sınıf olarak değerlendirilmiştir.
   Az  Bu madde Az-önemli olarak değerlendirilmiştir.
   

  Zaza Lisan-ı[kaynağı değiştir]

  Burada Zaza Lisan-ı terimi kaldırıldı. Bu terim zaten original metinde de yer alıyor. Ayrıca burası Türkçe Vikipedi olduğu için, doğal olarak Türkçe yazılır. İsteyenler yabancı dilleri eklemek isteyenler, orijinal Türkçe adı kaldırılmadan eklenmeli. Ama eklenmesine gerek yoktur. Zaten aşağıdaki bölümde yazılıyor. Kırdi de yer alıyor. Takabeg ileti 11:45, 1 Mayıs 2013 (UTC)

  Osmanlıca metin "Mewlid"in orjinal metnine dahil değildir. Sadece Mewildin resmi izinle neşr ve tab' edildiğini belirten Türkçe bir matbaa yazısıdır. Ayrıca bu Mevlid Türkçe dışında başka bir dilde yazılmışsa elbetteki orjinal ifade daha önceliklidir. Ama buradaki durum bambaşkadır. Önce orjinal metine bakalım:
  "Diyabekır Vilayet-i Celilesi’ne tabi Lice Kazası’na mülhak Hezan Karye’li mekrûmatlû Ehmed-ül Xasî Efendi’nin Zaza lisaniyle teellif eyledigi iş bu Mewlid-i Şerif Maarîf Nezaret-i Celilesinin 25 Mart 315 tarihli tahrirat-ı âliyesiyle verilen ruhsat üzerine defâ-ı ûlada dört yüz nüshadan ibaret Vilayet-i mezkure Litoğrafya Matbaası’nda tab ve neşr edildi. Bundan başka tab etdirilurse mes’ûl tutulacakdır."
  Nerede "Zaza lîsânı (زٰازٰا لِسٰاني) mevlidi" diye geçiyor? Zaza lisanıyla yazılan Mewlid diyor. Halbuki sen bunu Mewlide isim olarak vermişsin. Halbuki "Temam bi viraştişê Mewlidê Kirdî bi yardimê Xaliqî..." denilirken "Mewlidê Kirdî" diyor bu ise tamlamadır, türkçesi: Kirdî Mevlid, daha da türkçesi Kırdçe Mevlid'dir. Mesele anlaşıldığına göre ifadeyi "Kırdi (Zazaca) Mevlid'in yazarı" olarak değişitireceğim. Ayrıca bana "kaldırılmadan eklenmeli" diyeceğine, kendin "kaldırmadan" düzenleme yapsaydın ya... Çok mu zor?
  Ayrıca Mevlidi-i Şerif değildir ismi (yanlış yazılmış). Arapça ismi Mevlid'in-Nebiyy'il Kureyşî'dir. Müsade et de düzeltelim. Neribij (mesaj) 12:04, 1 Mayıs 2013 (UTC)

  Commons'a yüklediğim için orada bulabilirsin. Ayrıca Mewlidê Nebi adı, Fırat Yayınevi'nin kullandığı adı olup original adı değildir. Resmi adı Mevlîd-i Şerîf olup Zazaca metinde yazılı Mewlidê Kırdi de bunun adı değildir. Metinde Mewlidê Kırdxxx - K harfi üzerindeki hareke benim klaviyemde çıkmıyor. Birde Mevlid'in-Nebiyy'il Kureyşî nerede görebiliriz ? Takabeg ileti 12:14, 1 Mayıs 2013 (UTC)

  Dosya:Mewlıd (Ehmedê Xasi) Ver.jpg (Diyâr-ı Bekir Vilâyet-i Celîlesine tâbi’Lice Kazası'na mülhak Hezan karyeli mekrümatlû Ahmed el-Hâssî Efendi’nin Zaza lîsânı ile te’lîf eylediği işbû Mevlîd-i Şerîf Maarîf nezâret-i Celîlesinde 25 Mart [1]315 târihli tahrirât-ı âliyesi ile verilen ruhsat üzerine defâ-ı evvelâda dört yüz nüshadan ibâret Vilâyet-i mezkûre Litografya Matbaasında tab’ ve neşr edildi. Bundan başka etdirilurse mes’ûl tutulacakdır.) Takabeg ileti 12:19, 1 Mayıs 2013 (UTC)

  Wikipediada resmiyet değil "orjinalite" geçerlidir. Tekrar anlatıyorum. 1) Osmanlıca matbaa yazısı mevlidin metninden değildir. Klasik eserlerin orjinallerini incelemiş olsan ne demek istediğimi anlardın. Üstelik senin dediğin formatta hiç değil zaten. 2) Mewlid metninde en başta Arapça bir tabir var. Besmelenin hemen üzerinde "Mewlîd’un Nebîyyî’l Qureyşîyyî Selewatullahî ‘Eleyhî fî Bukreten we’l-‘Eşîyyî" deniliyor. 3) Mewlidin sonlarına doğru ise (duadan sonra, tarihten önce) Mewlidin orjinal dilinde şöyle deniliyor: "Temam bi viraştişê Mewlidê Kirdî bi yardimê Xaliqî..." deniliyor. KISACASI izafe olarak Mewlide verilmiş iki isim var: 1) Arapça isim: Mewlîd’un Nebîyyî’l Qureyşî... 2) Zazaca orjinal ismi: "Mewlidê Kırdî" (Türkçesi: Mevlid-i Kırdi veya Kırdi Mevlid vs..) 3) Zazaca ismi illaki özel isim değil de dil olarak anlasak da farketmez. Ama izafe olarak kullanılıca isim tamlaması oluyor. Eğer "Kırdi yazılmış Mevlid" deseydi en azından "Mevlidê bi Kırdî" denilirdi. Ama sorun değil, her halükarda ismi "Mewlid-i Şerif" değil. Dili de "Kırdi"dir en azından. Bunun bir şekilde belirtilmesi gerekiyor.
  Commons'a yüklediğin resim Zazaki.net'te yayınlanmış fotoğraftı ama nedense kaynak göstermemişsiniz. "Mewlid'un-Nebi..." için tekrar zazaki.net'teki ilk sayfa fotosuna bakabilirsin. Neribij (mesaj) 13:03, 1 Mayıs 2013 (UTC)
  • Sonuçta Türkçe adının Mevlid-i Şerif olduğunu anladın değil mi ? Yüklediğim fotoğrafları 9 Temmuz 2009 tarihinde Zazaca Wikipediyasına yüklenmiş olan fotoğraflardır. zazaki.net'teki resimler olup olmadığını bilmiorum. O tarihte zazaki.net'te bu fotoğraflar var mıydı ? Yoksa yine zazaki.net'in reklamı ? Takabeg ileti 15:38, 1 Mayıs 2013 (UTC)
  • Yine güvenilir kaynaklar yok, yani. Burası forum olmadığı için kaynak gösterilmelidir. Takabeg ileti 15:38, 1 Mayıs 2013 (UTC)
  Ya ne reklamı? Xasi'nin fotoğrafı da zazaki.net'ten değil mi? İşinize geldi mi kullanıyorsunuz :) Zazaca üzerine bir arşiv sitesi zaten, kaynak belirtmek de bir sorumluluk gereği. Neyse, önemli değil. Şimdi mevlidin Türkçede'ki adına gelirsek: Resmi yazışmalarda birçok tabirat var. Mesela: "zaza lisanı üzerine muharrer Kürtçe mevlüd-i şerif" (BOA. MF MKT 442/56-1) yine "“Zaza” lisanı üzere müharrer Kürdçe menkıbe-i veladet-i Hazret-i Risaletpenâhi" (BOA. MF MKT 442/56-2) gibi birçok değişik tabir var. Yani adamlar kitabın Mevlid olduğunu biliyorlar, tek başına "mevlid" demek de saygısızlık gibi görüldüğünden Türkçedeki en yayagın kalıbı kullanmışlar, Mevlidi Şerif (Şerefli Doğum) demişler. Ama kitabın yazarı içerikte bu ismi kullanmamış. Mevlidin başına dercedilen ve sayfa numarası dahi verilmeyen parça resmi iznle bastığını belirten bir matbaa yazısı. O zamanlar matabaa için resmi izin gerekiyordu. Yani mevlidin öz-metnine dahil değil. Şimdiye kadar mevlidi transkribe edenler şu isimlerden birini tercih etmiştir: "Mewlîd, Mewlidê Nebî, Mewlûdê Nebî, Mewlidê Kirdî". (Kaynaklar için maddeye bak). Bu sebeple ben de en yaygın olan "Mevlid-i Nebi" ismini öneriyorum. Diğerlerini de içerde verelim. Uzlaşı için de ifadenin devamına senin dediğini de ekleyelim: "...adlı ilk Zazaca Mevlid-i Şerifi, Maarif Vekâleti'nin..." tamam mı? Böylece Türkçe literatürde mevlidler için genelde söylenen "Mevlid-i Şerif" de yazılmış olur. Bu arada kaynak derken tam oalrak neyi kastediyorsun? "Mevlid'un Nebi..." ifadesini kastediyorsan, bütün kaynakları sayfa numarasına kadar maddede yazdım. Orjinal Mevlid nüshasının ilk sayfasında geçiyor (besmele faslının üzerinde). Eğer ben de görmek istiyorum diyorsan zaten "Xasi" fotosunu aldığın zazaki.net sayfasında vardı. Ayrıca buraya da yüklemişler (yine kaynaksız). Bu arada benim ne zaman kaynaksız bir şey eklediğimi gördün de böyle konuşuyorsun? :) Neribij (mesaj) 21:08, 1 Mayıs 2013 (UTC)

  Taraflı geri alma sorunu[kaynağı değiştir]

  Kullanıcı:Kmoksy tartışma sayfasına uğramadan şurada yaptığım tüm değişiklikleri sırf tek kelime için geri almıştır. Bu iyi niyetle bağdaşmaz. Küçük bir mesele için tümü geri alınmaz, doğrusu biliniyorsa düzeltme yapılır veya öneri yapılır. Neribij (mesaj) 14:43, 1 Mayıs 2013 (UTC)

  Siz ısrarla Türkçede kullanılmayan bir kelimeyi (Kırdi) ekliyorsunuz. Burasının Türkçe vikipedi olduğunu unutmayın. --Kmoksy (mesaj) 14:44, 1 Mayıs 2013 (UTC)
  Tamam ifadeyi Türkçe'ye çevireyim: "Kırdçe" olur mu? Neribij (mesaj) 15:13, 1 Mayıs 2013 (UTC)
  Dalga mı geçiyorsunuz adamla! Bahsedilen dilin Türkçe adı tektir: Zazaca --Kmoksy (mesaj) 15:16, 1 Mayıs 2013 (UTC)
  Bir dilin kendi orjinalindeki söylenişi verilemez mi herhangi bir şekilde? "Mewlıdê Kırdi" (=Kırdi/Kırdçe Mevlid) nasıl çevrilecek öyleyse? Neribij (mesaj) 15:27, 1 Mayıs 2013 (UTC)
  Osmanlıca olarak Ahmed el-Hâssî Efendi’nin Zaza lîsânı ile te’lîf eylediği dendiği için "Zazaca Mevlid" olarak çevrilir. --Kmoksy (mesaj) 15:37, 1 Mayıs 2013 (UTC)
  O zaman "Kırdi" ve "Zazaca" aynı şey mi? Eğer Kırdi ve Zazaki aynı şey ise bu sinonim isimler olduğu anlamına gelir. Yok aynı şey değilse o zaman Kırdçe ayrı oalrak belirtilmelidir. İşte amaç başka şeyler olunca insan bu tür çelikilere düşüyor :) Neyse, Türkçe'de olamdığı konusuna katılmasam da sırf tartışma bitsin diye ifadeyi Zazaca (Kırdi) olarak yazdım. Parantez içindekini italik yazdım ki, orjinal söylenişteki hali olduğu anlaşılsın. Artık müsterih ol! Neribij (mesaj) 15:51, 1 Mayıs 2013 (UTC)

  Madde adı[kaynağı değiştir]

  Bilindiği gibi şahsın ismi orijinalinde "Ehmedê Xasî/Ahmedê Xasî"dir. Madde adının orijinal forma en yakın ve en yaygın söyleyiş olan, Türkçeleştirilmiş haliyle, "Ahmed-i Hasi" veya "Ahmedi Hasi" şeklinde değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Neribij (mesaj) 17:27, 2 Mayıs 2013 (UTC)

  "Mewlidê Nebi, Yazarı Diyarbakır Lice ilçesinde doğmuş Molla Ahmed-i Hasi" Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Hayreddin KIZIL, "Diyarbakır Ve Çevresinde Yazılmış Mevlitlerin Konularına Göre Tasnifi Denemesi" e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, ISSN: 1308-9633 Sayı: VII, Nisan 2012, s.117
  Halk arasında Ehmedê Xasî, Mela Ehmedê Xasî, Seydayê Xasî, Xocewo Xasî ve Xasî isimleri ile ünlüdür. (Kaynak: Newepel Gazetesi'nde yayınlanmış Ahmed-i Hasi'nin Biyografisi'nden, 2.sayı, s.5 (tercüme bana ait)) Neribij (mesaj) 08:41, 6 Mayıs 2013 (UTC)

  Ahmed-i Hasi hiç yaygın değil. Common name olduğu iddia edilemez. Takabeg ileti 12:58, 6 Mayıs 2013 (UTC)

  Asıl "Ahmed el-Hasi" "Ahmed el-Hasi" hiç yaygın değil. Wikipediadan başka hiçbir ilgili yazı çıkmadı. Aksine bir sürü Libyadaki biriyle ilgili sayfalar çıktı. Ama nedense madde ismi olmuş :) Bak tercüme ediyorum sana "Halk arasında "Ehmedê Xasî, Xasî, Seydayê Xasî û Xoceyo Xasî" isimleriyle de tanınmaktadır." (Newepel, sayı:2, s.5 "Ehmedê Xasî" biyografisinden) O zaman bu ifadelerin türkçeleştirlmiş hali "Ahmed-i Hasi"dir (bununla ilgili Türkçe litaratürde olduğuna dair kaynak da verildi). Ahmed el-Hasi Arabi bir ifade, orjinal ismine ve kısmen de Türkçe'ye en yakın ifade "Ahmed-i Hasi"dir. Neribij (mesaj) 14:59, 6 Mayıs 2013 (UTC)
  Neribij senin öne sürdüğün Farsça tamlama (Ahmed-i Hasi) bana önce en uygunu göründü; zira Osmanlıcada Farsça tamlamalar (...-i ...) Arapça tamlamalara (...ü'l-...) göre daha fazla tercih edilmektedir. Fakat GOOGLE BOOK taramasında sonuçlar hep Arapça tamlamalı ismi işaret ediyor. Ahmed el-Hasi (3 sonuç), Ahmed el-Hâsî (1 sonuç), Ahmed el-Hassi (2 sonuç: Zaza; 1 sonuç ise Kuzey Afrika'da ilgisiz olan), Ahmed-i Hasi (yalnız viki) --Kmoksy (mesaj) 15:11, 6 Mayıs 2013 (UTC)

  Birincil kaynak[kaynağı değiştir]

  Ehmedê Xasî, Mewlid, Litoğrafya Matbaası, Dîyarbekir Vilayeti, 1899 olarak gösterilen kaynak birincil kaynak olduğu için ilaveten ikincil kaynakların gösterilmesi gerekir. Takabeg ileti 12:46, 6 Mayıs 2013 (UTC)

  Ciddi misin, yoksa dalga mı geçiyorsun? Neribij (mesaj) 14:07, 6 Mayıs 2013 (UTC)
  ben de aynı soruyu sormak isterdim.. vikipediyi tanımayanlar bu tip yorumları ciddiye alabilirler gerçi ama biz bu tip konularda böyle kaynaklara birincil kaynak demiyoruz. elbette kişinin kitabının basımında kullanılan isim önemlidir ve kaynak olarak kullanılabilir. --kibele 14:50, 6 Mayıs 2013 (UTC)
  @Kibele: Aynı soru derken Ciddi misin, yoksa dalga mı geçiyorsun? mu ? Vikipedi:Nezaket okursan senin için faydalı olacaktır. Takabeg ileti 02:34, 7 Mayıs 2013 (UTC)
  Şimdi, "Ehmedê Xasî, Mewlid, Litoğrafya Matbaası, Dîyarbekir Vilayeti, 1899" yazımına bakmamıza tavsiye ederim. Ehmedê Xasî Zazaca'nın Kürt alfabesiyle yazılmış hali iken Mevlid kelimesi Zazaca'nın Jacobson alfabesiyle yazılmış hali, ve Litoğrafya Matbaası adı ise Türkçe dir. Niye böyle tutarsızlık meydana geldi ? Bu maddeye bunu ekleyen 1899'de çıkan original nüshasına mı baktı ? Yoksa Malmisanıji filandan alıntı yaptı ve alıntı yaptığı eserini göstermemiş mi ? Takabeg ileti 02:41, 7 Mayıs 2013 (UTC)
  sorular, sorular.. vikipedi'nin bütün kurallarına hakim nezaketli biri olarak bizi aydınlatsanız da cehaletimizin farkına varsak. böyle sorup sorup gidince ve değişikliklere engel olunca olmuyor. --kibele 08:07, 7 Mayıs 2013 (UTC)
  1) Mevlidîn orjinal nüshası elimde mevcut ve oradan baktım. 2) İlgili sayfaların orjinal fotosu zazaki.net ve commons'da da var (yukarıda link verilmişti) doğrulanabilir. 3) Yazdığımın alfabe farkıyla ilgisi yok çarpıtma yapılıyor. İfadem şu: "Ehmedê Xasî, Mewlid, Litoğrafya Matbaası, Dîyarbekir Vilayeti, 1899...." Bu ifadelerden yazar ismi ve kitap ismi Kürtçe alfabe ile, matbaa ve yer ismi orjinal isimleriyle yazılmıştır. Yani Jacobson falan ortada yok :) Xasi'nin orjinal eseri dönemin Arap karakterli Kürt alfabesi ile yazıldığı gibi, sonraki 5 transkribsiyon da Latin karakterli Kürt alfabesi ile yapılmıştır. Başka soru yoksa bu faslı kapatalım. Neribij (mesaj) 10:31, 7 Mayıs 2013 (UTC)

  Sorunlu kaynak: Ruşen Lezgin[kaynağı değiştir]

  Mewlidê Kirdî, Transkrîpsîyon: Roşan Lezgîn - Roşan Lezgîn bir aktivist-yazar. Çok isterlerse dış bağlantı olarak eklenebilir. Fakat kaynak olarak gösterilemez. Takabeg ileti 12:53, 6 Mayıs 2013 (UTC)

  "Mevlid'in metni şimdiye değin beş defa Latin alfabesine transkribe edilip yayınlanmıştır." diyoruz. Sonrasında da bunları sıralıyoruz. Bu transkripsiyonlardan biri de Roşan Lezgin'a ait. Tabiki kaynak gösterilecek. Burası gittikçe mantıktan uzaklaşıyor. Neribij (mesaj) 14:11, 6 Mayıs 2013 (UTC)
  kaynağın nerede ne için gösterildiği önemli elbette. bu yüzden kişinin adı öne çıkartılarak 'sorunlu kaynak' denmesidir esas sorunlu olan ki bu duruma bu imzanın altında ilk kez rastlamıyoruz. bu da söylenmiş olsun. --kibele 14:42, 6 Mayıs 2013 (UTC)
  Ayrıca her transkriptleri kayda değer değildir. İlk olarak Latin alfabesine çevirilen ve ilk kitap olarak bastırılanın haricinde ansiklopedik sayıp sıralamanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Belli bir grubun yani (Vate Çalışma Grubu - Zazaki.net consortium) reklamı haline gelmesin. Takabeg ileti 02:32, 7 Mayıs 2013 (UTC)
  zaten küçük bir etnik topluluk söz konusuyken, bu konularda çalışan insanlar aynı grubun etrafında toplandı diye hepsini ve eserlerini reklam addetmek tümüyle yanlış bir davranış. kaynaklar sizin süzgecinizden geçmek zorunda değil, vikipedi'nin ortak süzgeçleri yeterlidir. --kibele 08:11, 7 Mayıs 2013 (UTC)
  Hangi transkribin kayda değer olup olmadığına siz karar veremezsiniz sayın Kullanıcı:Takabeg. Çünkü bu dili bilmiyorsunuz ve oraya yazılanları da dikatli okumadığınız anlaşılıyor. Transkripsiyonlardan biri orjinal nüshadan değl, el yazması nüshadan yapılmıştı mesela. Ayrıca Malmisanıj ve Roşan Lezgin hariç diğerlerinde ciddi hatalar olduğu yazılıyor. En ideal trnaskripsiyon şu an Roşan Lezgin'e aittir, çünkü kendisi Xasi'nin hemşehrisi olduğu için onun yöresel ağzını bozmadan çok iyi yansıtmış. Oraya eklemeyi unuttum, R.Lezgin'in transkripsiyonu bir üniversitenin bastığı yardımcı ders kitabında da yer almış. Yani 3 defa yayınlanmış. Yani oldukça kayda değer.
  Bağlantılı bir diğer konu da şu: Her fırsatta Zazaca üzerine yıllardır çalışmış ve bu alanda sürekli referans gösterilen kişileri itibarsızlaştırmaya falan çalıştığınızı görüyorum. Ahmed-i Xas'inin fotsounu Zazaki.net'ten alıyorsunuz, Mevlid'in üç sayfasını oradan almışsınız ve işinize gelen birçok yerde kullanıyorsunuz, ama nedense o sitenin isminin geçmesine tahammül edemiyorsunuz. Bu herşeyden önce ilmi etikle bağdaşmaz. En kayda değer trnaskripsiyon metnini çıkarmaya çalışıyorusnuz maddeden. Sürekli eklenen kaynaklı bilgileri çıkaracağınıza eklemekle uğraşsanız, biraz olumlu yönden baksanız, bizi de boş yere uğraştırmasanız olmaz mı? Bir de merak ediyorum, Vate yayınları Zazaca'da en çok kitap basab yayınevi, yine Vate ile ilgili olmayıp da kendini Kürt gören çevrelerin bastıkları kitapları da topladığınızda Zazaca yazınının %80-%85i falan ediyor (en az). Peki siz geriye kalan %20likle mi Zazaca maddeleri düzenleyeceksiniz? Bu mudur tarafsızlık ve obejektiflilik? Zazaca isimli ilk gazete, ilk sözlük, ilk roman, ilk hikaye, klasik metinlerin ilk basımları, ilk transkripsiyonları, tamamı zazaca ilk gazeteler, tamamı zazaca en uzun ömürlü dergi, kaliteli zazaca arşiv siteleri ve zazaca ilk radyo yayını ve tv yayınından tutun aklıma gelmeyen bir çok ilk hep Kürtlükleriyle barışık kişilerce yapılmış. Ne yapacaksın? Senin hatırın için adamlar kimlik mi değiştirsin? Hakikaten ne istiyorusn anlamıyorum? Amacın bana madde yazdırmamaksa açık söyle, benim de bir sürü vaktim boşa gitmesin. Amaç üzüm yemek olmalı, bağcıyı dövmek değil. Neribij (mesaj) 10:52, 7 Mayıs 2013 (UTC)

  Madde adı (tartışmanın devamı)[kaynağı değiştir]

  biz isimleri türkçeleştirmiyoruz, türkçe metinlerde yaygın bir kullanımı varsa onu önemsiyoruz, değilse orijinal halleriyle alıyoruz. yukarda ahmed-i hasi'nin kullanılmadığı söylenmiş. doğrudur, çünkü türkçe kaynaklarda çoğunlukla 'ahmed-i xasi' diye orijinal hâliyle kullanılıyor gördüğüm kadarıyla. mesela [1], [2], [3], [4], [5].. --kibele 15:15, 6 Mayıs 2013 (UTC)

  Ahmed el-Hasi (1867 - 1951) Osmanlı döneminde doğan ve Cumhuriyet döneminde vefat eden bir âlimdir. Onun ismi olarak Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türkçe kaynaklardaki biçimini kabul ediyoruz, şahsın ismini Vikipedide Türkçeleştirmiyoruz. Günümüzdeki "Ahmed-i Xasi" imlâsı kabul edilecek ise o zaman Osmanlıdaki Arnavut kökenli şahısların adlarını günümüzdeki Arnavutçanın imlâsıyla vermemiz gerekecek. Bunu Boşnaklara, Romenlere ve Türkçe gibi Latin alfabesi kullanan diğer dillere de uygulamak gerekecek. Hasi'nin "İsmim Ahmed el-Hasi'dir" demesi önemlidir. --Kmoksy (mesaj) 15:46, 6 Mayıs 2013 (UTC)
  Aslında Türkçe'de "x" harfi olmadığı için "Ahmed-i Hasi"yi önerdim. İtiraf etmek gerekirse isim Türkçeleşitrilmeliymiş gibi biraz önyargı ile baktım, tabi bu önyargıma ve yanılsamama da Takabeggiller sebep oldu, sırf onlar Türkçe'de "x" olmaz diye itiraz etmesinler diye böye düşünmüştüm. Gördüğünüz gibi psikolojik baskı özgürce düşünmeye nasıl da engel oluyor:) Halbuki "Ahmed-i Xasi" veya "Ahmedi Xasi" şeklinin yaygın olduğu sizin de belirttiğiniz gibi doğru. Madem böyle "Ahmed-i Xasi" diye değiştirilse iyi olur. Bu arada Kullanıcı:Kmoksy'nin itirazı bence tam yerinde değil, çünkü Osmanlıca esas alınırsa bilindiği gibi "x" harfi Osmanlıca'da "خ" harfi olarak vardı, ama yeni Türkçe'de bu harfin birebir karşılığı yok. Cumhuriyet dönemi ise bitmiş bir dönem değil, devam ediyor, bu sebeple günümüzde çok kullanılan yaygın isimle "Ahmed-i Xasi" ideal olur. Ayrıca birçok madde orjinal dildeki "yaygın" şekliyle yazılıyor. Mesela Barack Obama ve Xabi Alonso gibi. Neribij (mesaj) 19:23, 6 Mayıs 2013 (UTC)

  bu noktada 'Ahmed-i Xasi' ile 'Ahmedi Xasi' arasında bir tercih yapmamız gerekiyor. --kibele 19:33, 6 Mayıs 2013 (UTC)

  Hayır, öyle bir tercih yapılamaz. Şahıs "İsmim Ahmed el-Hasi'dir" diyor. --Kmoksy (mesaj) 19:40, 6 Mayıs 2013 (UTC)
  nerde diyor? --kibele 19:42, 6 Mayıs 2013 (UTC)
  Burada diyor. --Kmoksy (mesaj) 19:46, 6 Mayıs 2013 (UTC)
  onu gördüm, maddede var zaten. öncelikle bu metnin aynen mi yoksa çeviri mi olduğunu merak ediyorum. ikincisi resmi sicilinde nasıl yazdığı bizim tek rehberimiz midir ondan emin değilim. neden başka hiçbir yerde bu ifadesi yok acaba? kendisi yaşarken basılan kitaplar dahil olmak üzere ahmed-i xasi kullanımı söz konusu da.. --kibele 19:54, 6 Mayıs 2013 (UTC)
  Müslüman bir din âliminin Arapça tamlamayı (Ahmed el-Hasi) ad olarak seçmesi normal karşılanmalıdır. İsmi Farsça tamlamaya (Ahmed-i Hasi) göre olan bir adın Arapça tamlamaya göre çevrildiğini sanmıyorum; zira Osmanlıcada (ve keza Türkçede) Farsça tamlamalar Arapça tamlamalara göre daha fazla tutulurlar. Öyle ki, kimi Arapça tamlamalar (örn. Bilâdü'r-Rûm) Türkçede/Osmanlıcada Farsça tamlamaya (Bilâd-ı Rûm) dönüşmüştür. --Kmoksy (mesaj) 20:16, 6 Mayıs 2013 (UTC)
  Evet, o isim büyük ihtimalle orjinal belgeden transkribe edilmiştir, ama dediğim gibi Osmanlıcasında "خ" (~x) harfi vardı, ama yeni alfabede yok. Yani Osmanlıca ismi ancak parantez içinde kullanabilirz. Ona bakarsak, Mevlidin sonunda ismini şöyle yazmış: "...bi destê Ehmedê Xasî Hezanicî..." Buradaki de farklı bir alfabe ve dil. Bir de bölgede insanlar Türkçe konuşurken de orjinaşlinkine yakın "Ahmedê Xasi, Ahmed-i Xasi, Ahmedi Xasi" gibi söylüyorlar, nitekim bununla ilgili kaynak da verildi yukarda, bu benzeri kullanım sadece bölge Türkçesinde değil diğer Türk medyasında da var gördüğünüz gibi (bunun da kaynağı fazlasıyla verildi). Ayrıca "Ali Sarıkoyuncu, Milli Mücadelede din adamları, 2. cilt, Diyanet İşleri Başkanlığı, 1997, s.210" da biraz daha farklı bir adlandırma var. "AHMET (HASSI) EFENDİ (LİCE MÜFTÜSÜ AHMET)" diye yazılmış. Dipnotta da "Lice Müftüsü Ahmet" ismi ve ünvanıyla Ankara Fetvasını imzalamıştır. Bkz., EK: III." denilmiş. Kitabın internet sürümü için Google Books ve Diyanet sitesine bakabilirsiniz. Göreceğiniz gibi isimlendirmeler farklı farklı geçiyor. Ama Türkçe'de hiçbiri Ahmed-i Xasi/Ahmedi Xasi kadar yaygın değil.Neribij (mesaj) 21:11, 6 Mayıs 2013 (UTC)
  Resmi sicili ile ilgili olarak Naci Kutlay, Osmanlı Şeriye Sicil Arşivi'nde, 'sicilli ahval' başlıklı matbu belgelerde, kendi el yazısı ile yazdığı bilgiler olduğunu yazıyor. Ancak yazar bu zata Mela Ahmadê Xasê diyor. Bu Zazaca değil Kürtçeleştirilmiş :) Takabeg ileti 08:06, 7 Mayıs 2013 (UTC)
  Sanırım Kürtçe derken Kurmancca'yı kastettiniz... Bir dili bilmeden nasıl böyle rahatça bu Zazaca değil falan diyebiliyorsunuz? Zazaki/Kırdki'de benzer kullanımlar var. Bunlar zaten birbirine çok yakın ki birçok dilbilimci tarafından aynı dilin lehçeleri olarak kabul ediliyorlar. Zazki'de de "Mela Ehmedê Xasî, Mela Ahmedê Xasî, Mela Ahmedê Xasê" gibi kullanımlar var. Ama standart kullanım "Mela Ehmedê Xasî"dir. Yani takıldığınız sondaki bir "ê" ve "î" değişimi mi? Artık uğraşacak başka bir şey kalmadı galiba... Neribij (mesaj) 11:05, 7 Mayıs 2013 (UTC)
  Bence medya ve internet siteterindeki yaygınlıklarına göre değil, güvenilir kaynaklarına bakılmaıldır. Takabeg ileti 02:26, 7 Mayıs 2013 (UTC)
  hangilerine mesela? --kibele 07:38, 7 Mayıs 2013 (UTC)
  Vikipedi maddeleri güvenilir basılmış kaynaklara dayanmalıdırlar. Takabeg ileti 07:57, 7 Mayıs 2013 (UTC)
  onu demiyorum. güvenilir kaynak gösterin diyorum. --kibele 08:00, 7 Mayıs 2013 (UTC)
  Maddede görebilirsin. Ayrıca yukarıda gösterdiğin websiteler basılmış kaynaklar değiller. Ayrıca "çoğunlukla 'ahmed-i xasi' diye orijinal hâliyle kullanılıyor" iddiasıyla gösterilen web site linklerine bakıldığında Dünya Bülteni'nde Ahmet Hasi (Mela Ahmedî Xasi), Zaman gazetesinde Ahmed-i Xasi, Haber7'de Ehmedê Xasî, Haber Turk'te Ahmedi Hasi, Nur Postasında ise Melaye Xasî. Takabeg ileti 08:17, 7 Mayıs 2013 (UTC)
  öncelikle nezaket, izin verilmeden 'sen' hitabını pek hoş karşılamıyor, onu hatırlatayım. maddedeki kaynakları görüyorum. ama nedense xasi kullanımına ilişkin kaynakların eklenmediğini de görüyorum, ki sizin gibi geniş arşive sahip birinde bolca vardır. bu isimlerin yaygın kullanıldığı malum olduğu halde girişteki pek çok alternatif arasında yer bulmadığını da görüyorum. gazetelere 'basılı kaynak değil' demenize hiç değinmeyeceğim, kağıdı da var bunların, biliyorsunuz. güvenilir kaynak önerisi, bir isim söz konusu olduğunda başka bir anlam kazanıyor. internetteki verileri girenler baaannelerinden duyduklarıyla değil, yazılı kaynaklardan hareket ederek kullanıyorlar. biz burada şaibeli bir bilginin olup olmadığını değil, bu ismin yaygın olarak nasıl kullanıldığını konuşuyoruz. --kibele 08:31, 7 Mayıs 2013 (UTC)

  Soyadı Bu zat 1951 yılında ölmüş... soyadı yok muydu ? Takabeg ileti 03:09, 7 Mayıs 2013 (UTC)

  Zaza lisanı ve Kırdi terimleri[kaynağı değiştir]

  Vikipedi:Şikayet sayfasında Kmoksy'nin Kırd ibaresinden rahatsız olduğunu iddia eden bir kullanıcı yani Neribij ısrarla "Zaza lisanı" ibaresini kaldırıyor. Zaza lisanı da Kırdi de bu yazarın yazdığı metinde yer alıyor. Biri Türkçe diğeri Zazaca metinlerindedir. Eğer fazla Arap harfleri yazılmasın derlerse ikisi de kaldırılabilir. Bence iki terimin de ansiklopedik değeri vardır. Ayrıca Mevlid-i Şerif bir özel adı değil genel adıdır. Yazar da bu terimi kullanıyor. Bu terimini ısrarla inkar edip kaldırması da anormal davranış olduğunu düşünüyorum. Takabeg ileti 08:32, 7 Mayıs 2013 (UTC)

  Yine yaptı. Ayrıca aynı kullanıcının ısrarla kaldırmaya çalıştığı

  Ali Sarıkoyuncu, Milli Mücadelede Din Adamları, Cilt II, Diyanet İşleri Başkanlığı, 1997, ISBN 9751912652, s. 210 (Ahmet (Hassı) Efendi)

  nin neresi sorunlu ? VP:TBA'e aykırı bu tür davranışınına son vermesi rica olunur. Takabeg ileti 10:24, 7 Mayıs 2013 (UTC)

  Hiçbirşeyi kaldırmıyorum. Senin kaldırdığın kaynaklı bilgileri iade ediyorum. Meseleyi çarpıtmanın lüzumu yok. Yaptıklarına bakalım:
  1) Burada "Mevlid-i Şerifi ilk kez Zazaca yazan Osmanlı Zaza din alimi, şair ve yazar." ifadesi değiştirilerek Osmanlıca ibareler hem parantez içine hem de parantez dışına eklenmiş. Halbuki benim hemen önce şurada, aynı cümledeki "Zazaca (Kırdi)" ifadem Kullanıcı:Rapsar tarafından "-gereksiz orijinal dildeki karşılık" denilerek çıkarılıyor. Halbuki benim ifadem metnin orjinalinde yer alan bir ifadeyken Kullanıcı:Takabeg'in ifadeleri Mevlid metninde geçememektedir, sadece dönemin Osmanlıca genel adlandırmalarıdır. Bu konuda çifte standart kabul edilemez. Eğer oraya bir ibare eklnecekse mevlid metninde geçen ansiklopedik değeri olan "Kırdi" ibaresi eklenebilir, diğerleri günümüz Türkçesiyle yazılır.
  2) Burada üç adet kaynaklı bilgi "trivia -> metinden çıktı" gerekçesiyle Kullanıcı:Takabeg tarafından çıkarılıyor. Devamında şurada "Mevlid metni, ilk olarak dilbilimci yazar Mehemed Malmisanıj tarafından transkribe edilerek" ifadesinde "dilbilimci yazar" ifadesi kaldırılıyor. Ve diğer konularda da yapmaya çalıştığı itibarsızlaştırma meselesini ilmi etikle bağdaştırılmayacak bir şekilde buraya da taşıyor. Devamında "Mevlid'in metni şimdiye değin beş defa Latin alfabesine transkribe edilip yayınlanmıştır." bilgisini çıakrıyor. Halbuki, kendisi bu dili bilmediği için hangisinin önemli-önemsiz olduğuna da karar verebilecek selahiyette değil. Üstelik bunu tartışma sayfasına yazdığında önerisi kabul de edilmemişti. Kabul edilmeyen, üstelik kaynaklı bir öneriyi çıkarma hakkı yok.
  3)şurada yer alan eklemesi ise zaten benim verdiğim kaynaktan yararlanarak yapılmış, kitabın orjinali de bende var, internet kaynağını da vermiştim. Eklenmesine karşı değilim, zaten ben de bu bilgileri eklemyi düşünüyordum. Bu kısmı kopayalayıp ekleyebilir, ya da ben onun yerine ekleyebilirim, sorun değil.
  4) En son şurada ve daha önce başka yerlerde de kaynaklı bilgilerin yanına fact yani kaynaksız işareti koyarak hile yaptığı görülüyor.
  KISACASI: 1,2 ve 4. maddelerde belirtilenler geri alma gerekçesidir. Easas sorun bu kullanıcının kaynaklı bilgileri kaldırmasıdır. 3.maddede belirttiğim bilgi eklenmeli, onda sorun yok. Ama o kadar üst üste kaynaklı bilgileri geri alıp değiştirmiş ki, hepsiyle tek tek uğraşamadım, maddeyi eski haline döndürdüm. Neribij (mesaj) 11:42, 7 Mayıs 2013 (UTC)