Saklı Sözler

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bahâîlik
Bahai star.svg

Merkezi Şahsiyetler
Bab
Bahaullah
Abdülbaha
Şevki Efendi
Kutsal metinler
Kitab-ı Akdes
Kitab-ı İkan
Saklı Sözler
Yedi Vadi ve Dört Vadi
Kurumlar

Bahai Dini’nin Velisi
Yüce Adalet Evi
Ruhani Mahfiller

Tarih

Bahai tarihi · Kronoloji
Babilik · Şeyh Ahmet
Zulüm

Önemli kişiler

Martha Root · Tahire
Bedi · Havariler
Emrin Elleri

Ayrıca bakınız

Semboller · Kurallar
Öğreti · Metinler
Takvim · Bölümler
Hac · İbadet

Bahailik maddeleri

Saklı Sözler (Kelimat-ı MeknuneArapça: کلمات مكنونة), Bahai inancının kurucusu olan Mirza Hüseyin Ali tarafından Bağdat civarında yazılan bir kitaptır. Saklı Sözler'in 1858 yılında Dicle Nehri kıyılarında nazil olduğuna inanılır.[1] Yetmiş biri Arapça, seksen ikisi Farsça olan bu eser, Bahaullah'ın deyişiyle belli ruhani hakikatlerin özünü alarak[2] kısa ayetler şeklinde yazılmıştır. Bu derleme bir öğüt kitabı ve bazı dini konuları açıklayıcı niteliktedir.[1]11 Ocak 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Emrinin başlangıcında bu derleme 'Hz. Fatıma'nın Saklı Kitabı' olarak biliniyordu.[1] Saklı Sözler eseri Türkçeye Mecdi İnan tarafından Arapça ve Farsça asıllarından tercüme edilmiştir.

Metin[değiştir | kaynağı değiştir]

Saklı Sözler metni Arapça ve Farsça olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Her biri kısa ve numaralandırılmış pasajlar içerir. Arapça 71 ve Farsça 82 adettir.

Her pasaj belirli bir hitapla başlar. Çoğu tekrar eden bu hitaplardan bazıları "Ey Ruh Oğlu", "Ey İnsan Oğlu" ve "Ey Varlık Oğlu" şeklindedir. Bahai duaları, insanları temsil eden birinci tekil şahıs ile yazılmıştır ki okuyucu kendini Allah ile sohbet eder şekilde hissetsin. Saklı sözler ise Allah'ı temsil eden birinci tekil şahıs ile yazılmıştır ki okuyucu, Allah'ın insanlara konuştuğunu hissetsin.

Giriş[değiştir | kaynağı değiştir]

Aşağıdaki paragraf Bahaullah tarafından Arapça olarak yazılan girizgahtır:

"O NURLULAR NURLUSUDUR

Bu, İzzet ceberûtundan evvelce kudret ve kuvvet diliyle nebilere indirilendir. Biz, fazilet yolunda yürümek isteyenlere bir lütuf olmak üzere, onun özünü alarak ihtisar kisvesine büründürdük. Tanrı'nın Misakı'na sadık kalıp emanet buyurduğu bu öğütleri hayatlarında tatbik edeceklerini ve ruh illerinde takva cevherine kavuşacaklarını umarız."

Örnekler[değiştir | kaynağı değiştir]

Arapça kısmından

1- EY RUH OĞLU!

İlk öğüdüm şudur: İyi, güzel ve aydın bir yüreğin olsun ki dâimî, bakî, ezelî ve kadîm bir padişahlığa eresin.

15- EY BEYAN OĞLU!

Yüzünü Yüzüme döndür, özgeme arka çevir; çünkü Benim saltanatım bâkidir, aslâ zeval bulmaz; Benim mülküm daimîdir, aslâ değişmez. Benden başkasını ararsan, kâinatı ebediyen araştırsan da bulamazsın.

48- EY İNSAN OĞLU!

Her şeyin bir alâmeti var. Sevginin alâmeti hükmümde sabır ve belâlarıma tahammüldür.

Farsça kısmından

3- EY DOST!

Gönül bahçesine aşk çiçeğinden başka bir çiçek ekme; sevgi ve iştiyak bülbülünün eteğinden el çekme. İyilerin arkadaşlığını ganimet bil ve kötülerin yoldaşlığından elini çek, gönlünü kaldır.

24- EY BİLİR GEÇİNEN BİLMEZLER!

Niçin dışta çobanlık davasında bulunuyor ve içte koyunlarıma kurt oluyorsunuz? Siz parlaklığıyla şehir ve diyarımın kervanlarını yoldan saptırıp ölüme sürükleyen yalancı tan yıldızına benzersiniz.

44- EY ARŞIMIN ARKADAŞI!

Kötü işitme, kötü görme, kendini zelil etme, ağlayıp sızlanma. Yâni kötü söyleme ki kötü işitmeyesin; alemin ayıbını büyük görme ki ayıbın büyük görülmeye; kimsenin zilletini isteme ki zillete düşmeyesin. İmdi temiz bir yürek, pak bir kalp, mukaddes bir fikir ve nezih bir hatır ile ömrünün şu bir andan daha kısa sayılan günlerini asude geçir, ta ki bu fani cesetten manâ firdevsine feragât içerisinde dönesin ve beka melekûtünde yerleşip kalasın.

Son[değiştir | kaynağı değiştir]

82 numaralı son pasajdan sonra Bahaullah şunları yazar:

"Beyan perdelerinin arkasında gizli bulunan güzel manâ gelinleri Allah'ın lûtuf ve inayeti ile Dostun Cemalinden saçılan ışıklar gibi ortaya çıktı. Dostlar! Nimetin tamam, hüccetin kâmil, bürhanın zâhir ve delilin sabit olduğuna şahadet ederim. Bakalım himmetiniz sizi artık hangi feragat mertebelerine çıkarır. Nimet sizin üzerinize ve yerde gökte bulunanların üzerine böylece tamam oldu.

Alemlerin Rabbına hamdolsun!"

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ a b Taherzadeh, Adib. Hz. Bahaullah'ın Zuhurunu: Cilt 1 20 Ağustos 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.,sf 74, Çeviren: Süreyya Güler, İstanbul, Türkiye: Baha Basım Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş: 1995
  2. ^ Saklı Sözler 9 Ağustos 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., sf 5. Çeviren: Mecdi İnan. İstanbul, Türkiye: Bahai Eserleri Basım Dağıtım A.Ş. ISBN 978-605-84382-2-4