İçeriğe atla

Reynolds sayısı

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Osborne Reynolds

Akışkanlar mekaniğinde Reynolds sayısı(Re), bir akışkanın, atalet kuvvetlerinin (vs d), viskozite kuvvetlerine (μ/ρ) olan oranıdır ve sonuç olarak bu değer bu iki tip kuvvetin belli bir akış şartı altında birbirine olan göreceli önemini verir. Bundan ötürü, Reynolds sayısı, laminer akış ve türbülanslı akış gibi değişik akış rejimlerini nitelemek için kullanılır.

Akışkanlar mekaniğinde birlikte kullanıldığı diğer katsayıların en önemlilerinden biridir ve dinamik benzerliği tanımlamak için kullanılır. İki geometrik olarak benzer akış modeli, akış değerleri farklı olan iki farklı sıvı içinde olsalar bile, eğer aynı ilgili katsayıya sahip iseler, bunlara dinamik benzer denir. Örneğin bir sineğin kanadının nasıl çalıştığını anlayabilmek için sinek kanadının büyütülmüş modelleri su içerisinde çalıştırılıp daha yavaş bir hızda aynı olay gerçekleştirilip gözlenebilmektedir. Burada önemli olan suyun ve havanın çalışma koşullarında aynı Re sayısına sahip olmalarıdır. Boru içindeki sıkıştırılamaz akışta Re sayısı 2300'den küçük ise laminer akış, büyük ise türbülanslı akış olarak ele alınır. Levha veya kanat üzerindeki sıkıştırılamaz akışta ise kritik Reynolds sayısı 5x10^5'dir. Isı transferinde de Reynolds teoremi farklı orantılarla kullanılmaktadır. Reynolds sayısının artması ısı taşınım katsayısını artırır.

Reynold sayısı adını 1842 ile 1912 yılları arasında yaşamış olan ve bu sayıyı tanımlayan Osborne Reynolds'tan almıştır. Tipik olarak aşağıdaki gibi tanımlanır:

  • vs - akışkanın hızı
  • d - boru çapı
  • μ - akışkanın dinamik viskozitesi
  • ν - akışkanın kinematik viskozitesi: ν = μ / ρ
  • ρ - akışkanın yoğunluğu