Radius (kemik)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Radius - anterior view2.png

Radius, önkoldaki kemiklerden biridir. Anatomik duruş pozisyonuna göre radius önkolun lateral (başparmak tarafında) kısmındadır . Dirsekte humerusla, el bileğinde ise skafoid kemik ve lunatum kemiği ile eklem yapar. Önkoldaki iki kemikten hareketli olan kemiktir. Pronasyon (iç rotasyon) ve supinasyon (dış rotasyon) hareketlerinde ulna sabitken radius hareket eder. Radiusun proximal kısmında bulunan caput radii (humeroradial eklemle ilgilidir)'nin üstünde bir adet çukurluk bulunmaktadır. Bu çukurluğun adı fovea capitis radiidir. Bu çukurluk humerusun capitulum humeri adı verilen kısmıyla eklem yapar. Ayrıca kaput radiiyi çepeçevre saran ve circumferentia articularis adı verilen kısım ulna kemiğinin incisura radialis denilen çentik kısmıyla eklem yapar. Caput radiinin altında kalan kısma radiusun boynu anlamına gelen collum radii adı verilir. Collum radiinin hemen altında, radius iç rotasyonda iken içe; radius dış rotasyonda iken öne bakan yumru şeklindeki yapıya tuberositas radii adı verilmektedir. Tuberositas radii kolun flexor kaslarından biri olan musculus biceps brachiinin sonlanma yeridir. Radiusun gövde kısmında Musculus pronator teres kasının sonlandığı tuberositas pronatoria adı verilen yumru şeklinde ve tuberositas radiiye benzeyen bir yapı mevcuttur. Radiusun distal kısmında ise musculus brachioradialis'in tutunduğu bir çıkıntı bulunmaktadır. Bu çıkıntının adı processus styloideus'tur. Radius distal kısımda karpal kemiklerle eklem yapar. Bu eklem yüzeyi facies articularis inferior adını alır. Radius hem proximalde hem de distalde ulnayla eklem yapar. proximalde bulunan eklem articulatio radioulnaris proximalis, distaldekinin adı articulatio radioulnaris distalistir.

Galeri[değiştir | kaynağı değiştir]

Radiusun pozisyonu (Kırmızı renkte). 
Radiusun şekli (sol) 
Üst ekstremite 
Radius, styloid process - anterior view (Önden) 
Radius, ulnar notch - posterior view(Arkadan) 
Radius, radial baş - posterior view (Arkadan) 
Radius, radial baş - anterior view (Önden) 
Radius l. dx. - ant. view (Önden) 
Radius l. dx. - post. view (Arkadan) 
Sağ insan radius ve ulnası - post. view (Arkadan) 
İnsan kol kemikleri diyagramı 
Sol önkolun kemikleri - ant. view (Önden) 
Sol önkolun kemikleri - post. view (Arkadan) 
Sol dirsek eklemi, anterior ve ulnar collateral ligamentleri gösteriyor 
Supinator 
Önkolun ortasından enine kesit 
Radius ve ulnanın distal uçlarından transvers kesit 
Radius 
Uzvun kasları. Enine kesit. 
Bilek eklemi. Deep dissection. Posterior view.(Arkadan) 
Bilek eklemi. Deep dissection.Anterior, palmar, view.(Önden) 
Bilek eklemi. Deep dissection.Anterior, palmar, view.(Önden) 
Bilek eklemi. Deep dissection.Anterior, palmar, view.(Önden)