İçeriğe atla

Osmanlı şeyhülislamları listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Kronolojik sırayla Osmanlı Devleti şeyhülislamları listesidir.

Osmanlı şeyhülislamları listesi

[değiştir | kaynağı değiştir]
 1. Molla Şemsüddin-i Fenari (1424 - 1430)
 2. Molla Fahrettin Acemi (1430 - 1460)
 3. Molla Hüsrev (1460 - 1480)
 4. Molla Gürâni (1480 - 1488)
 5. Molla Abdülkerim Efendi (1488 - 1495)
 6. Alâeddin Arabî Efendi (1495 - 1496)
 7. Efdalzade Hamîdüddin Efendi (1496 - 1503)
 8. Zenbilli Ali Efendi (1503 - 1526)
 9. Kemalpaşazade Ahmet Şemsettin Efendi (İbn-i Kemal) (1526 - 1534)
 10. Sadullah Sadi Efendi (1534 - 1539)
 11. Çivizade Muhittin Mehmet Efendi (1539 - 1542)
 12. Abdülkadir Hamidî Çelebi (1542 - 1543)
 13. Fenarîzade Muhyiddin Çelebi (1543 - 1545)
 14. Ebussuud Efendi (1545 - 1574)
 15. Çivizade Damadı Hamid Efendi (1574 - 1577)
 16. Kadızade Ahmed Şemseddin Efendi (1577 - 1580)
 17. Malûlzade Mehmed Efendi (1580 - 1582)
 18. Çivizade Hacı Mehmed Efendi (1582 - 1587)
 19. Abdülkadir Şeyhî Efendi (1587 - 1589)
 20. Bostanzade Mehmet Efendi (1589 - 1592) (birinci kez)
 21. Bayramzade Zekeriya Efendi (1592 - 1593)
 22. Bostanzade Mehmed Efendi (1593 - 1598) (ikinci kez)
 23. Hoca Sâdeddin Efendi (1598 - 1599)
 24. Hacı Mustafa Sunullah Efendi (1599 - 1601) (birinci kez)
 25. Hocazade Mehmed Efendi (1601 - 1603)
 26. Hacı Mustafa Sunullah Efendi (1603) (ikinci kez)
 27. Ebülmeyamin Mustafa Efendi (1603 - 1604) (birinci kez)
 28. Hacı Mustafa Sunullah Efendi (1604 - 1606) (üçüncü kez)
 29. Ebülmeyamin Mustafa Efendi (1606) (ikinci kez)
 30. Hacı Mustafa Sunullah Efendi (1606 - 1608) (dördüncü kez)
 31. Hocazade Mehmed Efendi (1608 - 1615)
 32. Hocazade Esad Efendi (1615 - 1622) (birinci kez)
 33. Zekeriyazade Yahya Efendi (1622 - 1623) (birinci kez)
 34. Hocazade Esad Efendi (1623 - 1625) (ikinci kez)
 35. Zekeriyazade Yahya Efendi (1625 - 1632) (ikinci kez)
 36. Ahîzâde Hüseyin Efendi (1632 - 1634)
 37. Zekeriyazade Yahya Efendi (1634 - 1644) (üçüncü kez)
 38. Ebusaid Mehmed Efendi (1644 - 1646) (birinci kez)
 39. Muîd Ahmed Efendi (1646 - 1647)
 40. Hacı Abdürrahim Efendi (1647 - 1649)
 41. Bahâî Mehmed Efendi (1649 - 1651)
 42. Karaçelebizade Abdülaziz Efendi (1651)
 43. Ebusaid Mehmed Efendi (1651 - 1652) (ikinci kez)
 44. Bahâî Mehmed Efendi (1652 - 1654)
 45. Ebusaid Mehmed Efendi (1654 - 1655) (üçüncü kez)
 46. Hüsamzade Abdurrahman Efendi (1655 - 1656)
 47. Memikzade Mustafa Efendi (1656)
 48. Hocazade Mesud Efendi (1656)
 49. Hanefi Mehmed Efendi (1656)
 50. Balizade Mustafa Efendi (1656 - 1657)
 51. Bolevî Mustafa Efendi (1657 - 1659)
 52. Esiri Mehmet Efendi (1659 - 1662)
 53. Sunizade Seyit Mehmet Emin Efendi (1662)
 54. Minkarizade Yahya Efendi (1662 - 1674)
 55. Çatalcalı Ali Efendi (1674 - 1686) (birinci kez)
 56. Ankaravi Mehmed Emin Efendi (1686 - 1687)
 57. Debbağzade Mehmed Efendi (1687 - 1688) (birinci kez)
 58. Hacı Feyzullah Efendi (1688)
 59. Debbağzade Mehmed Efendi (1688 - 1690) (ikinci kez)
 60. Ebusaidzade Feyzullah Efendi (1690 - 1692)
 61. Çatalcalı Ali Efendi (1692) (ikinci kez)
 62. Ebusaidzade Feyzullah Efendi (1692 - 1694)
 63. Sadreddinzade Sadık Mehmed Efendi (1694 - 1695) (birinci kez)
 64. İmam Mehmed Efendi (1695) (birinci kez)
 65. Hacı Feyzullah Efendi (1695 - 1703)
 66. Paşmakçızade Seyit Ali Efendi (1703)
 67. Yekçeşm Hüseyin Efendi (1703)
 68. İmam Mehmed Efendi (1703 - 1704) (ikinci kez)
 69. Paşmakçızade Seyit Ali Efendi (1704 - 1707)
 70. Sadreddinzade Sadık Mehmed Efendi (1707 - 1708) (ikinci kez)
 71. Ebezade Abdullah Efendi (1708 - 1710)
 72. Paşmakçızade Seyit Ali Efendi (1710 - 1712)
 73. Ebezade Abdullah Efendi (1712 - 1713)
 74. Mehmed Ataullah Efendi (1713)
 75. İmam Mahmud Efendi (1713 - 1714)
 76. Mirza Mustafa Efendi (1714 - 1715)
 77. Menteşzade Abdürrahman Efendi (1715 - 1716)
 78. Ebu İshak İsmail Efendi (1716 - 1718)
 79. Yenişehirli Abdullah Efendi (1718 - 1730)
 80. Mirzazade Şeyh Mehmed Efendi (1730 - 1731)
 81. Paşmakçızade Abdullah Efendi (1731 - 1732)
 82. Damadzade Ahmed Efendi (1732 - 1733)
 83. Ebuishakzade İshak Efendi (1733 - 1734)
 84. Dürri Mehmed Efendi (1734 - 1736)
 85. Feyzullahefendizade Mustafa Efendi (1736 - 1745)
 86. Pirizade Mehmed Sahib Efendi (1745 - 1746)
 87. Hayatizade Mehmed Emin Efendi (1746)
 88. Seyit Mehmet Zeynelabidin Efendi (1746 - 1748)
 89. Ebuishakzade Mehmet Esat Efendi (1748 - 1749)
 90. Halilefendizade Mehmed Said Efendi (1749 - 1750)
 91. Seyyid Murtaza Efendi (1750 - 1755)
 92. Abdullah Vassaf Efendi (1755)
 93. Damadzade Feyzullah Efendi (1755 - 1756)
 94. Dürrizade Mustafa Efendi (1756 - 1757) (birinci kez)
 95. Damadzade Feyzullah Efendi (1757 - 1758)
 96. Mehmet Salih Efendi (1758 - 1759)
 97. Çelebizade İsmail Asım Efendi (1759 - 1760)
 98. Veliyyüddin Efendi (1760 - 1761)
 99. Ebubekirzade Ahmed Efendi (1761 - 1762)
 100. Dürrizade Mustafa Efendi (1762 - 1767) (ikinci kez)
 101. Veliyyüddin Efendi (1767 - 1768)
 102. Pirizade Osman Sahib Efendi (1768 - 1770)
 103. Mirzazade Seyit Mehmet Sait Efendi (1770 - 1773)
 104. Seyyid Mehmed Şerif Efendi (1773 - 1774)
 105. Dürrizade Mustafa Efendi (1774) (üçüncü kez)
 106. İvazpaşazade İbrahim Beyefendi (1774 - 1775)
 107. Salihzade Mehmet Emin Efendi (1775 - 1776)
 108. Vassafzade Mehmed Esad Efendi (1776 - 1778)
 109. Mehmet Şerif Efendi (1778 - 1782)
 110. Seyit İbrahim Efendi (1782 - 1783)
 111. Dürrizade Mehmed Ataullah Efendi (1783 - 1785)
 112. İvazpaşazade İbrahim Beyefendi (1785)
 113. Arapzade Ataullah Efendi (1785)
 114. Dürrizade Mehmed Arif Efendi (1785 - 1786) (birinci kez)
 115. Müftizade Ahmed Efendi (1786 - 1787)
 116. Mekkî Mehmet Efendi (1787 - 1788)
 117. Mehmed Kamil Efendi (1788 - 1789)
 118. Mehmed Şerif Efendi (1789)
 119. Hamidizade Mustafa Efendi (1789 - 1791)
 120. Yahyâ Tevfik Efendi (1791)
 121. Mekki Mehmed Efendi (1791 - 1792)
 122. Dürrizade Mehmed Arif Efendi (1792 - 1798) (ikinci kez)
 123. Mustafa Aşir Efendi (1798 - 1800)
 124. Sâmânizade Ömer Hulusi Efendi (1800 - 1803) (birinci kez)
 125. Salihzade Ahmed Esad Efendi (1803 - 1806) (birinci kez)
 126. Şerifzade Ataullah Mehmed Efendi (1806 - 1807) (birinci kez)
 127. Sâmânizade Ömer Hulusi Efendi (1807) (ikinci kez)
 128. Şerifzade Ataullah Mehmed Efendi (1807 - 1808) (ikinci kez)
 129. Arapzade Mehmed Arif Efendi (1808)
 130. Salihzade Ahmed Esad Efendi (1808) (ikinci kez)
 131. Dürrizade Abdullah Efendi (1808 - 1810) (birinci kez)
 132. Sâmânizade Ömer Hulusi Efendi (1810 - 1812) (üçüncü kez)
 133. Dürrizade Abdullah Efendi (1812 - 1815) (ikinci kez)
 134. Mehmed Zeynelabidin Efendi (1815 - 1818)
 135. Mekkizade Mustafa Asım Efendi (1818 - 1819) (üçüncü kez)
 136. Çerkez Halil Efendi (1819 - 1821)
 137. Yasincizade Abdülvehhab Efendi (1821 - 1822) (birinci kez)
 138. Ahmed Reşid Efendi (1822 - 1823)
 139. Mekkizade Mustafa Asım Efendi (1823 - 1825) (ikinci kez)
 140. Kadızade Mehmed Tahir Efendi (1825 - 1828)
 141. Yasincizade Abdülvehhab Efendi (1828 - 1833) (ikinci kez)
 142. Mekkizade Mustafa Asım Efendi (1833 - 1846) (üçüncü kez)
 143. Ahmed Arif Hikmet Bey Efendi (1846 - 1854)
 144. Meşrepzade Mehmed Arif Efendi (1854 - 1858)
 145. Mehmed Sadeddin Efendi (1858 - 1863)
 146. Atıfzade Hüsameddin Efendi (1863 - 1866)
 147. Mehmed Refik Efendi (1866 - 1868)
 148. Hasan Fehmi Efendi (1868 - 1871)
 149. Ahmed Muhtar Molla Bey Efendi (1871 - 1872) (birinci kez)
 150. Turşucuzade Ahmed Muhtar Efendi (1872 - 1874)
 151. Hasan Hayrullah Efendi (1874) (birinci kez)
 152. Hasan Fehmi Efendi (1874 - 1876)
 153. Hasan Hayrullah Efendi (1876 - 1877) (ikinci kez)
 154. Kara Halil Efendi (1877 - 1878)
 155. Ahmed Muhtar Molla Bey Efendi (1878) (ikinci kez)
 156. Uryanizade Ahmed Esad Efendi (1878 - 1889)
 157. Bodrumlu Ömer Lütfi Efendi (1889 - 1891)
 158. Mehmed Cemaleddin Efendi (1891 - 1909)
 159. Mehmed Ziyâeddin Efendi (şeyhülislam) (1909)
 160. Mehmed Sahib Efendi (1909)
 161. Çelebizade Hüseyin Hüsnü Efendi (1910)
 162. Musa Kazım Efendi (1910 - 1911)
 163. Abdurrahman Nesib Efendi (1911 - 1912)
 164. Mehmed Cemaleddin Efendi (1912 - 1913)
 165. Mehmed Esad Efendi (1913 - 1914)
 166. Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi (1914 - 1916)
 167. Musa Kazım Efendi (1916 - 1918)
 168. Ömer Hulusi Efendi (1918)
 169. Haydarizade İbrahim Efendi (1918 - 1919)
 170. Mustafa Sabri Efendi (1919)[1]
 171. Mustafa Sabri Efendi (1919)
 172. Mustafa Sabri Efendi (1919-1920)
 173. Haydarizade İbrahim Efendi (1919 - 1920)
 174. Dürrizade Abdullah Beyefendi (1920)
 175. Mustafa Sabri Efendi (1920)
 176. Medeni Mehmed Nuri Efendi (1920 - 1922)
 1. ^ Zuhuri Danışman, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi XIV, Yeni Matbaa, İstanbul, 1966, Şeyhülislamlar Listesi.