III. Şalmanezer

Vikipedi, özgür ansiklopedi
III. Şalmanezer'in heykeli

III. Şalmanezer (Šulmānu-ašarēdu, "Tanrı Şulmanu seçkindir"), MÖ 859-824 yılları arasında hüküm süren Asurlular kralıdır. Önceki hükümdar II. Aşurnasirpal'ın oğludur. Saltanatı boyunca Babiller, Kizzuvatna, Urartu gibi doğudaki kabilelere, milletlere bir dizi sefer düzenlemiştir. Ordusu Van Gölü ve Toros Dağları'na nüfuz etmiş, Karkamışlı Hititler'i haraç ödemeye zorlamıştır.