Günay Karaağaç

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Prof. Dr. Günay Karaağaç

Prof. Dr. Günay Karaağaç (İzmir-1949), Türk dil bilginidir.

1967'de girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1971'de mezun oldu. 1972-1975 yıllarında İzmir-Bergama Lisesinde, 1975-1978 yıllarında İstanbul Ticaret Lisesinde Edebiyat öğretmeni olarak çalıştı.

1978 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Umumî Türk Dili Kürsüsüne asistan oldu. 1983 yılında Lutfî Divanı adlı doktora tezini tamamlayarak "bilim doktoru" unvanını aldı. 1984-1987 yıllarında Macaristan-Budapeşte'deki Eötvös Lorand Üniversitesinde Türk dili okutmanlığı yaptı.

1987 yılında, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı ve bu bölümün Türk dili anabilim dallarını kurdu.

1989'da doçent, 1995 yılında da profesör oldu.

1999 – 2000 tarihlerinde Kazakistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı,

2002 – 2006 tarihleri arasında önce Lefke Avrupa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı ardından Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, 2006 – 2008 yılları arasında İstanbul-Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde çalıştıktan sonra 2018 yılından itibaren Ardahan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesidir.

Macarca, İngilizce ve Moğolca bilen Karaağaç, evli ve iki çocuk babasıdır.

Eserleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Kitaplar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. . Karacaoğlan, Bütün Şiirleri, İstanbul, 1977.
 2. . Lütfî Divanı, TDK, Ankara, 1998.
 3. . Azerbaycan Bayatıları, (Halil Açıkgöz ile birlikte), TDK., Ankara, 1998.
 4. . Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi (Yayına Haz.), Ankara, 2004.
 5. . Dil, Tarih ve İnsan, 3. baskı, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2008.
 6. . Türkçe Verintiler Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2008.
 7. . Moğolca-Türkçe Konuşma Kılavuzu (Yavuz Kartallıoğlu ile birlikte), Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2009.
 8. Kitab-ı Feth-i Gence (Adnan Eskikurt ile birlikte), İstanbul 2009.
 9. . Türkçenin Söz Dizimi, Kesit Yayınları, İstanbul, 2009.
 10. . Dil, Tarih ve İnsan, 4. basım, Kesit Yayınları, İstanbul, 2009.
 11. . Türkçenin Ses Bilgisi, Kesit Yayınları, İstanbul, 2010.Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara, 2013

12. Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü, TDK yay., Ankara 2013. 13.Türkçenin Dil Bilgisi, 2. baskı Ankara 2013 14.Anlam Bilgisi ve İletişim, Ankara 2013. 15.Türkçenin Alıntılar Sözlüğü, Ankara 2014. 16.Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi Çözümlemeleri, Ankara 2015.

Çeviri kitaplar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. . Çağatayca El Kitabı (Janos Eckmann, Chagatay Manual, Indiana University Publications Uralic and Altaic Series, vol. 60, The Hague, 1966'nın tercümesi), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay., no.3412, İstanbul, 1988, 288 s; 2. Baskı: Akçağ Yay., Ankara, 2002.
 2. . Moğol Yazı Dilinin Grameri (Nicholas Poppe, Grammer of Written Mongolian, Wiesbaden, 1954'ün tercümesi), E.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay., no. 68, 1992.
 3. . Turan Kavimlerinin Göçü (Karoly Czegledy, Nomad nepek vandorlasa - Napkelettol Napnyugatig, Budapest, 1969'un tercümesi), Turan Kültür Vakfı Yay., İstanbul, 1999.
 4. . Moğolca-Türkçe Sözlük (Ferdinand, D. Lessing, Mongolian - English Dictionary, Bloomington, 1995'in çevirisi), 2 Cilt, 1780 s., TDK, Ankara, 2003.

Kitaplarda bölümler[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. . Türkçenin “Gelenek, Görenek ve Yasa” İle İlgili Sözleri, Tunca Kortantamer İçin, Ed.: Yavuz Akpınar, İzmir, 2007, 403.-412. s.
 2. . Dil ve İnsan Oluş, Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Ekrem Arıkoğlu (Ed.), Ankara, 2008, 149.-161. s.

Diğer[değiştir | kaynağı değiştir]

Bunların dışında, uluslararası süreli yayınlarda 15, ulusal süreli yayınlarda 24 makalesi yayımlanmış; uluslararası toplantılarda 7, ulusal toplantılarda 8 bilimsel bildiri sunmuştur. Ayrıca çeşitli süreli yayınlarda çeviri makaleler de yayımlamıştır.