Dünya Türk İşadamları Vakfı

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Dünya Türk İş Adamları Vakfı (DÜTİV), yurt dışındaki iş adamlarımızın Türkiye’de örgütlenmeleri yönünde duyulan ihtiyaç kapsamında 1995 yılında kurulan Türk Dışticaret Vakfı ile perçinleşmiş ve vakfın kurucusu olan O. Ertuğrul Önen tarafından tüm işlemlerin tamamlanması ile Ankara Asliye Mahkemesinin onayı ve Vakıflar Siciline tescil ile 15 Ekim 1998 tarihinde kurulmuştur.

İdari merkezi Türk Dışticaret Vakfı ile aynı olan Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Ümit mahallesindedir.

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

1980-1990 yıllarında, faaliyet gösteren iş insanlarının dernekleşmesinde aktif bir şekilde rol alan O. Ertuğrul Önen öncülüğünde "Türk Dışticaret Vakfı" kurulması ile dünyanın çeşitli ülkelerindeki iş adamlarımızı bir araya getirerek dayanışma, sinerji ve somut işbirliği ortamı yaratma isteği “Dünya Türk İşadamları Kurultayları” düzenlenmesine en büyük etken olmuştur.

Kurultaylar kapsamında yapılan sektörel toplantılar, Kurultay Fuarları ve ikili iş görüşmeleri somut ilişkiler oluşmasını sağlayarak önemli birer başvuru kaynağı olan “Kurultay Kataloğu” ve tüm toplantıların adeta bir tutanağı niteliğindeki “Kurultay Kitabı” bu oluşumun yazılı ve kalıcı belgeleri özelliğini taşır hale gelmiştir.[1]

Kurultaylara Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlarımızın, hükümet üyelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, yurt içindeki ve yurt dışındaki meslek örgütlerinin, iş adamlarımızın ve basının gösterdiği ilgi büyük olmuştur.

Faaliyetler[değiştir | kaynağı değiştir]

Dünya Türk İşadamları Vakfı'nın ana faaliyet konusu, çift yıllarda olmak üzere, iki senede bir yapılan "Dünya Türk İşadamları Kurultayları"nın düzenlenmesidir. Kurultaylar ilgili kamu kurumları ve meslek kuruluşlarının da yardım ve desteği alınarak yapılmaktadır. Bu kapsamda dünya genelinde faaliyet gösteren Türk girişimcilerinin güçlerinin birleştirilerek küresel boyutta bir ticari sinerji yaratmak amacıyla 1996-2006 yılları arasında, iki yıllık periyotlarla altı kez Dünya Türk İşadamları Kurultayları organizasyonunu gerçekleştirmiştir. 2006 yılı sonrasında Kurultaylar Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu himayesinde devam etmiştir.

Dünya Türk İşadamları Vakfı, kurulduğu günden bu yana dört Kurultayı (bugüne kadar toplam altı Kurultay yapılmış, ilk iki Kurultayı Türk Dış Ticaret Vakfı düzenlemiştir) başarı ile gerçekleştirerek, 60’ı aşkın ülkeden binlerce işadamını dayanışma, işbirliği ve güç birliği ortamında bir araya getirmiştir.

Amaç ve Görevler[değiştir | kaynağı değiştir]

Dünya Türk İşadamları Kurultaylarının temel amacı “yurt dışındaki işadamlarımızın bir araya gelmeleri suretiyle sinerji ortamı yaratılması ve bu suretle dünyanın dört bir yanında çok geniş bir sektörel yelpazede faaliyet gösteren Türk işadamlarının bilgi alış verişinde bulunmalarının ve somut iş bağlantıları yapmalarının sağlanması, dolayısıyla ülkemizin ekonomik gücünün pekiştirilmesi” olarak belirlenmiştir.

Dünya Türk İşadamları Vakfı'nın Amaç Ve Görevleri[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Globalleşen Dünya ekonomisinden daha fazla pay alabilmek ve onun koşullarına uyum sağlayarak rekabet gücü kazanmak için yurtdışındaki Türk işadamlarının varlığını ve gücünü esas almak.
 • Dünya'nın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren Türk İşadamlarının ortak bir çatı altında toplanabilmesini teminen bunlarla ilgili bilgileri derlemek ve tüm ilgilenenlerin yararlanmasına sunmak.
 • Dünya Türk İşadamları Kurultaylarını düzenlemek ve bu organizasyonun daimi Sekreterya hizmetlerini yürütmek ve bu suretle Kurultay'ın devamlılığını sağlamak.
 • Dünya Türk İşadamları camiasının ihtiyacı olan bilgi ve belgeleri sistemli bir şekilde derlemek ve teknik imkânları da kullanarak bunların istifadesine sunmak.
 • Dünya Türk İşadamları arasında dayanışma yaratmak, dayanışma suretiyle güç birliğini arttırmak ve bu suretle dünyadaki Türk ekonomik varlığının gelişmesine katkıda bulunmak.
 • Türkiye'nin Dünya Türk İşadamları camiasının oluşturduğu güç ve imkândan azami ölçüde yararlanmasını sağlayacak çalışmaları yapmak.
 • Ekonomik alanda faaliyet gösteren meslek kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör faaliyet alanı ile ilgili olarak işbirliği yapmak, onların bu amaca uygun faaliyetlerini desteklemek ve yardımda bulunmak.
 • Amaçlarıyla ilgili olarak: yurtiçi ve yurtdışı bilimsel seminerler, toplantılar ve konferanslar düzenlemek, yayın faaliyetlerinde bulunmak, dış pazarlamayı geliştirecek çalışmalara destek sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ile temsilcilik ilişkilerini de içerecek münasebetler kurmak.
 • Yurtdışında başarı kazanan girişimcileri ve bu faaliyetleri destekleyenleri desteklemek ve özendirmek amacıyla takdirname ve ödüller vermek,
 • Dış ticaretle iştigal eden yurtiçi ve başta Orta Asya Türk Cumhuriyetleri olmak üzere yurtdışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının personelini yetiştirmek amacı ile konusu ile ilgili öğretim ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, üniversite ve yüksekokullar kurmak, kurs, seminer ve toplantılar düzenlemek, burs vermek, bu amaçla ilgili ülkelerden burs imkanları temin etmek.
 • Araştırma, geliştirme, pazarlama ve eğitime yönelik enstitü, merkezler, bilgi bankası ve laboratuarlar açmak, bunları işletmek veya işlettirmek.

Kurultaylar[değiştir | kaynağı değiştir]

I. Kurultay (1996)

“İşbirliği-Güçbirliği” sloganı ile Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel himayesinde, Sayın Sakıp Sabancı başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türk Dışticaret Vakfı organizasyonu ile 27-28 Şubat 1996 tarihlerinde Çırağan Palace Oteli İstanbul’da düzenlenmiştir. Dönemin 52.Hükümeti olan Doğru Yol Partisi - Cumhuriyet Halk Partisi ve yine dönemin Başbakanı Sayın Tansu Çiller’in katılımları ile yurt dışından 210, yurt içinden 550, davetliler ile yaklaşık 950 kişiden oluşan toplam 34 ülke katılımı ile gerçekleşmiştir.[2][3][4][5]

II. Kurultay (1998)

“Elele 2000’lere” sloganı ile Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel himayesinde, Sayın Sakıp Sabancı başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türk Dışticaret Vakfı organizasyonu ile 30 Nisan – 1 Mayıs 1998 tarihlerinde Büyük Efes Oteli Convention Center İzmir’de düzenlenmiştir.

Dönemin 55.Hükümeti olan Anavatan PartisiDemokratik Sol PartiDemokrat Türkiye  Partisi ve yine dönemin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz’ın katılımları ile yurt dışından 497, yurt içinden 857, davetliler ile yaklaşık 1.650 kişiden oluşan toplam 42 ülke katılımı ile gerçekleşmiştir.[6]

III. Kurultay (2000)

“Elele 2000’lerde” sloganı ile Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel himayesinde, Sayın Sakıp Sabancı başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türk Dışticaret Vakfı ve Dünya Türk İşadamları Vakfı organizasyonu ile 10-11 Nisan 2000 tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı İstanbul’da düzenlenmiştir.

Dönemin 57.Hükümeti Demokratik Sol Parti – Anavatan Partisi – Milliyetçi Hareket Partisi ve yine dönemin Başbakanı Sayın Bülent Ecevit’in katılımları ile yurt dışından 526, yurt içinden 980, davetliler ile yaklaşık 2.000 kişiden oluşan toplam 50 ülke katılımı ile gerçekleşmiştir.[7]

IV. Kurultay (2002)

“Türkiye’nin Geleceği İçin Bir Adım Daha” sloganı ile Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer himayesinde, Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında Dışişleri Bakanlığı; Dış Ticaret Müsteşarlığı, TOBB; Türk Dışticaret Vakfı ve Dünya Türk İşadamları Vakfı organizasyonu ile 25-27 Nisan 2002 tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı İstanbul’da düzenlenmiştir.

Dönemin 57.Hükümeti Demokratik Sol Parti – Anavatan Partisi – Milliyetçi Hareket Partisi ve yine dönemin Başbakanı Sayın Bülent Ecevit’in katılımları ile yurt dışından 324, yurt içinden 825, davetliler ile yaklaşık 1.600 kişiden oluşan toplam 38 ülke katılımı ile gerçekleşmiştir.[8][9]

V. Kurultay (2004)

”AB Yolunda Ankara Buluşması” sloganı ile Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayesinde, Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, KOSGEB İdaresi Başkanlığı, TOBB, Türk Dışticaret Vakfı ve Dünya Türk İşadamları Vakfı organizasyonu ile 30 Eylül – 1 Ekim 2004 tarihlerinde Bilkent Otel ve konferans Merkezi Ankara’da düzenlenmiştir.[10][11][12][13]

Yurt dışından 206, Yurt içinden 684, davetliler ile 1.100 kişiden oluşan toplam 38 ülke katılımı ile gerçekleşmiştir.

VI. Kurultay (2006)

“Türkiye’ye Yatırım Geleceğe Yatırım” sloganı ile Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayesinde, Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, KOSGEB İdaresi Başkanlığı, TOBB, Türk Dışticaret Vakfı ve Dünya Türk İşadamları Vakfı organizasyonu ile 18-19 Kasım 2006 tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı İstanbul’da düzenlenmiştir.[14][15][16][17]

Yurt dışından 354, yurt içinden 818, davetliler ile 1.500 kişiden oluşan toplam 47 ülke katılımı ile gerçekleşmiştir.

Avrupa Birliği Projesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Dünya Türk İşadamları Vakfı (DÜTİV) 2009 yılı ortalarında “Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı"na Giresun ve Ordu’da uygulanmak üzere, “Geleceğin Uzman Büro Elemanları” başlıklı bir proje ile katılmıştır. Proje, inceleme süreci sonunda kabul edilmiş ve buna ilişkin hibe sözleşmesi, Sözleşme Makamı olan T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı-Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Dünya Türk İşadamları Vakfı arasında 9 Kasım 2010 günü imzalanarak, 10 Kasım 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Projenin ana sloganı, “İşsizler Ordu’su Nereyesun? Eğitime Katıl ki İşe Giresun!” olarak belirlenmiştir.[18][19][20]

Yayımlanan Dergi ve Kitaplar[değiştir | kaynağı değiştir]

İsim Yayım Tarihi
Kurultay Kataloğu 1996-2006
Kurultay Kitabı 1996-2006
İller Yatırım Kataloğu 2006
Made In Turkey Dergisi 2002-2003

Dış Bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "Dünya Türk İşadamları Vakfı Yayımlanan Kitapları". Nadir Kitap. 
 2. ^ "Dünyadaki Türk işadamları zirvesi". Hürriyet. 
 3. ^ "Dünya Türk işadamları İstanbul'da toplanıyor". CNN TÜRK. 
 4. ^ "Sabancı Holding - Sakıp Sabancı Hakkında". Sabancı Holding. 
 5. ^ "AB'deki 100 bin patron". Sabah Gazetesi. 
 6. ^ "'Global Türkler'in zirvesi". Milliyet. 
 7. ^ "Dünya Türk İşadamları III.Kurultayı'nda Yaptıkları Konuşma". T.C. Cumhurbaşkanlığı. 
 8. ^ "Dr. Devlet Bahçeli'nin Dünya Türk İşadamları 4.Kurultayında Yapmış Oldukları Konuşma". Milliyetçi Hareket Partisi Resmi Web Sayfası. 
 9. ^ "Etiyopya'da yeniden doğdu". Radikal Gazetesi Haberi. 
 10. ^ "Recep Tayyip Erdoğan Dünya Türk İşadamları Kurultayı´na katıldı". Hürriyet. 
 11. ^ "Başbakan Erdoğan'ın Kurultay Konuşması". Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı. 
 12. ^ "Dünya Türk İşadamları VI. kurultayı İstanbul'da toplanacak!". Patronlar Dünyası. 
 13. ^ "Türkiyeli patronlar Ankara'da toplanıyor". Evrensel Gazetesi. 
 14. ^ "Erdoğan, Dünya Türk İşadamları 6. Kurultayı Bünyesinde Kurulan Fuarı Açtı". Son Dakika Haberler. 
 15. ^ "Köln: Almanya'da Dünya Türk İşadamları Kurultayı". haberler.com. 
 16. ^ "Recep Tayyip Erdoğan Dünya Türk işadamları kurultayı 2006". Google. 
 17. ^ "Yurtdışındaki Türk işadamları Türkiye'ye gelecek". MediaCat. 
 18. ^ "Geleceğin Uzman Büro Elemanları". Giresun Ticaret ve Sanayi Odası. 
 19. ^ "Geleceğin Uzman Büro Elemanları Projesi". TOSYÖV. 
 20. ^ "Dütiv Ordu'da Ab Projesini Tanıttı". Beyaz Gazete.