Belarus Arap alfabesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Belarus Arap alfabesi (Belarusça: Беларускі арабскі алфавіт, Latin alfabesi: Biełaruski arabski ałfavit) veya Arabitsa (BelarusçaАрабіца) Arap alfabesine dayanıyordu ve 16. yüzyılda (muhtemelen 15.) geliştirildi. Arapça'da bulunmayan Belarusça sesbirimleri temsil etmek için birkaç ekleme de dahil olmak üzere yirmi sekiz grafemden oluşuyordu.

Belarus Arap alfabesi, o zamanlar Litvanya Büyük Dükalığı'nın bir parçası olan Belarus topraklarına yerleşmeye davet edilen Lipka Tatarları tarafından kullanılıyordu. 14.-16. yüzyıllarda yavaş yavaş kendi dillerini kullanmayı bıraktılar ve Belarus Arap alfabesiyle oluşturulmuş Eski Belarusça'yı kullanmaya başladılar. Bu edebi geleneğin kitapları Belarus'ta Arapça kitap anlamına gelen Kitab (Belarusça: Кітаб) olarak biliniyor.

Kitab

Bazı Lehçe metinler de 17. yüzyılda veya sonrasında Arap alfabesiyle yazılmıştır.[1]

Ek grafemler[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Arapçada olmayan /ʒ/ (ж), /tʃ/ (ч) ve /p/ (п) sesleri için aşağıdaki Farsça grafemler kullanılmıştır:
پ چ ژ
  • Yumuşak /dz/ (дз) ve /ts/ (ц) seslerini belirtmek için aşağıdaki grafemler oluşturuldu:
ࢮ ࢯ ( )
Bu grafemler 16.-20. yüzyıllarda Belarusça ve Lehçe yazmak için kullanıldı.[1]
  • /w/ (ў) ve /v/ (в) seslerinin her ikisi de aynı sembolle temsil edildi:
و

Denklik tablosu[değiştir | kaynağı değiştir]

Sesli harfler[değiştir | kaynağı değiştir]

Ünsüzler[değiştir | kaynağı değiştir]

Kiril Latin Arap
Bağlamsal Tek başına
Son Orta Baş
Б б B b ـب ـبـ بـ ب
В в V v ـو و
Г г H h ـه ـهـ هـ ه
Ґ ґ G g ـغ ـغـ غـ غ
Д д D d ـد د
Дж дж Dž dž ـج ـجـ جـ ج
Дзь дзь Dź dź ـࢮ ࢮ ()
Ж ж Ž ž ـژ ژ
З з Z z ـضـ ضـ ض
Зь зь Ź ź ـز ز
Й й J j ـى ـىـ ىـ ى
К к K k ـق ـقـ قـ ق
Кь кь Kj kj ـك ـكـ كـ ك
Л л, Ль ль Ł ł, L l ـل ـلـ لـ ل
М м M m ـم ـمـ مـ م
Н н, Нь нь N n, Ń ń ـن ـنـ نـ ن
П п P p ـپ ـپـ پـ پ
Р р R r ـر ر
С с S s ـص ـصـ صـ ص
Сь сь Ś ś ـث ـثـ ثـ ث
Т т T t ـط ـطـ طـ ط
Ть ть Tj tj ـت ـتـ تـ ت
Ў ў Ŭ ŭ ـو و
Ф ф F f ـف ـفـ فـ ف
Х х Ch ch ـح ـحـ حـ ح
Ц ц C c ـࢯ ـࢯـ ࢯـ ࢯ ()
Ць ць Ć ć ـس ـسـ سـ س
Ч ч Č č ـچ ـچـ چـ چ
Ш ш Š š ـش ـشـ شـ ش
ـعـ
ь

Ligatür[değiştir | kaynağı değiştir]

Kiril Latin Arap
Bağlamsal Tek başına
Son Orta Baş
Ла ла, Ля ля Ła ła, La la ـلا لا

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Daha fazla[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Akiner, Şirin. Bir Belarus Tatar Kitab'ının Din Dili: Avrupa'da Bir İslam Kültür Anıtı. Otto Harrassowitz, 2009.
  • Д-р Я. Станкевіч. Беларускія мусульмане і беларуская літаратура арабскім пісьмом. [Адбітка з гадавіка Беларускага Навуковага Таварыства, кн. I.] – Вільня : Друкарня Я. Левіна, 1933 ; Менск : Беларускае коопэрацыйна-выдавецкае таварыства ″Адраджэньне″, 1991 [факсімільн.]. – 3-е выд.
  • Антон Антановіч, "Беларускія тэксты, пісаныя арабскім пісьмом" 20 Ağustos 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]