Lipka Tatarları

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Lipka Tatarları


Lipka Tatarları.
Önemli nüfusa sahip bölgeler
 Belarus7,300[1]
 Polonya1,916[2]
 Litvanya2,800[3]
Diller
Din
Polonya'daki Lipka Tatarlarının Dağılımı (1939)

Lipka Tatarları (Lipkalar, Litvanya Tatarları, Lehistanlı Tatarlar, Lipkowie, Lipcani veya Muślimi olarak da bilinir) Polonya Tatarları, 6 asırlık bir zaman diliminde, günümüzde Polonya, Litvanya ve Belarus'un sınırları içerisinde yaşayan kendine özgü geleneklere ve yaşantıya sahip bir topluluktur. Tatarlar'ın ilk olarak Avrupa topraklarına göç etmeleri Altın Orda Devleti'nin içerisinde yaşadığı karışıklıklardan sonraki döneme denk gelmektedir.

Altın Orda Devleti'nde yaşanan iç savaşlar neticesinde Tatarların çoğu, Doğu Avrupa topraklarına göç ederek ilk yerleşimlerini oluşturmuşlardır.[5] Altın Orda Devleti'nde yaşanan iç savaş neticesinde Altın Orda Devlet'inin dağılması ile beraber Tatarlar 1392-1430 yılları arasında Litvanya Büyük Dükalığı tarafınca Vilnius yakınlarına iskan edilmişlerdir.[6] XIV. Yüzyılın başlarında Litvanya Büyük Dükalığı'na yerleşen Tatar topluluğunun ilk yerleşimcileri şamanistik dinlerini korumayı denemiş ve Hristiyan olmayan Litvanyalılar arasında sığınmacı olarak yaşamışlardır.[7] 14. yüzyılın sonlarına doğru başka bir Tatar göçü daha yaşanmış; bu defa Müslümanlar, Vytautas tarafından Büyük Dükalık'a davet edilmişlerdir. Bu Tatarlar; Vilnius, Trakai, Grodno ve Kaunas çevresine yerleştirilmiş[7] ve sonrasında Lehistan-Litvanya Birliği'nin parçası haline gelecek olan Büyük Dükalık'ın diğer bölgelerine yayılmışlardır. XIV. Yüzyılda başlayan Tatar göçleri XVII. yüzyıla kadar sürekli olarak devamlılık göstermiştir.[8][9] XVI.Yüzyıldan itibaren ana dillerini kaybetmeye başlamış olan Lipka Tatarları, Beyaz Rusça, Litvanca ve Lehçe dillerini benimsemişlerdir.[9][10]

Belarus, Litvanya ve Polonya'da azınlık halinde yaşamakta olan Lipka Tatarları Amerika Birleşik Devletleri'nde de yer yer görülmektedirler. Bohoniki, Kruszyniany ve Malawicze Górne köyleri, Polonya'daki Lipka Tatar yerleşimlerine örnektir.

Tatarlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Farklı zaman dilimlerinde ve topluluklarda değişik anlamlarda kullanılan Tatar ismi, Tatar etnik kimliğinin tartışmalı olmasına sebep olmuştur. Orhun yazıtlarında, Türk olmayan toplulukları adlandırmak için kullanılan Tatar ismi, Ruslar tarafından ise Rusya'nın Avrupa kısmında yaşayan Müslüman-Türk halklar için kullanılmıştır.[11] Aynı şekilde Moğol kaynaklarında ise Tatar, Moğollar içerisinde yaşayan bir Moğol kabilesini ifade etmektedir.[8] Çinliler ise Cengiz Han döneminden önce Moğolca konuşan göçebe tüm halklara Tatar ismini vermişlerdir.[12][13] Tatar adı ilk kez "Tatır" olarak ifade edilmiş ve tarih boyunca farklı anlamlarda kullanılmıştır. Ilya Nikolayevich Berezin'e göre; çeken,uzatan. Rifkat Ahmetyanov'a göre;hükümdarlar hükümdarı. Sharev'e göre;Dağ keşişi. Avrupa toplumları tarafından ise, "yağmacı Moğol" ve eski yunan mitolojisinde cehennem anlamına gelen "Tatarus" sözcüğünden türetilerek "Barbar halk" anlamlarında kullanılmıştır.[12][14][15] Farklı toplumların tarih bakımından iç içe geçmesi neticesinde Tatar kimliği hakkında farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bu görüşlerin birincisi Türkoloji alanında çalışmalar yapmış, Smirnov, Gimadi, Kalinin gibi isimlerin ortaya attığı görüştür.Bu görüşe göre;Tatar kimliğinin aslında Bulgarları ifade ettiği ve Altın Orda,Kazan Hanlığı, Rus Hakimiyeti dönemlerinde Tatar kimliğinin çok büyük dönüşümlere maruz kalmadığı yönündedir.[14] Ancak Velidi Togan, Smolin, Aşmarin gibi isimlerin görüşlerine göre Kazan-Tatarlarının kronolojisinde İdil-Bulgarlarının çok büyük bir önemi olmadığı yönündedir.[14] Bu görüşe göre, Altın Orda döneminde idil- Bulgarları zamanla yok olmuş ve Tatar kültürel kimliği zenginleşmiştir. Yaşanan Moğol istilası neticesinde Kama nehri civarında Kıpçak boyları ile iç içe giren Bulgarlar zamanla eriyip yok olurken Türk nüfusunda artış yaşanmış ve zamanla Altın-Orda Devletinin aristokrasisini oluşturan Moğollar dahi Türkleşmeye başlamıştır.[16] Yaşanan bu Türkleşme ilk kez Cengiz Han döneminde başlamıştır. Bu dönemde, Cengiz Han söz konusu akınları ile Türkleri kendi ülkesine katarken ileriki süreçlerde bir kısım Türk boyları kendi istekleri ile Cengiz Han'a katılmışlardır. Bu katılımlar sonucunda Moğol İmparatorluğunda gözle görülecek bir şekilde Türk nüfusunda artış yaşatmıştır.[17] Bu sebeple Moğol İmparatorluğu parçalandığı vakit ardından birçok Türk Devleti kurulmuştur. Tatarlar,Türkler ile Moğolların kesiştiği bir nokta gibi görüldüğü için Tatar kökeni hakkında bu denli tartışmalar yaşanmıştır.[18] Günümüzde dahi Arap Tarih yazarları Moğol yerine Tatar adını kullanmaktadır.[19] 19.Yüzyılda milliyetçilik akımının artış göstermesi ile beraber Tatar etnik kimliği oluşturulmaya çalışılmış ve bu çalışmalar neticesinde Tatarların kültür ve tarih birliği şekillenmeye başlamıştır. Bu şekillenme sürecine İsmail Gaspıralı, Hadi Atlasi, Şehabeddin Mercani, Ayas İshaki gibi isimlerin büyük oranda etkisi görülmüştür.[14] Nitekim İdil boylarına "Tatar" denmesinin asıl sebebi bu yeni oluşmakta olan etnik yapı içerisinde Rusların Altın Orda Devleti'den sonra bölgede yer almakta olan tüm halka Tatar demesinden kaynaklanmıştır.[20] Bulgar- Tatar oluşumu ise günümüzde Moğol Tatarları,Orda Tatarları,Kırım Tatarlarından farklıdır, bu tatarlar Polonya,Litvanya, Belarus Tatarlarını tek bir millet olarak bir araya getirmektedir.[21]

Lipka Tatarları[değiştir | kaynağı değiştir]

2009 nüfus sayımına göre Belarus'ta Tatarlar

Karışık ve belirsiz bir tarihe sahip olan Tatarların günümüzde en tanınanları Kazan Tatarları ve Kırım Tatarlarıdır. Bu Tatar topluluklarının her ikisi de günümüzde Rusya Fedarasyonu içerisinde yaşamaktadır. Ancak Tatarlar Kazan ve Kırım Tatarlarından ibaret değildir dünyanın pek çok yerinde Tatar olarak isimlendirilen toplulukları görebiliriz. Bunlardan bir tanesi de Altın Orda Devleti'nin dağılmasının ardından İdil-Ural sınırlarına göç eden Doğu Avrupa topraklarına yerleşen Lipka Tatarlarıdır.[16] Doğu Avrupa topraklarında yaşamını sürdüren Lipka Tatarları, kendine özgü kültürel ve dini özelliklere sahip bir Tatar grubudur. Bunun yanı sıra Lipka Tatarları, Doğu Avrupa'da farklı topluluklarla girdikleri ilişkiler neticesinde dilsel ve kültürel değişimlerde yaşamışlardır.[16] Altın Orda Devleti'nde yaşanan iç karışıklıklardan ötürü Tatarlar 1392-1430 seneleri arasında Litvanya Prensi tarafından Vilnius yakınlarına yerleştirilmişlerdir.[22] Kırım Hanlığı ile Litvanya Prensliği arasında yaşanan savaşlar neticesinde esir düşen Tatarlar ile birlikte bölgede Tatar Nüfusu oldukça artmıştır.[23] Tarihi süreç içerisinde Doğu Avrupa'da bir dizi sınır değişiklikleri yaşanmış, bu durum neticesinde bölgedeki Tatarlar günümüzde üç farklı ülkeye yani Polonya, Litvanya ve Belarus sınırları içerisinde yer almışlardır. Bu sebeple araştırmacılar Doğu Avrupa coğrafyasında yer alan Tatarları "Polonnya-Litvanya Tatarları", "Lehistan Tatarları", "Litvanya Tatarları", "Polonya,Litvanya ve Belarus Müslümanları" olarak isimlendirmektedir. Her ne kadar farklı isimlendirmeler mevcut olsa dahi yaygın isimlendirme "Polonnya-Litvanya Tatarları" veya "Litvanya-Polonya Tatarları" olmuştur.[16] Bu örneklendirmeler göz önünde bulundurulduğunda "Tatar" ismi varlığını korumuştur. Çok nadir de olsa bu isimlendirmelerin haricinde "Lipka Tatarları" olarak da isimlendirildiği bilinmektedir.[8]

Lipka Tatarlarına ait camiler[değiştir | kaynağı değiştir]


Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Ayrıca Bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kitaplar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Ahmet Caferoğlu, (1988). Türk Kavimleri 28 Mart 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., İstanbul: Enderun Kitabevi. ISBN:9757658049
 • Akdes Nimet Kurat (2002), IV- XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Murat Kitabevi Yayınları (Ankara) ISBN:9789751742629
 • Mirfatih Z. Zekiyev (2006) Türklerin ve Tatarların Kökeni. (Çev. Batur, D. Ahsen). İstanbul: Selenge yayınları. ISBN:6054944231

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "Перепись-2009". 16 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Eylül 2015. 
 2. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 18 Kasım 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 3 Eylül 2015. 
 3. ^ "litvanya nüfus idaresi". 14 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mart 2020.  Yazar |ad1= eksik |soyadı1= (yardım)
 4. ^ "Tatarzy w Polsce – naród, grupa etniczna czy "ludzie pogranicza" ?" (PDF). 15 Nisan 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 15 Nisan 2023. 
 5. ^ Andrzej Rykała, Ethno-Religious Heritage of Former Eastern Territories of the Polish-Lithuanian Commonwealth in Contemporary Poland. European Spatial Research and Policy, (2013) 28 Mart 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., s.56
 6. ^ Ananiasz Zajaczkowski,. (1962). Polonya‟da Türk Menşeli Etnik Unsurlar. (Çev. Zeynep Kerman). ISSN 1015-2091 s.557-565.
 7. ^ a b (Litvanca) Lietuvos totoriai ir jų šventoji knyga - Koranas 29 Ekim 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 8. ^ a b c "Emine Atmaca,uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 2/4 2013 s. 147-180" (PDF). 16 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 28 Mart 2020. 
 9. ^ a b "Hüseyin Durgut, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2018, Cilt: 11, Sayı: 21, 105-114". 26 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mart 2020. 
 10. ^ Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups, "Polish or Lithuanian Tartars", Harvard University Press, pg. 990
 11. ^ Shirin Akiner, İslamic Peoples of the Soviet 'Union (London: 1986), ISBN:9781299854710 s. 55.
 12. ^ a b "Faruk Sümer, "Tatarlar" ,Türk İslam Ansiklopedisi, 40, s.168-170". 14 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mart 2020. 
 13. ^ Ahmet Caferoğlu, (1988). Türk Kavimleri 28 Mart 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., İstanbul: Enderun Kitabevi. ISBN:9757658049 s.73
 14. ^ a b c d Kürşat Yıldırım. Tatar Adının Kökeni Üzerine 16 Haziran 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Türkiye Mecmuası, 22 (güz), ISSN 0085-7432
 15. ^ Aleksej Suharev, Kazanskie Tatary (Rusça) 1904, ISBN:978-5458163293, s.22.
 16. ^ a b c d Liaisan Şahin (2017): “Litvanya Büyük Dükalığı‟nda Müslüman Tatarlar: Geçmiş, Bugün ve Gelecek 16 Haziran 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.” MUTAD, IV (1), 299-311. ISSN 2148-6743
 17. ^ Muammer Gül (2005), Doğu ve Güneydoğu Anadolu da Moğol Hakimiyeti,Yeditepe Yayınevi, ISBN:9756480351 S.179
 18. ^ Cemile Şahin (2011). XIII. Yüzyıldan Günümüze Eskişehir Yöresinde Tatarlar 28 Ocak 2024 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. S.23
 19. ^ H. Ahmet Özdemir (2005) Moğol İstilası Cengiz ve Hülagu Dönemleri, İz Yayıncılık (İstanbul) ,ISBN:9789753555920 S.37
 20. ^ Akdes Nimet Kurat (2002), IV- XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Murat Kitabevi Yayınları (Ankara) ISBN:9789751742629, S.152-153
 21. ^ Mirfatih Z. Zekiyev (2006) Türklerin ve Tatarların Kökeni. (Çev. Batur, D. Ahsen). İstanbul: Selenge yayınları. ISBN:6054944231 S.230-231
 22. ^ Ananiasz Zajaczkowski,. (1962). Polonya‟da Türk Menşeli Etnik Unsurlar. (Çev. Zeynep Kerman). ISSN 1015-2091s.557
 23. ^ Özkan, Nevzat (2008). Kırım Tatar Türkçesinin Yayılma Alanları 16 Haziran 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Turkish Studies, 3 (7), s.537.